logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for arv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norarv
enggeneral [n]: heritage
law [n]: inheritance, bequeathal [formal], bequest [formal]
medicine [n]: heredity
spageneral [n]: herencia [f]
law [n]: legado [m], herencia [f]
medicine [n]: herencia [f]
swegeneral [n]: arv
Synonyms:addisjon, akkvisisjon, avanse, belønning, bonus, bytte, erobring, fallskjerm, fordel, gave, gevinst, gratiale, lønnsøkning, pluss, premie, presang, pris, tillegg, vinning
Derived terms:angrepet av fluelarver, arvelig, arvelighet, arve, arvet, arvode, arveskatt, arvesynd, arvtager, arvtagerske, fedrenearv, farvel, full av larver, garve, garveri, garvefett, garvesyre, gjøre arvløs, ta en snarvisit, harve, karve, karve bort, karve i, klarvoyant, klarvoyant kvinne, klarvoyant mann, la gå i arv, larve, narv, parveny, snarvarehus, tarvelig, toppskarv, våtarve, nedarves, semsgarve, semskgarve, slarve, svarve, arvefølge, arvestykke, arving, farvann, garvebark, gjøre arveløs, harv, larve-, parvis, snarvei, tarvelighet, [Show less / more]
Anagrams:rav, var
Wiki:Arv kan henvise til: - Arv (biologi) - egenskaper som går i arv fra foreldre til avkom. - Arverett - reglene som gjelder for hva som skal skje med noens eiendeler etter at en er død. - Arv (musikkalbum) - et musikkalbum av Arild Andersen fra 1993.
Example:
 1. Arv - miljø - adferd - et bidrag til likestillingsdebatten.
 2. Hva bør De vite om ARV OG SKIFTE.
 3. Kultur er ikke bare arv, ikke bare vern om overleverte verdier.
 4. Lær deg selv å kjenne, er et råd som har gått i arv fra oldtiden, sier Ludvig Eikaas, av mange oppfattet som denne generasjons mest selvopptatte kunstner.
 5. Med hjelp fra sine egne tvillinger har hun undersøkt prestasjonsmotivet i forhold til arv og miljø.
 6. Presten med de røde annonsene har bragt videre en arv det åpenbart blir tatt vare på.
 7. Stor arv det er for mannen av godtfolk vera fødd.
 8. Tidens arv, som denne fembøring heter, er således en tro kopi, fra kjøl til rigg, av fordums båter.
 9. Bekjempelse av surt nedfall i Europa vil bli prioritert av føderasjonen Europa Nostra, hvis oppgave går ut på å vekke alle europeere til å verne om vår felles historie og arv - både den naturlige og den arkitektoniske.
 10. Bortsett fra at dette er en gammel lidelseshistorie som vi har fått i arv, dreier det seg om en stor sak med betydelige konsekvenser, rent økonomisk sett.
 11. Det blir stadig mer vanlig å gi hytten til barna som forskudd på arv, melder Hytteliv.
 12. Dette er en arv fra Reitgjerdet, fortsetter han.
 13. Er du ikke også litt misunnelig på Europa for dets lange kulturelle arv ?
 14. Indias byråkrati er en arv fra kolonitiden.
 15. Jeg har spesielle medfødte evner, som har gått i arv i min familie i generasjoner.
 16. Spermiene som vi har fått til oppbevaring er en ikke overførbar biologisk arv, som vi ikke kan utlevere før gjeldende lov er blitt endret, heter det.
 17. Så viste det seg at mange var dyktige håndverkere, og det kunne gå i arv.
 18. Adolf Bjerke har hatt sitt utgangspunkt i norsk teaters såkalte gullalder og har visst å forvalte denne arv med åpenhet for nyere impulser.
 19. Arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll ble lagt !
 20. Arv og minnesmerker over en tid som ennå lever i oss, men som aldri kommer tilbake.
 21. Arven det her er snakk om, kan jo være en brysom arv som reduserer i stedet for å øke den materielle levestandard.
 22. At vi får oppleve det, uansett vår skjulte arv i genene.
 23. Avgiftene er de samme enten man overfører som gave eller som arv i rett opp og nedadstigende linje.
 24. Bare ved å stille spørsmål, flere spørsmål, ofte, kan vi anvende vår intellektuelle og emosjonelle nysgjerrighet på vår litterære arv og samtidsdiktningen, mener Jan Erik Vold.
 25. Berg sier at det nesten alltid er et spørsmål om arv og miljø når det gjelder hjerteinfarkt.
 26. Blant annet har hun krav på både sin egen og mannens inntekt, hun har krav på sin egen arv og hun kan skille seg når mannen ikke oppfyller sine forpliktelser.
 27. Blant de teoretiske emnene er familiejus, arv og testamente, eldres rettigheter, eldreboliger, fysisk og mental helse, kosthold og eldre og samfunnet.
 28. Boken gir et bilde av en mann som uten blygsel sier at hans litterære arv er Nordahl Rolfsens lesebøker.
 29. Creteildomstolen tok ikke stilling til spørsmålet om farskap eller arv i denne saken.
 30. De 10 bud - mest forbud - skriver seg som kjent fra Det gamle testamente, og gikk derfra i arv til kristendommen og muhammedanismen.
Results found in Swedish dictionary
swearv
enggeneral [n]: heritage
law [n]: inheritance, bequeathal [formal], bequest [formal]
medicine [n]: heredity
norgeneral [n]: arv
spageneral [n]: herencia [f]
law [n]: legado [m], herencia [f]
medicine [n]: herencia [f]
Synonyms:addition, belöning, bonus, byta, erövring, fallskärm, fördel, gåva, vinst, plus, premie, present, pris, tillägg, vinning
Derived terms:åklagarvittne, angripen av fluglarver, arvode, arvsskatt, arvsynd, arvtagare, arvtagerska, fädernearv, farväl, fast arvode, garva, garvare, garveri, garvfett, garvsyra, göra arvlös, harva, källarvåning, karva, karva bort, karva i, klarvaken, kylarvätska, lämna i arv, larv, låta gå i arv, mäklararvode, narv, narval, pansarvärns-, parveny, riddarvärdighet, skarv, skarvapparat, skarvskena, skarvyxa, skeppsvarv, slarv, slarva, slarver, slarvig, slarvighet, slarvigt klädd, sparv, sparvhök, svarv, svarvare, tarvlig, tidevarv, toppskarv, [Show less / more]
Anagrams:var
Wiki:Arv är bruket att föra vidare egendom, titlar, skulder och skyldigheter när en individ dör. Arv har länge spelat en viktigt roll i vissa samhällen. De seder och lagar som finns kring arv varierar över plats och tid.
Similar words:
engarc
engare
engark
engarm
engart
norar
norara
Your last searches:
 1. arvLast searches

# NAL Term
1 Flag åndens bolig
2 Flag PC
3 Flag lover
4 Flag gjenvinne noe
5 Flag hotfoot
6 Flag decelerar
7 Flag emisora
8 Flag direktion
9 Flag clinging
10 Flag mannen med hestehoven
11 Flag contracted
12 Flag originate in
13 Flag rehoyo
14 Flag godsnakke
15 Flag kal
16 Flag monopolisera
17 Flag oversikt
18 Flag cinch

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2114 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7324 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6703 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1857 - seconds.

mobiltelefon