logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for asyl:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norasyl
engbeskyttelse [n]: sanctuary
spabeskyttelse [n]: asilo [m]
swebeskyttelse [n]: asyl
Synonyms:
 1. adresse, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdssted
 2. anstalt, etablissement, gamlehjem, institusjon, pleiehjem, stiftelse, sykehjem
 3. beskyttelse, dekke, dekning, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vern
 4. hospital, hospits, klinikk, lasarett, sanatorium, sykehus
Wiki:Asyl (fra gresk asylos, «ukrenkelig») har flere betydninger: - Politisk asyl, fristed (i fremmed land) for en flyktning - Kirkeasyl - Sinnssykeasyl, eldre betegnelse for psykiatrisk sykehus (f.eks. Kriminalasylet) - Barneasyl, eldre betegnelse for et tilholdssted eller daghjem for fattige barn barn under skolepliktig alder - Asylet, norsk ungdomsserie som gikk på NRK-TV på 1990-tallet - Asylet, en bygning på Grønland i Oslo.
Example:
 1. Ahmadiyapakistanere får ikke politisk asyl - slik lyser en overskrift mot leserne av Deres morgenavis tirsdag 2. oktober.
 2. Det forekommer blant annet at personer, som anser seg som flyktninger, ikke ønsker å ha status som flyktning og derfor ikke søker politisk asyl, men bare om oppholdstillatelse.
 3. På grunn av forholdene i Iran og faren for at noe kunne tilstøte ham om han vendte tilbake, ble han innvilget poltitisk asyl i Norge.
 4. Siden 1. august har 115 iranere meldt seg som flyktninger ved Danmarks grenser, og søkt om politisk asyl i landet.
 5. USA vil tilby asyl til politiske fanger i Vietnam og gi flyktningestatus til alle amerikanskasiatiske barn.
 6. En gruppe på 120 polakker har bedt om politisk asyl i Østerrike, opplyste innenriksdepartementet i Wien fredag.
 7. Iran kritiserte igår Frankrike for å innvilge asyl til Khomeinimotstandere, og beskrev de tre bevæpnede kaprerne av AirFranceflyet som en ungdommelig gruppe mennesker med visse krav.
 8. Dumme, ubevisste ledere i Frankrike, et land som ser seg selv som et symbol for frihet og pleier å skryte av sin fortid, har gitt de mest avskyelige terrorister asyl.
 9. En sovjetisk borger har samme mulighet som alle andre til å få asyl i Finland, sier han.
 10. England var det første europeiske land vedkommende kom til, og da er det naturlig at han søker om politisk asyl der.
 11. For Nijinskij ble mottagelsen av Vårofferet så opprivende at den endte i mental kollaps, og han ble innlagt på asyl.
 12. Når det gjelder sikhene er det samme forhold under behandling, og foruten spørsmålet om politisk asyl, vil det også bli tatt stilling til om sikher kan gis oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, sier avdelingsdirektør Fosheim.
 13. Spørsmålet er om flyktninger har praktiske muligheter til å søke asyl, hevder han, og nevner at han vet om flere tilfeller der flyktninger - ikke sovjetiske på en uforklarlig måte har trukket tilbake sine asylsøknader.
 14. Vi ventet at de canadiske myndigheter ville lage bråk og prøve å gjøre adopsjonen av meg, tilsvarende politisk asyl efter indianernes egne lover, ugyldig.
 15. 1A, skal politisk asyl gis til den som med rette frykter forfølgelse av alvorlig art.
 16. 60 indiske sikher har søkt politisk asyl i Norge.
 17. 90 pakistanske flyktninger kom igår kveld til Arlanda flyplass ved Stockholm, og ba om religiøst asyl i Sverige.
 18. Aftenposten spurte også Shah om hva han og hans trosfeller kan risikere av eventuell tilleggsstraff fordi de har henvendt seg til norske myndigheter med spørsmål om politisk asyl og gått ut i norske massemedier med sine argumentasjoner.
 19. Alle 27 ønsker politisk asyl i Danmark.
 20. Alle tre har bedt om politisk asyl og avhøres nå av fremmedpolitiet.
 21. Amnesty International har de siste 10 årene adoptert flere sovjetiske samvittighetsfanger som er sendt tilbake til SovjetUnionen fra Finland uten å ha fått politisk asyl eller praktisk mulighet til å søke om det.
 22. Amnesty International mener derfor at det er all grunn til å gi søknader om politisk asyl fra personer som bekjenner seg til ahmadiyasekten en særlig omhyggelig og grundig behandling.
 23. Anvende makt for å beskytte sitt territorium og de personer som der hadde søkt asyl - hvilket igjen kunne utløse en konflikt i stor målestokk, ensbetydende med å godta provokasjonen og samtidig skape en krigstilstand mellom de to land, nettopp hva Mexico hele tiden har forsøkt å unngå i MellomAmerika - eller forflytte flyktningene til det indre av landet.
 24. Asker og Bærum politikammer fikk først opplyst at så ikke var tilfelle, og at de seks mennene således søkte politisk asyl i Norge på falske premisser.
 25. Asylspørsmålet er blitt behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse av så alvorlig art at de bør gis politisk asyl eller oppholdstillatelse i Norge av humanitære grunner.
 26. Asylspørsmålet har vært behandlet i Regjeringen, og Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for å anta at ahmadiyamuslimene risikerer forfølgelse i sitt hjemland av en slik grad at det bør gis politisk asyl.
 27. At det gis asyl til en utlending, innebærer altså en eksklusiv forpliktelse for norske myndigheter m.h.t. å beskytte utlendingen sosialt og politisk.
 28. Av forskjellige grunner blir nemlig bare ca. 70 prosent av dem som nektes asyl, virkelig deportert.
 29. Avhopperne fra SovjetUnionen og Den tyske demokratiske republikk får rutinemessig innvilget politisk asyl.
 30. Bains, som var eneste gjenværende sikh ved ambassaden efter at dens charge daffaires nylig hoppet av og søkte om politisk asyl, sier at forholdene er blitt uutholdelige for ham i ambassaden.
Results found in Swedish dictionary
sweasyl
engbeskydd [n]: sanctuary
norbeskydd [n]: asyl
spabeskydd [n]: asilo [m]
Synonyms:tillflykt, skydd, tillflyktsort
Derived terms:politisk asyl
Anagrams:lysa
Wiki:Asyl (av latin asy'lum, fristad, tillflyktsort), är det skydd en stat kan erbjuda förföljda personer under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium, men också på sina ambassader och ombord på fartyg under nationens flagga. Asyl är i äldre svensk statlig sjukvårdslagstiftning benämningen på psykiatriska sjukhus för obotliga patienter, till skillnad från ""hospitalen"" där sådana fall vårdades, som ansågs botningsbara. Asyler fanns i anslutning till hospitalen i Uppsala, Vadstena, Lund, Vänersborg och Piteå.
Similar words:
engas
engash
engask
engasp
engass
engasylum
norase
Your last searches:
 1. asylLast searches

# NAL Term
1 Flag emu
2 Flag ödsla bort
3 Flag brillantina
4 Flag nasal
5 Flag pancha
6 Flag artero
7 Flag kommutator
8 Flag startle
9 Flag dialog
10 Flag gobbler
11 Flag clemente
12 Flag discourteous
13 Flag expender
14 Flag flenge
15 Flag legend
16 Flag ballistisk
17 Flag nave
18 Flag bemötas

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2070 - seconds.

mobiltelefon