logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for assosiasjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norassosiasjon
engidé [n]: connection, association, relationship
organization [n]: organization, association, league, society
spaidé [n]: conexión [f], asociación [f], relación [f]
organization [n]: organización [f], asociación [f], sociedad [f], liga [f]
sweidé [n]: association
Synonyms:
 1. abstraksjon, anelse, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutning, tanke
 2. befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning
Wiki:Assosiasjon skjer når to forhold eller stimuli blir knyttet sammen ved at erfaringen av det ene leder til det andre. Dette skyldes gjentatt kobling. Noen ganger kalles det for «Pavlovsk assosiasjon» etter Ivan Pavlovs klassiske eksperiment for betinging.
Example:
 1. Dette er gjenstander som gir en klar assosiasjon til den historie og de tradisjoner som landet og folket tross anstrengt økonomi vil bevare.
 2. En assosiasjon er blitt lagret i systemet.
 3. Kanskje får en av de andre en assosiasjon, og så griper vi ballen i luften og spiller den videre.
 4. Knappheten er det som slår leseren, hver periode er så knapp at den nesten ikke klarer å bygge opp bilde og skape assosiasjon, ganske sikkert gjort med hensikt av Beckett, som ønsker at ordene skal stå alene, rene.
 5. Når Tartuffe ber den ferme tjenestejenten Dorine om å legge et lommetørkle over hals og bryst, så går tankene i rask assosiasjon til en skare fanatikere som med en viss politisk tyngde bak seg ser ut til å skremme progressive krefter til taushet mens de forsøker å innføre en ny Victoriatid.
 6. Retterstøl sitter idag som medlem av Den internasjonale assosiasjon for forebyggelse av selvmord.
 7. Wyller får tilgi meg at jeg et øyeblikk ikke så bort fra en assosiasjon hos ham.
 8. De moderne formene kvinner med dobbelt n og opp med to per sammen med det arkaiserende at stride burde være signal nok på at det ikke dreiet seg om et sitat, men om å vekke en assosiasjon til Ja vi elsker.
 9. Det ene fragmentet virker som det andres assosiasjon og nødvendige følge.
 10. Dette var nok en nærliggende assosiasjon når man bestemte navnet på den kirkelige telefonhjelptjenesten for 11 år siden.
 11. Disse ord kan være en forsonlig assosiasjon til de fanatiske særdrag som har preget norsk edru#skapsdebatt opp gjennom tidene, og som gjør at forbudslinjen fremdeles står så sterkt her hjemme.
 12. En assosiasjon til Ingmar Bergman igjen.
 13. Folkemusikkens monotoni er en umiddelbar assosiasjon når man lytter til særlig de innledende temaene - og her registreres en sammensmelting av tradisjoner, den varme amerikanske og den kjølige nordiske.
 14. Men Tusentrippen gir en livsfrisk assosiasjon til Operaballetten.
 15. Men eftersom det finnes mange oppfatninger om det og for å unngå enhver assosiasjon med systemer i ikkedemokratiske stater, kaller vi oss demokratiske sosialister.
 16. Når det gjelder de forskjellige grupper eller laug, kjenner vi alle spesielt godt til bakernes kringle, som ofte blir brukt som gateskilt - og som ved sin assosiasjon av ferskt duftende bakverk gir lyst til nærmere kontakt.
 17. Prinsippet er stort sett det samme, man snakker og snakker ut fra innfall og fri assosiasjon.
 18. Tilfellene er noenlunde jevnt fordelt mellom menn og kvinner og har ingen kjent assosiasjon med de etablerte AIDSrisikogrupper.
Similar words:
norassosiasjon
engassociation
norassimilasjon
sweassociation
noraspirasjon
engassassin
engassassination
Your last searches:
 1. assosiasjonLast searches

# NAL Term
1 Flag rättfram
2 Flag gleeful
3 Flag ikke kunne bestemme seg
4 Flag juvenile delinquent
5 Flag utdebattere
6 Flag rullskridsko
7 Flag öppnande
8 Flag forundret
9 Flag excentriskt
10 Flag wiry
11 Flag gigolo
12 Flag crawl
13 Flag stalactite
14 Flag bryta loss
15 Flag afanar
16 Flag clearing house
17 Flag pelle
18 Flag in pursuit of

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1724 - seconds.

mobiltelefon