logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ansett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noransett
enggeneral [a]: prestigious
person [a]: eminent, celebrated, famous, famed, renowned, well-known, prominent
spageneral [a]: prestigioso
person [a]: eminente, célebre, famoso, notorio, distinguido, ilustre
swegeneral [a]: ansedd
Synonyms:
  1. adelig, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, opphøyet, prominent, rojalistisk, statelig
  2. alfa og omega, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
  3. bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, godt, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig
Derived terms:ansette, ansette personale til, ansettelse, lansett, ansettelsesforhold, uansett, vel ansett, være ansett
Example:I min tid ble en perlebesatt kamé ansett å være tilstrekkelig.|Det tillater kaptein Ramius, en høyt ansett offiser|For mennene som gjorde det som ble ansett som galt|Og vi har en høyt ansett medborger som utnytter mindreårige gutter -|Før du kom, var vi Lommeluner svært godt ansett.|KATASTROFE ANSETT SOM KRI.|Kan du tenke deg at jeg en gang ble ansett som attraktiv?
Similar words:
noranisett
noransatt
noransette
sweanisett
sweansatt
enganisette
noranisette
Your last searches:
  1. ansettLast searches

# NAL Term
1 Flag huntress
2 Flag sengedrink
3 Flag kajakk
4 Flag go astray
5 Flag vas
6 Flag metro plegable
7 Flag väck
8 Flag kvardröjande sken
9 Flag know-how
10 Flag garveri
11 Flag drite
12 Flag snurrad
13 Flag binders
14 Flag meritter
15 Flag matrix
16 Flag kryp
17 Flag stelna
18 Flag setback

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1168 - seconds.

mobiltelefon