logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for anker:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranker
engelectricity [n]: armature
nautical [n]: anchor
spaelectricity [n]: armadura [f]
nautical [n]: ancla [f]
sweelectricity [n]: ankare
Synonyms:dregg, gjenopptar (terminologisk), ile
Derived terms:ankerplass, drivanker, flankere, flankerende ild, frankere, gjøre bankerott, ha høye tanker om, i dype tanker, komme på andre tanker, teppebanker, uten skavanker, oljetanker, sjanker, supertanker, selskap for drankere, mankere, ankerkatt, ankerspill, dranker, hive anker, lette anker, periodedranker, schanker, tanker, komme på andre/bedre tanker, tanker/tankskip, bankerott
Anagrams:ranke, ankre, rakne
Wiki:Et anker er et redskap til å fastgjøre et (flytende) fartøy, en bøye eller lignende til sjøbunnen.
Example:
 1. Jupiter lå da for anker utenfor Esbjerg havn, og man ventet på videre befordring fra skipet og til havn.
 2. Og så den berusende julefeiring hos grevinne Hedwig på Jarlsberg 1845, da den 20årige Gude for livet ble forelsket i 15årige Betzy Anker.
 3. Thorshavet ligger nå for anker i internasjonalt farvann utenfor Dubai i De forenede arabiske emirater.
 4. Anker Jørgensen bør lese innstillingen fra Stortingets utenrikskomite om sikkerhet og nedrusting grundigere.
 5. Brannen i arbeidsbrakken på Kaldbakken i Oslo onsdag var påsatt, og vi kommer til å sette igang full efterforskning i saken, sier politiavdelingssjef Ingvald Anker Ims ved Oslo politikammers brannavsnitt til NTB.
 6. Det siste som skal skje, er at vi flytter vekk fra Grensen og ut av sentrum, sier Anker Morgan Sørensen.
 7. Det var mens vi lå for anker i Salernobukten om eftermiddagen 20. januar 1944 at vår flotilje fikk ordre om å gå nordover til ukjent bestemmelsessted, forteller Ragnar Wiik, og viser oss kartet.
 8. Du bruker i den siste diktsamlingen et bilde av deg selv som en dregg eller et anker, og du øyner konturene av en farkost, et større vesen som du er festet til.
 9. Farvene er valgt med hensyn til den prektige marmoren i oppgangens søyler, og komposisjonen er ment å følge trappens stigning, sier Synnøve Anker Aurdal, som forøvrig skal stille ut to tepper vevet av kobbertråd i Galleri Haakon om kort stund.
 10. Hvorfor anker du ikke dommen ?
 11. Jeg er forundret over at motparten ikke anker saken.
 12. Jeg er fullstendig ukjent med at kvinner som ville ha en stilling ved Anker Batterier i Horten måtte skrive under en erklæring der de aksepterer at bedriften er uten ansvar for eventuelle fosterskader, sier styreformannen i bedriften, tidligere miljøvernminister i den siste Arbeiderpartiregjeringen Rolf Hansen til Aftenposten.
 13. Norske Kvinners Nasjonalråd med Betzy Kjelsberg i spissen tok initiativet, og siden fulgte Katti Anker Møller og Karen Grude Koht efter.
 14. Når vi mottar slike saker, avgjør vi i første rekke hvorvidt den som anker en avgjørelse har rett til avtale med kommunen eller ikke, sier Staff.
 15. Peter Anker som først lojalt holdt seg innenfor Røde Korscharteret, men som snart innså at han ikke kunne la seg stanse av formaliteter når det gjaldt de politiske fangene.
 16. Vi anker dommen i arbeidsretten fordi dette er en prinsippsak for alle kvinner i arbeidslivet, sier Else Myklebust og Tordis Ellefsen, to av de fire oppsagte kvinnene hos Kåre Hillesland A / S på Karmøy.
 17. Vi har sikret oss ekstra godt mot ulykker, forteller utleierne. - Barnebrettene er nemlig påført anker.
 18. Vi mener at påstanden om ni års fengsel for de fire væpnede ranene burde vært tatt til følge av Eidsivating lagmannsrett, og anker på straffeutmålingen, sier statsadvokat Kristian Nicolaisen til NTB.
 19. Å den, ler Anker Jørgensen - den har vi da tatt med...
 20. Adm. direktør Tor Bakke i Anker Batterier bekrefter at kvinner som vil ansettes i firmaet blir forelagt en erklæring hvor man erkjenner kjennskapet til at arbeidet kan medføre blypåvirkning som igjen kan skade et foster.
 21. Adm. direktør Tor Bakke i ved Anker Batterier bekrefter at en slik erklæring eksisterer.
 22. Anker Batterier A / S, Horten, for batterier og VeloDex Systemer A / S, Stavanger, for arkiv og kontorsystemer.
 23. Anker Batterier A / S i Horten og det heleide datterselskapet Sønnak Batterier A / S i Oslo driver produksjon av ubåt og industribatterier og startbatterier for biler.
 24. Anker Batterier har 75 ansatte.
 25. Anker Jørgensen, Danmarks tidligere statsminister og nåværende opposisjonsleder, har den siste uken feriert i Norge.
 26. Anker Jørgensen erklærte seg villig til å forhandle, ikke minst om tiltak mot ungdomsledigheten.
 27. Anker Jørgensen fastslo idag at socialdemokratene i tilfelle er rede til å forhandle, hvis Schlüter og firkløverregjeringen fortsetter efter valget.
 28. Anker Jørgensen fortsetter som de danske sosialdemokraters leder.
 29. Anker Jørgensen lot det skinne klart igjennom at han foretrakk Ivar Hansen som ny formann.
 30. Anker Jørgensen påtok seg under den nordiske sonekonferansen i København å ta initiativet til en nordisk parlamentarikerkonferanse.
Similar words:
enganger
noraner
noranger
noranke
noranke-
norankel
sweankel
Your last searches:
 1. ankerLast searches

# NAL Term
1 Flag besværet
2 Flag ektepar
3 Flag omarbetad
4 Flag dryge
5 Flag going
6 Flag skillet
7 Flag casual
8 Flag yndling
9 Flag kruttunna
10 Flag factotum
11 Flag kraftig övervikt
12 Flag sand
13 Flag suge opp
14 Flag gjete
15 Flag kvanteteori
16 Flag knot
17 Flag bonsai
18 Flag drudge on

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 437 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2296 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7653 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5549 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0786 - seconds.

mobiltelefon