logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for antageligvis:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norantageligvis
enggeneral [?]: warlike
spageneral [?]: probablemente
swegeneral [?]: förmodligen
Synonyms:antagelig, antakelig, formodentlig, gjerne, godt mulig, kan godt hende, muligens, rimeligvis, sannsynligvis, sikkert, trolig, ventelig
Example:
 1. Det blir antageligvis Norsk Hydro, sier LOadvokat Karl Nandrup Dahl, til Aftenposten.
 2. 19åringen - som for tiden er bosatt på Lørenskog har antageligvis ikke spilt en så aktiv rolle i ildspåsettelsen som kameraten.
 3. Aksjonen er antageligvis satt i verk for å holde ute import, særlig av fiskevarer, fra EFland, og er en følge av den franskspanske fiskekrigen.
 4. Antageligvis bare i fem.
 5. Antageligvis er forholdene slik at barn ser mer på TV i USA enn i Norge slik at barna der i så måte er mer utsatt enn de vil bli i Norge dersom vi får TVreklame.
 6. Antageligvis har den siste tids skiftende ledelser i Polen trodd at forfatterne ville oppgi sin motstand og melde seg inn i den nye, offisielle, forfatterforening, bare myndighetene er brutale nok.
 7. Antageligvis har han blitt skyllet i land i løpet av eftermiddagen på onsdag.
 8. Antageligvis ikke i noe annet land heller.
 9. Antallet av siktede under 14 år synker stadig, fremgår det av kriminalstatistikken, men dette skyldes antageligvis politiets prioritering og ikke at ungdomskriminaliteten er gått ned.
 10. At fantasirikdommen nok var større før vil nok antageligvis de fleste skrive under på, men om det er grunnen til nyopptrykk av de gamle klassikere eller bare det at Donald begynner å bli gammel, så gammel at de tidligste hefter enten er uoppdrivelige eller koster en formue for samlere, ja se det er et annet spørsmål.
 11. Bak truslene står antageligvis en organisert gruppe utenlandske narkotikasmuglere som har Norge og de andre skandinaviske land som salgsområde.
 12. Bilen er antageligvis også stjålet, men politiet står uten spor efter ransbilen.
 13. De foretaksomme forretningsmenn som trekker i trådene kjenner nok sitt publikum, og den ærverdige murstensrøde Groschgården er blitt fiffet opp med diverse motemerkenavn i vinduene på det toetasjer høye sentret, fylt opp med stabler av antageligvis siste skrik i jeans, svettgensere og Tskjorter med tannklaprende og hippe navn av typen PiccoBoco eller StrickoMakko diskret plasert for at ingen skal være i tvil om hvor man handler.
 14. De som nok er mest opptatt av det spørsmålet er antageligvis skofirmaene selv.
 15. De to brødrene på 18 og 30 år, som igår ble pågrepet av politiet mistenkt for væpnet ran av Simensbråten postkontor, blir antageligvis ikke fremstilt i forhørsretten med begjæring om varetektsfengsel.
 16. De to kvisthoper, antageligvis til minne om to svenske krigsfanger i 1808, og den dystre skillingsvisetekst spikret opp på en furu, har neppe noe med hverandre å gjøre.
 17. Denne gruppen har antageligvis stått for innførsel av større mengder med heroin bare til Norge.
 18. Det var antageligvis en patron han hadde i kammeret som eksploderte da han skulle ta den ut.
 19. Dette bygger han på at Staten, når det kommer en rettskraftig dom i saken, antageligvis vil søke om ekspropriasjonstillatelse av området og at den samlede erstatning i forbindelse med skjønn eller overenskomst vil beløpe seg til totalt to millioner kroner.
 20. Dette var sikkert heller ikke alltid like vellykket, men anbefalingene ble i det minste foretatt av mennesker som kjente barna og deres hverdag, og om det skjedde feil, så gikk det antageligvis sjelden ut over barna.
 21. Efter at Norge natt til i går ble utslått av OLturneringen i fotball rekker antageligvis landslagssjef Tor Røste Fossen hjem tidsnok til å ta imot sin førstefødte.
 22. En kan så spørre seg hva den ansvarlige myndighet, her antageligvis justisministeren, vil foreta seg for å rette opp dette overgrep som er begått mot de private grunneierne på Hardangervidda.
 23. Fire av de siktede i saken vil i tillegg til tyveritiltalen antageligvis også bli tiltalt for innbruddet i Ullensaker Sparebanks lokaler på Kløfta i oktober 1982.
 24. For to måneder siden hadde man en stillstand på markedet som antageligvis skyldtes dårlige finansieringsmuligheter.
 25. Hadde ansettelsesrutinene vært litt bedre, jeg tenker spesielt på kontraktørselskapene, ville antageligvis mange misbrukere blitt luket ut, sa Åsmund Norheim.
 26. Han har bebudet at det antageligvis vil bli nedlagt påstand om sikring.
 27. Hvilke prognoser for resten av 1900årene som de sovjetiske langtidsplanleggerne har, får vi antageligvis aldri vite.
 28. I denne perioden trengte jeg en venn, og jeg hadde antageligvis ikke greid meg uten ham.
 29. Idag spør man seg selvfølgelig om ikke en mer naturlig forklaring var at Evensens antageligvis var bedre avlyttet.
 30. Ifølge Hamre må antageligvis NATO lage en ny plan for bruk av medlemslandenes handelsflåte i krig.
Similar words:
norantagelig
norantagelighet
norantakelig
norantakelighet
sweantaglig
sweantagligen
sweantaglighet
Your last searches:
 1. antageligvisLast searches

# NAL Term
1 Flag reflexiv
2 Flag criminal law
3 Flag material
4 Flag all things
5 Flag pruppe
6 Flag fuchsia
7 Flag cup-shaped
8 Flag berenjena
9 Flag kranial
10 Flag ejercerse
11 Flag post-
12 Flag uppmuntra
13 Flag fork
14 Flag Hvite Hus
15 Flag nav
16 Flag spetsa
17 Flag tjatte
18 Flag spøkelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 620 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3358 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 793 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1462 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4331 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5215 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5507 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4612 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5197 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9219 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0563 - seconds.

mobiltelefon