logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for asbest:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norasbest
engmineralogy [n]: asbestos
spamineralogy [n]: asbesto [m]
swemineralogy [n]: asbest
Wiki:Denne artikkelen er om materialet. For artikkelen om den russiske byen se Asbest (by). Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater.
Example:
 1. Asbest - mineralet som kan spinne og Ildsprutende fjell forteller begge om vanskelige emner, men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
 2. Asbest - mineralet som kan spinne og Ildsprutende fjell forteller begge om vanskelige emner,men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
 3. Å skifte den roterende varmeveksleren av asbest koster fra 15 000 til 70 000 kroner, sier Nilsen.
 4. 200 ventilasjonsanlegg med varmeveksler av asbest er fremdeles i drift på Østlandet.
 5. Asbest er brukt som isolasjonsmateriale i de to husene som er bygget i 1947 - 48.
 6. Asbest er ofte anvendt som isolasjonsmiddel i mange typer bedrifter.
 7. Asbest vil dominere yrkeskreften i Norge i 20 år fremover, fremholdt han.
 8. Asbestfrie bremsebelegg kan foreløbig ikke erstatte bremsebelegg med asbest i dagens bilpark, uttaler overingeniør Tormod Braaten i Direktoratet for arbeidstilsynet.
 9. Bakgrunnen er et vedtak i Lørenskog om å innføre forbud mot asbest.
 10. Departementet har vurdert bygningsloven på bakgrunn av bygningsarbeidernes anmodning om at forbud mot asbest må inn i bygningsvedtektene.
 11. Det er første gang vi foretar en slik støvsuging av asbest her i landet, uttaler disponent Knut Solberg i Containerservice A / S i Drammen til Aftenposten.
 12. Det finnes folk med skader som de medisinsk sakkyndige sier kan tilbakeføres til arbeidet med asbest.
 13. Det gjelder blant annet asbest, løsemiddelet toluen og benzen, uttaler yrkeshygieniker Bjørn Erikson til siste nummer av tidsskriftet Arbeidsmiljø.
 14. Det siste er en alvorlig lungesykdom og finnes særlig hos folk som har jobbet i asbestindustri og asbestgruber og med lasting og lossing av asbest.
 15. Det var særlig asbest og nikkelskadene han trakk frem.
 16. Efter det Aftenposten erfarer, har undersøkelsen avslørt flere hundre tilfeller av asbest og silikoseskader i lettere og alvorligere grad.
 17. Eiere av eldre fyringsanlegg oppfordres derfor straks til å erstatte asbest i pakninger og lignende med mindre helsefarlige materialer.
 18. En arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidstilsynet har vurdert overgang til asbestfrie bremsebelegg som et ledd i arbeidet med å erstatte asbest med mindre helsefarlige materialer.
 19. En omfattende lungeundersøkelse utført i Telemark fylke viser overraskende mange funn av asbest og silikoseskader blant ansatte i typiske industrikommuner.
 20. Fokusering på asbest og løsemiddelskader har skapt større interesse for faget yrkesmedisin.
 21. Forbundet ber også om at arbeidstagere på steder hvor det blir brukt asbest, skal gjennomgå grundig legekontroll og få regelmessig medisinsk oppfølging, skriver tidsskriftet Arbeidsmiljø i siste utgave.
 22. Forurensning fra asbest sprenger sikkerhetsgrensene i nesten alle sovjetiske fabrikker der dette stoffet blir brukt, og noen av dem spyr tonnevis av asbeststøv over omgivelsene.
 23. Han understreker imidlertid at man må skille mellom de ufarlige fortykningene på brysthinnen og den lungefibrose som fremkalles av asbest.
 24. I Hydrosaken dreier det seg ikke om skader som følge av at det er brukt asbest i selve produksjonen.
 25. I forbindelse med en artikkel om et nytt filtersystem som skal løse problemet, innrømmet avisen for første gang at det hersket alvorlig bekymring for dette farlige stoffet, og at asbest hadde gjort mange arbeidere alvorlig syke.
 26. I og med det er fastslått at asbest er farlig å innånde, vil vi sikre oss at ingen i fremtiden blir utsatt for dette, uttaler fabrikksjef Cato Christoffersen ved Norcem A / S til Aftenposten.
 27. Kommunene har ikke anledning til å ta inn i sine bygningsvedtekter forbud mot bruk av byggematerialer som inneholder asbest, opplyser Kommunalog arbeidsdepartementet i et brev til Bygningsindustriarbeidernes seksjon for Oslo og Akershus.
 28. Konsekvensen av dette er at de som er utsatt for tobakksrøyk ved egen eller andres røyking lettere får skadelige stoffer som asbest eller mineralull dypt ned i lungene på steder hvor lungene ikke blir kvitt dem så lett.
 29. Mens det er en enkel oppgave å finne ut om en person har asbest i lungene, er det meget mer komplisert å skille løsemiddelsymptomene fra andre årsaker til at hjerne påføres skader, sier hun.
 30. Noen få yrkesmedisinere har avdekket hvor enormt stort problemet asbest og løsningsmiddelbetingede sykdommer vil bli i årene som kommer, dersom det ikke blir stilt ressurser til rådighet, og et apparat blir utbygget for å ta seg av disse problemene.
Results found in Swedish dictionary
sweasbest
engmineralogy [n]: asbestos
normineralogy [n]: asbest
spamineralogy [n]: asbesto [m]
Wiki:Asbest (av grekiska asbestos, ""outsläcklig"") är en samlande beteckning på olika fiberartat kristalliserade silikat. Det är en långfibrig mineral och är vanligast förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Det är en oorganisk mineralfiber.
Similar words:
spaasbesto
engassist
sweassist
engaspect
engashes
sweaspekt
engascent
Your last searches:
 1. asbestLast searches

# NAL Term
1 Flag constrict
2 Flag øre
3 Flag fiskestang
4 Flag regretful
5 Flag follaje
6 Flag zigenerska
7 Flag excessive
8 Flag gamitar
9 Flag skorpet
10 Flag signatur
11 Flag innlåne
12 Flag troop
13 Flag chili
14 Flag vara fel
15 Flag fiksert
16 Flag consistent
17 Flag bakslag
18 Flag mandate

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 335 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1497 - seconds.

mobiltelefon