logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for anmode:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranmode
enginsistere [v]: urge
be [v]: call upon, ask formally, call on
tilskyndelse [v]: exhort, urge, admonish strongly
spainsistere [v]: exhortar
be [v]: convocar, invocar, pedir formalmente
tilskyndelse [v]: exhortar, urgir, instar
sweinsistere [v]: anmoda
Synonyms:appellere, ase, be, bønnfalle, hale ut av, intervjue, kave, kjase, mase, oppfordre, spørre, streve, trygle, tvinge svar ut av
Anagrams:nomade
Example:
 1. Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
 2. Nei til atomvåpenorganisasjonen har begrenset seg til skriftlig å anmode statsråd Mona Røkke om å ta et initiativ til å løslate Rune Berg.
 3. Derfor er det nå viktig at vi får gjort alle sjøfarende oppmerksom på disse områdene, og dermed anmode dem å vise aktsomhet under seilas her.
 4. Efter vår oppfatning er det særdeles uansvarlig av Samorganisasjonen å anmode arbeidstagerne om å iverksette en arbeidsstand med den begrunnelse som er gitt.
 5. Er det verdig til stadighet å gå ut og anmode folk om å gi gaver ?
 6. Hvis vi blir angrepet idag, har jeg ingen annen mulighet enn å anmode politikerne om å få anvende kjernefysiske våpen.
 7. Jeg kommer nå til å påpeke dette i min innstilling til politiet, og jeg kommer også til å anmode Kystdirektoratet og Trafikksentralen om at de innfører disse seilingsreglene for alle fartøyer i området, sier sjøfartsinspektør Ole Leithe til Aftenposten.
 8. Jeg vil anmode offentlige instanser og politikere om å gå hjem og gi grønt lys for at psykisk utviklingshemmede får en bedre livssituasjon ikke bare gjennom festtaler, men i form av reell opplevelse, sa Eva Schreckenberger.
 9. Men det er i øyeblikket vanskelig å se på hvilken måte det skal kunne oppnås noe ved å bringe partene sammen eller ved å anmode om megling på nytt.
 10. Under behandling av stortingsmelding nummer 26 om polarområdene til våren bør Stortinget anmode Regjeringen om at det utarbeides en femårsplan.
 11. Vi er enige om at vi skal anmode finansminister Rolf Presthus om et møte efter ferien.
 12. Vi kan ikke se at disse intensjoner er fulgt opp, og vil til beste for alle parter anmode om at dette blir gjort, skriver Furuholmen i sitt brev til Drammen Boligbyggelag.
 13. Vi kommer til å anmode bedriftsforsamlingen i Norlett om å vise de ansatte den tillit at bedriften kan bli lønnsom og at den dermed blir opprettholdt, sa ordfører Ekman i sin appell i Guderudparken i Askim idag.
 14. Vi overveier å anmode våre medlemmer om å gå til en ukes serveringsnektelse av CocaColaprodukter fra mandag i neste uke.
 15. Alternativet kunne være å kjøre langs Akershuskaien forbi Vippetangen, men da beveger vi oss ut av sentrum som vi primært skal trafikkere, sier Moseby, som ikke annet kan gjøre enn å anmode trafikantene om å ha overbærenhet med ruteforsinkelser i anleggsperioden.
 16. Bilforhandlerne vurderte blant annet å anmode Oslo namsrett om å få satt en midlertid stopp for aksjonen, på samme måte som tidligere isommer.
 17. Da studenttallet i 1983 passerte 3600, og lærertallet i en rekke år hadde ligget konstant på 52, fant fakultetet med stor beklagelse å måtte anmode myndighetene om å begrense adgangen til studiet.
 18. Departementet har avslått å anmode om strafferettslig efterforskning av saken.
 19. Derfor ber forbundet Stortinget om å anmode eller pålegge Regjeringen å vurdere garantier enten for arbeide eller utdannelse.
 20. Dersom det f.eks. skjer en katastrofe i utlandet, kan organisasjonen anmode om hjelp, og de får utlånt en del av sykehuset.
 21. Dersom kravene overfor Staten ikke blir innfridd, vil Ap. legge opp til et underskuddsbudsjett, men anmode Staten om å få dekke underskuddet med å øke kommuneskatten med ett skattøre.
 22. Det er også sannsynlig at Syse vil anmode enkelte styremedlemmer om å gjeninntre i sine verv.
 23. Dette vil jeg anmode Lindeberg å lese før han utdyper sine synspunkter nærmere.
 24. Direktør Kåre Høye ved Østfold Psykiatriske Sykehus opplyser til Aftenposten at sykehusets styre i et møte igår vedtok å anmode politiet om å efterforske den voldsbruk som skal ha funnet sted på akuttavdelingen.
 25. Efter at kunden hadde varslet filialsjefen, varslet filialsjefen Kreditkassens sikkerhetssjef, som ba filialsjefen anmode Securitas om å foreta hyppigere inspeksjoner til banken.
 26. Enkelte har vært inne på tanken om å anmode Jan Jenssen å ta ett år til som formann i og med at han har sterk tillit i skogeiersammenheng og derfor høyst sannsynlig ville få et enstemmig årsmøte bak seg.
 27. Et større Antal Beboere af Rivieraen har fremsendt en Petition til det franske Senats Petitionsudvalg, i hvilken de anmode om, at den franske Regjering saagvelsom nævnte Forsamling ville gjøre sit til, at Spillehuset i Monaco, der vedvarende udøver en demoraliserende Inflydelse i det franske Savoyen og foranlediger det ene Selvmord efter det andet, blir lukket.
 28. Flyvertinnen ville bøye seg over de to som satt ved siden av meg og stillferdig anmode meg om å bli med foran til kapteinen.
 29. For å unngå flere bikkjeslagsmål i Markaløypene, vil Skiforeningen og Hundekjørerforbundet nå sammen anmode Oslo kommune om å finne egnede treningsløyper for utøverne av den såkalte Nomestyledisiplinen.
 30. Forhandlingene om salg av festetomter må sluttføres snarest, og Oslo må anmode de statlige myndigheter om å bidra til at salget kan finansieres.
Similar words:
enganode
noranode
sweanmoda
enganemone
enganyone
norande
noranemone
Your last searches:
 1. anmode


