logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for anselig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noranselig
engacceptable [a]: respectable [informal], quite good
ulikhet [a]: considerable, substantial, notable, significant, appreciable, important
størelse [a]: sizeable, sizable
quantity [a]: substantial, considerable, handsome, generous
spaacceptable [a]: respetable, decente
ulikhet [a]: considerable, apreciable, notable, importante, digno de consideración
størelse [a]: considerable
quantity [a]: sustancial, considerable, generoso
sweacceptable [a]: ansenlig
Synonyms:alle tiders, anerkjent, briljant, eksemplarisk, eminent, fantastisk, fortreffelig, fremragende, fullendt, førsteklasses, glimrende, herlig, kongelig, makeløs, med glans, mesterlig, prektig, prima, som fisken i vannet, strålende, super, superb, utmerket, utsøkt, ypperlig
Derived terms:uanselig, sanselig, sanselighet, utenomsanselig, oversanselig, oversanselighet, ustanselig
Anagrams:leasing
Example:
 1. Grunnlaget for at grensen er satt på det nivået, er en anselig mengde sosiologiske undersøkelser fra Europa.
 2. 15 liter drikke konsumerte 48åringen underveis, foruten en anselig mengde rundstykker.
 3. 411 av disse er jenter, og antallet utlendinger er også anselig, nemlig 294 fra tilsammen 15 nasjoner.
 4. Auksjonskatalogen omfatter ialt 2220 nummer, men siden noen av disse er lotter, blir det virkelig et anselig antall numismatiske gjenstander som her bys frem.
 5. Bak scenen kommer i tillegg en anselig mengde teknisk kyndige, som sørger for at lyd, lys, tekster og musikkarrangementer når frem til publikum.
 6. Blant dansker og vesttyskere synes et anselig antall å foretrekke kanoferie fremfor turer med motorbåt.
 7. Da vi vet at Wergeland gjorde sin første lange ridetur med Veslebrunen, gjennom Lier og Ringerike, alt i august 1830, må denne efter hesteskjønneres mening i 1848 ha vært omkring 22 år gammel - en anselig alder for en hest !
 8. Dersom det fylles 30 liter efter en mils omvei, må avslaget være 62 øre, også en anselig rabatt.
 9. Det ansees som en stor ære å bli invitert på Comparisonutstillingen, men i løpet av de årene Krogh Holt har bodd i den franske hovedstad har han vært med på en anselig rekke utstillinger der store franske malere som Picasso også har vært med.
 10. Det er ca. ett tusen norske kroner, en anselig sum, men så tilhører da også vårt vertskap landsbyens mer velbergede innbyggere.
 11. Det er en stue av anselig størrelse beliggende i husets akse med vinduer mot haven, og møblert med runde småbord med lamper som parasoller hengende over hvert bord.
 12. Det fastslås at havørnens viktigste føde er fisk av en rekke arter, ved siden av en anselig mengde sjøfugl som skarv, ærfugl, måker og alkefugler.
 13. Det finnes flere hundre hunde, katteog dyreforeninger, så det blir et anselig antall jubileer som går av stabelen bare innenfor disse kretser.
 14. Det har likevel vist seg at de mer pågående elementer blant singaleserne efterhvert har fått anselig innflydelse også blant den nåværende regjerings tilhengere.
 15. Dette skylde hovedsakelig at en god del av den tannbehandling som er påkrevet for eldre pasienter, som f.eks. protese og kronearbeider, er såvidt dyr at man kan legge et anselig antall fyllinger for den samme prisen.
 16. Efter en engelsk rettsavgjørelse har bladet også godtatt å betale en anselig pengesum til flyselskapet.
 17. En anselig eggerøre, med andre ord.
 18. En anselig mengde, når man tenker på salgsverdien som ligger på fra 6000 til 9000 kroner pr. gram.
 19. En anselig mengde giftstoffer ble stjålet ved et innbrudd hos dyrlege Svein Kvaløy på Lillehammer natt til lørdag.
 20. En anselig prosentdel av de amerikanerne som ble spurt i en undersøkelse, visste ikke hvem Richard Nixon var.
 21. Et anselig antall formidles også på vanlig måte gjennom bokhandlerne.
 22. Et veggteppe av anselig format røber nitid håndarbeidsglede og flittige fingre.
 23. Han rakk å bli 59 år, hvilket for en mann med hans livsførsel er en anselig alder.
 24. Herfra er det sendt en anselig mengde sommerbrev fra skribenter til takknemlige redaksjoner i agurktider.
 25. I tillegg til 25% på avtaler beregner IMG seg også 10% av de beløpene Ingrid løper inn, også det en anselig sum i løpet av et år.
 26. I tillegg til hustuftene, som er av anselig størrelse, opptil 9 11 meter, er det gjort tallrike funn som kroker av jern, fiskesøkker av kleber, båtnagler og bryner.
 27. Idag er Sunnmøre blitt invadert av en anselig vikinghær.
 28. Jo mindre sparekapital, jo større lånebehov - og OBOS mener at manglende lånemulighet har en anselig del av skylden for at Holmliaboligene ikke akkurat er gått unna som metervare på billigsalg.
 29. Kinersene feirer 1. mai i beskjeden grad, og velkomstseremonien for general Hauge var en av meget få offentlige begivenheter på maidagen og trakk til seg en anselig skare av skuelystne.
Similar words:
sweansenlig
engangelic
engannelid
sweandlig
sweanslag
enganaemia
enganaemic
Your last searches:
 1. anseligLast searches

# NAL Term
1 Flag sólo que
2 Flag selvrosende
3 Flag mono
4 Flag single-minded
5 Flag fracture
6 Flag rob of
7 Flag middle-of-the-road
8 Flag usedelig
9 Flag tidningsman
10 Flag res muerta
11 Flag klokkeklang
12 Flag återhålla
13 Flag fargedias
14 Flag tannhjul
15 Flag givetvis
16 Flag kirurgisk
17 Flag nedfelle
18 Flag talje

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 420 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 573 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1215 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2470 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7949 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2193 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2782 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5714 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7036 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0826 - seconds.

mobiltelefon