logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for aparte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noraparte
enggeneral [?]: syt
spageneral [?]: impar
swegeneral [?]: udda
Synonyms:bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
Anagrams:parate
Example:
 1. Alt er tillatt : mønsterblandinger, stoffblandinger, lenger vidder og aparte tilbehør.
 2. Anderledes stilte det seg for kvinnelige malere, maling ble ansett som kunstnerisk, aparte og morsomt.
 3. Aparte kostymer.
 4. De kler seg riktignok aparte, farver håret, bruker symboler og har merkelige frisyrer, men vold er ikke innebygget i deres filosofi - og dessuten har de klare antiholdninger overfor stoffbruk, sa advokaten.
 5. Det er heller ikke noe formalt aparte ved denne siste av Karl Erik Harrs bokkunstneriske oppgaver.
 6. Det finnes mange forskjellige typer ungdom, og mange svært aparte.
 7. En virkelig aparte dessert kan man få ut av grapefrukt, sukker - og whisky !
 8. Forbryteren er en helt aparte og mer eller mindre åpenbart sykelig mannsperson.
 9. Fra førstesatsens enkle, men rytmisk aparte tema, svellet musikken opp til et fyldig klangpanorama der den slaviske melankoli får utfolde seg i relieff til mer dramatiske og lidenskapelige høydepunkter.
 10. Hvitlillasort sminke omgir de intense blå øynene, som er særlig tiltrukket av skinnende silkestoffer og aparte detaljer.
 11. Klærne hun skaper, er anderledes, for ikke å si aparte.
 12. Nei, intet fartøy i havn med det aparte navn, inntil en annen, likeså sindig fisker, antydet at kanskje tenkte vi på Shellservicen, den skulle visst ut til Skomvær fyr med olje til aggregatene.
 13. Og så det at man har opptrådt aparte på skjermen.
 14. Som så ofte hos Sjostakovitsj er formen bygget opp i store spenningsbuer, i store åndedrag, selve det satsmessige er ikke egentlig komplisert, men ikledt en sparsom, høyst egenartet og aparte instrumentasjon.
 15. Spissformuleringene fra Tveit er langt på vei dekkende for en tendens som bare kan forsterkes av partiets aparte måte å nominere sine stortingskandidater på.
 16. Poenget er at Tbaneungdommen bare er en ytterst liten del av bydelenes unge, og ofte en helt aparte bit av ungdoms hverdagsliv, skriver sosiolog Ivar Frønes i artikkelen Betonggenerasjonen og deres verden.
 17. Aparte sort ullkåpe med digre oppblåste ermer med foldeeffekt og knapper som pynt på utsiden, vakre brede slag og smal silhuette med lommer i hver side.
 18. Clark er en aparte skikkelse, som aldri har likt seg som toppolitiker.
 19. DA skjer det aparte - eller typiske - at statsminister Kåre Willochs kommentar i en brennaktuell sak kuttes ut som nærmest uinteressant, Høyreformann Erling Norviks sterke uttalelser om sovjetisk overlegenhet i våre nære havområder drukner under Ap.lederens triumfferd i Finnmark, for bare å nevne et par grelle eksempler.
 20. De har ofte innkjøpssjefer på samme alder som kunden, og tør satse på mer aparte moter.
 21. Det er rytmisk driv og spenst over yttersatsene, og mellomsatsen er med sine aparte klanger og stemninger noe av det mest spennende som er skrevet i nyere tid.
 22. Magasinets siste post Gråsonen, forhåndsannonsert som sterkt, foranlediger vel heller ingen seerstorm denne uke, selv med en litt aparte form for Aasmund Olavsson Vinje.
 23. Man skal vokte seg vel for å tolke sterke, aparte meninger som sinnssykelige, sa Asbøll.
 24. Rita Westvik og Turid Øversveen er aparte som sirkusartister - denne gangen med moter som den røde tråd.
 25. Tidligere mottok bevegelsen også våpen fra Libya, men de dager er talte efter den overraskende og noe aparte allianse mellom Gadafi og kong Hassan, som i august ifjor sluttet landene sammen i en union som omfatter både politikk, forsvar, økonomi og utdannelse.
