logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for antagelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norantagelig
enggeneral [a]: probably
quality [a]: adequate, acceptable
tenkbar [a]: conceivable, thinkable, imaginable, supposable, picturable
presumptiv [a]: suppositional, presumptive
spageneral [a]: probablemente
quality [a]: adecuado, aceptable
tenkbar [a]: concebible, imaginable, suponible
presumptiv [a]: presunto, supuesto
swegeneral [a]: förmodligen
Synonyms:antageligvis, antakelig, formodentlig, gjerne, godt mulig, kan godt hende, muligens, rimeligvis, sannsynligvis, sikkert, trolig, ventelig
Derived terms:antagelighet, antageligvis
Example:
 1. Bekken grunngir ikke nærmere denne holdning, men antagelig bygger den på lignende betraktninger jeg ovenfor har gjort rede for.
 2. Det vil antagelig få snille pleieforeldre.
 3. Efter den rettspraksis som foreligger, kan vi vanskelig hevde at den er ulovlig Det han antagelig har ment, er at streiken ikke er tariffstridig.
 4. Jeg tok miiin nystemte... har antagelig vært fremført ca. hundre ganger før i Grieghallen ved forskjellige anledninger, men aldri før fra en krakk midt på gulvet i en absolutt tom foyer.
 5. Magnolia fikk antagelig sin Bermudarigg like efter første verdenskrig, og den gamle masten er moden for utskiftning.
 6. Men, sier han, dersom gleden fremdeles er der, vil jeg antagelig fortsette frem til 1988 !
 7. Norsk svømmesport i olympisk sammenheng vil antagelig bli et av de korteste kapitler i norsk idrettshistorie.
 8. Sun Coast er antagelig blitt rammet av en brottsjø.
 9. Antagelig blir elven et fantastisk samlingssted for ål, sier Hjalmar MuntheKaas Lund.
 10. Antagelig blir også dette mulig i fremtiden.
 11. Antagelig har det vært rot omkring økonomien hele tiden.
 12. Antagelig i baren !
 13. Antagelig på grunn av kroppsbygning og stemme, fordi man ikke hadde en erfaren nok ung skuespiller som var under stemmeskiftealderen.
 14. Antagelig var det barnas foreldre som ville at jeg skulle ha denne prisen, sier Kirsten Sand, som forøvrig fastslår at hun nå er blitt for gammel til å få nykker på grunn av en pris.
 15. Antagelig ønsker russerne å svekke den norske forhandlingsekspertisen ved å fjerne folk som kjenner forholdene godt, mener Tore Børresen.
 16. Av alle pattedyr er antagelig mannen belemret med den dårligste sædkvalitet og kvantitet allerede i utgangspunktet.
 17. Da hadde jeg antagelig dratt tilbake på restauranten i Andenes, hadde gutten svart.
 18. Da skulle antagelig veien til fred i MidtØsten og ellers i verden være å gi atomvåpen til alle land.
 19. De fem er antagelig blitt redde i det kraftige uværet, sies det fra redningssentralen på Sola.
 20. De to omkomne norske fjellklatrerne Hans Christian Doseth og Finn Dæhli vil antagelig bli bragt ned med helikopter fra Trangofjellet i Himalaya idag.
 21. Den rolle den spionasjesiktede Arne Treholt har hatt som påvirkningsagent i norsk politikk, vil antagelig vise seg viktigere enn rollen som tradisjonell spion.
 22. Den skal monteres på Christian Frederiks plass utenfor Sentralbanestasjonen, antagelig i løpet av neste år.
 23. Den viktigste omstilling i de senere år har vi antagelig hatt innenfor verkstedsindustrien, som i Norge ikke minst omfatter verftene.
 24. Departementet har overhodet ikke svart på innbydelsen, Arbeiderpartiet har meldt frafall idag, og den innbudte representant fra Rød Valgallianse kommer antagelig heller ikke, var ordene de fremmøtte sykepleierstudentene ble ønsket velkommen med.
 25. Derfor behøver vi ikke å dele suksessen med noen, sa han, og mente antagelig at regjeringen ikke skylder kirken noen innrømmelser.
 26. Dersom vi hadde fått det forhøyede tilskudd som stortingsmeldingen hadde forutsatt, ville vi antagelig ha kunnet bygge flere, og dessuten bedret driften av dem vi har.
 27. Det blir antagelig siste år vi kjører InterRail Senior da interessen ikke har vært særlig stor - særlig ikke MellomEuropa.
 28. Det eneste jeg så var at det var en kraftig kar, antagelig med en strømpe trædd nedover ansiktet og en diger sort skinnlue, sier Magda Jensen.
 29. Det er antagelig en Tromsøpalme, mener Knut Nielsen.
 30. Det er antagelig samme mann som står bak de mange brannene i Hedmarkbygda, sier hun.
Similar words:
norantagelig
norantakelig
sweantaglig
engangelic
noranselig
norantagelighet
norantageligvis
Your last searches:
 1. antageligLast searches

# NAL Term
1 Flag take in
2 Flag Warsaw
3 Flag himeneo
4 Flag spänna
5 Flag lapidary
6 Flag nyskapende
7 Flag suspensoar
8 Flag pell-mell
9 Flag spakne
10 Flag gjennom
11 Flag variation
12 Flag forbønn
13 Flag harmonica
14 Flag rubble
15 Flag macia
16 Flag drop in
17 Flag antifreeze
18 Flag familjemedlem

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7005 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1090 - seconds.

mobiltelefon