logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for arroganse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norarroganse
engbehavior [n]: arrogance, self-importance, haughtiness, self-sufficiency
spabehavior [n]: arrogancia [f], altivez [f], soberbia [f], presunción [f]
swebehavior [n]: arrogans
Synonyms:fordringsfullhet, hovmod, hybris, innbilskhet, overlegenhet, overmot, stolthet, storsnutethet, uforskammethet, viktighet
Wiki:Arroganse kommer av det latinske «arrogare» som betyr «å kreve for seg selv», og kan referere til: - Hovmod, dumstolthet - Hybris, dumdristighet.
Example:
 1. Hans vesen kunne vibrere mellom den mest inntagende vennlighet og overbærenhet - også overfor motstandere - og den mest brutalt avvisende arroganse, som måtte etterlate inntrykk av intoleranse.
 2. Statsråd Surlien har oppvist en arroganse som man skal lete lenge efter i vårt politiske liv.
 3. Det har ikke med arroganse å gjøre, men jeg må ganske enkelt si nei.
 4. Dette er arroganse overfor andres meninger og et debattnivå som Arve Johnsen ikke burde senke seg ned til.
 5. De har selvfølgelig helt rett, og samtidig tar de i sin arroganse så totalt feil - når det er solen vi reiser for å møte.
 6. Det er overhodet ikke noe grunnlag for å ta i bruk kraftuttrykk som arroganse og kald skulder hverken fra Hyttelivs eller Aftenpostens side.
 7. Det som smakte mest av arroganse var det faktum at han våget å gå på scenen med et så lite samspilt band.
 8. Dette ga sterk selvfølelse, grensende til dum arroganse.
 9. Fiskarlaget beskylder direktoratet for arroganse, og gir uttrykk for misnøye over at yrkesfiskernes representanter er holdt utenfor utvalget som står bak utredningen.
 10. Fjorårets rasistiske framstøt samlet en bred front mot uvitenhet, fordommer og rasistisk arroganse.
 11. Fremdeles er det en spennende fortelling om møtet mellom to kulturer, den enes arroganse og overgrep og den andres vei mot undergang.
 12. I debatten om Statoils fremtidige rolle har selskapets administrerende direktør Arve Johnsen vist arroganse overfor andres meninger, fremholder tidligere olje og energiminister Vidkunn Hveding i et intervju med Norges Industri.
 13. Jeg valgte arroganse, og noe tyder på at det ikke var så helt galt likevel.
 14. KANSKJE noen endog gjorde sjeiken delaktig i antagelsen som har spredd seg om at ledelsen i vårt statlige oljeselskap handlet ut fra en særegen kombinasjon av naivitet og arroganse : naiv i sin anelsesløshet for konsekvensene, og arrogant i at man ikke fant det bryet verdt å orientere sine overordnede i Regjeringen om en så vesentlig beslutning.
 15. Kong Hussein la skylden for den eksplosive situasjonen på israelsk arroganse og stahet, en nølende holdning fra det internasjonale samfunn overfor Israels målsetninger i MidtØsten, et handlingslammet FN og den kontinuerlige økonomiske og politiske støtten som Israel får fra USA.
 16. Kvinnelige journalister møter menns arroganse både i og utenfor redaksjonen.
 17. Men det har ingenting med arroganse å gjøre, bare at min visuelle hukommelse er uhyggelig dårlig.
 18. Men hans beskjedne arroganse skaffet ham få venner.
 19. Mener statsråden at det er usaklig å bruke ord som arroganse på et slikt grunnlag, kan vi alltids være uenige om det.
 20. Muslimske motstandere anklager ham for partiskhet og arroganse og forlanger at han skal tre tilbake.
 21. Nysgjerrigheten viker plassen for kynisme eller enda verre, arroganse.
 22. Når jeg har vært hos politiet, har jeg bare møtt kulde og arroganse.
 23. Rettane våre er sikra gjennom internasjonale konvensjonar og stortingsvedtak og kan ikkje raderast bort ved statleg arroganse.
 24. Skal man sette enkle ord på dette, kan det umulig bli stort annet enn politisk arroganse på høyt plan.
 25. Vi synes å ha merket en form for arroganse som hverken NRK eller andre bør kunne tillate seg overfor sitt publikum.
 26. Bak all sin omtalte arroganse og alle sine brutale utsagn var han et ydmykt og selvløst menneske.
 27. Det er en grov tjenstlig forsømmelse som overhodet ikke kan kalles uaktsomhet, men som kun kan skyldes arroganse og dumhet.
 28. Fremgangsmåten grenser til arroganse.
 29. Gjenspeiler ikke dette syn en faglig arroganse blant kunsthistorikere ?
 30. Med sin egenrådighet og sin arroganse har Papandreou ikke hevet, men senket nivået i det offentlige liv.
Similar words:
engarrogance
spaarrogante
spaarrogarse
swearrogans
engarrogancy
engarrogant
engarrogate
Your last searches:
 1. arroganseLast searches

# NAL Term
1 Flag ideellt
2 Flag godlynt
3 Flag billige
4 Flag pilferer
5 Flag konditori
6 Flag arrestordre
7 Flag jernbeslag
8 Flag tralle
9 Flag filetear
10 Flag omloppsbana
11 Flag gjøre susen
12 Flag aprobado
13 Flag regnfull
14 Flag revival
15 Flag elektrisk värmefilt
16 Flag benet
17 Flag skjende
18 Flag aprehender

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1746 - seconds.

mobiltelefon