logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for apatisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norapatisk
engbehavior [a]: apathetic
behavior [o]: apathetically, disinterestedly, uninterestedly, indifferently, impassively
spabehavior [a]: apático
behavior [o]: con apatía, con indiferencia, sin entusiasmo
swebehavior [a]: apatisk
behavior [o]: apatiskt
Synonyms:
 1. avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, klar, kraftløs, lei, matt, medtatt, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, utmattet, vissen
 2. doven, følelsesløs, lidenskapsløs, likegyldig, nummen, overfladisk, overlegen, , ufølsom
Example:
 1. Bak metallnettingen skimter vi hønsehauker, musvåker, fjellvåker og glenter som apatisk sitter sammenkrøpet på sine pinner.
 2. Blant ruinene av det som var hans hus finner han forhutlede menneskeder som stirrer apatisk fremfor seg.
 3. Da jeg satt på kontoret hans en grå eftermiddag for noen uker siden mens regnet strømmet nedover de skitne vindusrutene, oppdaget jeg at jeg nærmest apatisk satt og betraktet det sure, uttrykksløse ansiktet hans.
 4. Døren sto åpen, og sjelden har vi sett en mer slukøret, nærmest apatisk gjeng benket efter en match.
 5. Eller kanskje vi prøver å hindre den absolutte forvirring ved sløvt og apatisk å stenge våre følelser og vår forstand for de synsinntrykk som til enhver tid hamrer løs på dem.
 6. Hvordan vi moderne mennesker i vår hverdag blir stadig mere fremmedgjort overfor hinnanen, og hvordan vi lever menneskelig apatisk og dog hektisk, omgitt av allverdens elektroniske støy.
 7. I minibussen sitter Nykänen mutters alene, med hanskene i fanget, hopphjelmen på høyrekneet, og stirret apatisk rett frem.
 8. I stedet for å stille spørsmålstegn, kritisere, la seg opphisse og overvelde, registrerer man apatisk at svært meget av kunsten ikke lenger er for dem.
 9. Mannen virket dessuten apatisk og gjorde ingen motstand da han ble tatt.
 10. Nesten apatisk innrømmet han at han hadde gjort det rett og slett fordi han og konen og deres lille datter var sultne og ikke klarte å betale regningene lenger.
 11. Verre er det for den som blir helt apatisk av mangel på sprog og kontant.
 12. Jeg hadde tenkt meg episoder om en nærmest grotesk medisinmann, men det ble litt annerledes, en lege mer uten ryggrad, litt apatisk, tilskuer, og kanskje mer menneskelig også.
 13. Blandingen gjorde ham først apatisk i fire timer.
 14. Den første tiden her på Haukeland var jeg nærmest apatisk.
 15. Det siste gjelder et samfunn som er apatisk, det første et dramatisk vendepunkt under et blackoutskift på operascenen.
 16. Det var lite opposisjonen foretok seg som sikkerhetspolitiet ikke kjente til, og dessuten var unntakstilstandens brutale erfaringer altfor ferske til at opposisjonens streike og demonstrasjonsappeller kunne få bred oppslutning i en misfornøyd, men tiltagende apatisk befolkning.
 17. En døv og apatisk Gud ?
 18. Et ektepar sitter apatisk på plenen.
 19. Først lange sekvenser, apatisk.
 20. Men du blir også apatisk av det.
 21. Men utgangspunktet er ugjen drivelig forholdene han selv har følt på kroppen og det politiske system som har gjort de intellektuelle foregangsmenn og kvinner hjemløse og resten av folket apatisk i et av Europas eldste og mest høytstående kulturland.
 22. Moren sitter tung og apatisk foran legen med den sutrende ungen på fanget.
 23. Og hat gjør et menneske apatisk.
 24. Overlevende kom efterhvert tilbake til ruinene og bygget seg små skur som ramme om en apatisk tilværelse.
 25. Sult og hunger derimot er taus, alvorlig, apatisk.
 26. Trivselen er større og faren for å ende som et apatisk institusjonskasus er meget mindre.
Results found in Swedish dictionary
sweapatisk
engbehavior [a]: apathetic
norbehavior [a]: apatisk
spabehavior [a]: apático
Synonyms:omotiverad, loj
Derived terms:apatiskt
Similar words:
sweapatiskt
norapati
sweapati
engapathy
engaphis
norapotek
norapsis
Your last searches:
 1. apatiskLast searches

# NAL Term
1 Flag perdonavidas
2 Flag bemyndigelse
3 Flag pantlånare
4 Flag sidesprang
5 Flag ynge
6 Flag beat up
7 Flag sleeping sickness
8 Flag in this respect
9 Flag bring closer
10 Flag oleanders
11 Flag línea
12 Flag lunge
13 Flag avhengig
14 Flag starr
15 Flag encarnizado
16 Flag de contrapunto
17 Flag som tar bestikkelser
18 Flag mjuk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1407 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1534 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3348 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6595 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2142 - seconds.

mobiltelefon