Anmode was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) anmode
Gerundio: anmodende
Past participle: anmodet
Indikative
1. Present
 • jeg
  anmoder
 • du
  anmoder
 • han
  anmoder
 • vi
  anmoder
 • dere
  anmoder
 • de
  anmoder
8. Perfect
 • jeg
  har anmodet
 • du
  har anmodet
 • han
  har anmodet
 • vi
  har anmodet
 • dere
  har anmodet
 • de
  har anmodet
2. Imperfect
 • jeg
  anmodet
 • du
  anmodet
 • han
  anmodet
 • vi
  anmodet
 • dere
  anmodet
 • de
  anmodet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde anmodet
 • du
  hadde anmodet
 • han
  hadde anmodet
 • vi
  hadde anmodet
 • dere
  hadde anmodet
 • de
  hadde anmodet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal anmode
 • du
  vil/skal anmode
 • han
  vil/skal anmode
 • vi
  vil/skal anmode
 • dere
  vil/skal anmode
 • de
  vil/skal anmode
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha anmodet
 • du
  vil/skal ha anmodet
 • han
  vil/skal ha anmodet
 • vi
  vil/skal ha anmodet
 • dere
  vil/skal ha anmodet
 • de
  vil/skal ha anmodet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle anmode
 • du
  ville/skulle anmode
 • han
  ville/skulle anmode
 • vi
  ville/skulle anmode
 • dere
  ville/skulle anmode
 • de
  ville/skulle anmode
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha anmodet
 • du
  ville/skulle ha anmodet
 • han
  ville/skulle ha anmodet
 • vi
  ville/skulle ha anmodet
 • dere
  ville/skulle ha anmodet
 • de
  ville/skulle ha anmodet
Imperative
Affirmative
 • du
  anmod!
 • vi
  La oss anmode!
 • dere
  anmod!
Negative
 • du
  ikke anmod! (anmod ikke)!
 • dere
  ikke anmod! (anmod ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag parisiska
2 Flag bucle
3 Flag rasa mot
4 Flag småkrangel
5 Flag jerkin
6 Flag coarseness
7 Flag observera
8 Flag underdanig
9 Flag destilleri
10 Flag dypfryse
11 Flag topera
12 Flag gullmynt
13 Flag added value tax
14 Flag bagasjerom
15 Flag innbilt
16 Flag chorizo
17 Flag smerte
18 Flag entrada

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1049 - seconds.

mobiltelefon