logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for arbeid:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norarbeid
enggeneral [v]: work
work [v]: labor
general [n]: work
oppgave [n]: job, task, work
produkt [n]: finish, workmanship
sysselsetting [n]: job, work, opportunity for employment, employment, jobs
general [n]: labor
business [n]: employment, work
spageneral [v]: trabajar
work [v]: trabajar
general [n]: trabajo [m]
oppgave [n]: tarea [f], trabajo [m]
produkt [n]: acabado [m], terminación [f]
sysselsetting [n]: trabajo [m], puesto [m], empleo [m], oportunidad de trabajo [f]
general [n]: trabajo [m]
business [n]: empleo [m], trabajo [m]
swegeneral [v]: arbeta
general [n]: arbete
Synonyms:
 1. ansettelse, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, praksis, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrke
 2. bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verk
Derived terms:akkordarbeid, arbeidskontrakt, arbeidsvilkår, arbeide for mye, arbeide hardt, arbeide sammen, arbeide med en kultivator, arbeid over, arbeide overtid, arbeide på, arbeidende, arbeider-, arbeidere, arbeiderklasse, arbeidernes dag, arbeiderparti, kvinnelig arbeider, arbeidsom, arbeidsomt, arbeidsavtale, arbeidsbenk, arbeidsbesparende, arbeidstøy, arbeidsbyrde, arbeidsdag, arbeidsfri, arbeidsgang, arbeidsgiver, arbeidshest, arbeidsintensiv, arbeidskamerat, arbeidsklær, arbeidskraft, arbeidsløs, arbeidsløshet, arbeidsløshets-, arbeidsløshetsperiode, arbeidsledighetstrygd, arbeidsmarked, arbeidsmiljø, arbeidsmaur, arbeidsnarkoman, arbeidsrom, arbeidsstyrke, arbeidstaker, arbeidstid, arbeidstilfelle, arbeidstrell, arbeidsuke, bearbeide, [Show less / more]
Example:
 1. Ditt arbeid er langt fra tilfredsstillende.
 2. Han er fortsatt på arbeid.
 3. Etter utallige samtaler på radioen og utallige avisannonser i flere påfølgende dager, strømmet folk til festivalen, der for å sluke tonn hamburgere som ble tilbudt der i overflod, og det liter å drikke øl, noe som resulterer i et stort antall fylliker og dermed ledet massiv arbeid til legioner delta ambulansepersonell som hadde blitt samlet i hauger på utallige andre anledninger erfaring med slike massemønstringer.
 4. Han opptjente seg prisen gjennom hardt arbeid.
 5. Hvordan er det mulig å balansere arbeid og privatliv?
 6. Hvordan kan vi få til en balanse mellom arbeid og privatliv?
 7. Familielivet er truet av kriser, fordi det er vanskelig å forene arbeid og familie.
 8. Å lære språk skal være morsomt, ikke bare hardt arbeid.
 9. Hvis du skal kritisere mitt arbeid så kom til meg og si det direkte til meg!
 10. Det krever mye slit og arbeid av meg for å se og kjenne resultater når det kommer til utholdenhetstrening, men når jeg først får resultater er det utrolig deilig!
 11. Å lære engelsk er hardt arbeid.
 12. Tom leter fremdeles etter arbeid.
 13. Tom påtok seg for mye arbeid.
 14. Det er bare én måte å tjene penger på – gjennom ærlig og hederlig arbeid!
 15. Det er bare en måte å tjene penger på. Du tror vel ikke jeg gjør hardt arbeid uten å ta betalt?
Similar words:
norarbeide
engarid
engarmed
norarbeider
norarbeids-
norarid
spaardid
Your last searches:
 1. arbeidLast searches

# NAL Term
1 Flag skål
2 Flag acrylic
3 Flag televiewer
4 Flag persona tímida
5 Flag bländad
6 Flag bramseil
7 Flag straffbar
8 Flag dozen
9 Flag aturdir
10 Flag fillete
11 Flag omskifte
12 Flag pik
13 Flag kusine
14 Flag anularse
15 Flag beregning
16 Flag femtiåring
17 Flag pappsen
18 Flag incest

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7639 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1550 - seconds.

mobiltelefon