 26. Trekløveret dekker som vanlig, alt fra gamle dagermoter til det mest aparte.
Results found in Spanish dictionary
spaaparte
enggeneral [o]: apart
dirección [o]: aside, to the side
a un lado [o]: aside, apart, in reserve, away
norgeneral [o]: fra hverandre
dirección [o]: avsides, til siden
a un lado [o]: unna, til siden, bort
swegeneral [o]: isär
dirección [o]: avsides, åt sidan
a un lado [o]: undan, åt sidan, bort
Synonyms:
 1. a salvo, excepto, a excepción de, menos
 2. diferente, distinto, singular, insólito
 3. lejos, apartado, separado, a distancia
 4. párrafo, parágrafo
 5. separadamente, por separado
 6. salvo, excepto, menos, fuera de, a excepción de
Derived terms:aparte de, contraparte, llamar aparte, poner aparte
Anagrams:patear, epatar
Wiki:El aparte en teatro es una parte del diálogo dirigida al espectador y que se ha de suponer que no oyen el resto de los personajes. El aparte puede estar o no marcado en el texto. En el teatro clásico en castellano, no se marcaban los apartes, sino que se suponían, el teatro desde la fijación de normas del neoclásico sí que los marca.
Example:
 1. No sé nada aparte de esto.
 2. Esto es lo bastante importante para ser tratado aparte.
 3. ¿Vendrá alguien más aparte de tu amigo?
 4. Su talón aparte, Aquiles era invulnerable.
 5. No tengo nada que ofrecer aparte de sangre, trabajo duro, sudor y lágrimas.
 6. Tres de mis amigos, aparte de mí, fueron autorizados para entrar en el bar.
 7. Los más aptos sobreviven. ¿Qué quiere decir los más aptos? Ni los más fuertes ni los más inteligentes; la debilidad y la estupidez sobreviven por todas partes. No hay una manera de determinar la aptitud aparte de que una cosa sobreviva. La aptitud es por lo tanto otra forma de decir supervivencia. Darwinismo: Que los supervivientes sobrevivan.
 8. ¿Lees algo, aparte de la Biblia?
 9. Los conquistados siempre se equivocan. La historia no tiene en cuenta nada aparte de su derrota.
 10. No tengo ningún amigo aparte de ti.
 11. En español existen tres clases de puntos: punto y seguido, punto y aparte y punto final.
 12. No tengo nada que ofrecer aparte de sangre, penas, lágrimas y sudor.
 13. Aquí no había nadie aparte de mí.
 14. Nadie vino a la fiesta aparte de él.
 15. No vi a nadie aparte de ti.
 16. No he visto a nadie aparte de ti.
 17. Él no tiene otros intereses aparte de su trabajo.
 18. Él tiene pocos amigos aquí aparte de ti.
 19. ¿La ha visto alguien aparte de Jim?
 20. En el aula había cinco personas aparte de mí.
Similar words:
engapart
spaaporte
engapace
norapati
spaaparato
spaaparente
spaapartar
Your last searches:
 1. aparteLast searches

# NAL Term
1 Flag hjulbent
2 Flag skrøne
3 Flag hellang
4 Flag diadem spider
5 Flag berøvelse
6 Flag departements-
7 Flag utringe
8 Flag tin-plated tack
9 Flag dark blue
10 Flag strykeinstrument
11 Flag digitalmaskin
12 Flag pelirroja
13 Flag utmärkt
14 Flag tamizar
15 Flag age
16 Flag deskriptiv
17 Flag en
18 Flag seaworthy

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 394 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 546 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1189 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2441 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2167 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2755 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5685 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6502 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7008 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2040 - seconds.

mobiltelefon