logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for atlas:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engatlas
norgeography [n]: atlas [u]
spageography [n]: atlas [m]
swegeography [n]: atlas [u]
Synonyms:
 1. [n]: Atlas, Titan [gt]
 2. [n]: book of maps, map collection, reference book [gt], reference [gt], reference work [gt], book of facts [gt]
 3. [n]: atlas vertebra, cervical vertebra [gt], neck bone [gt]
 4. [n]: telamon, column [gt], pillar [gt]
Derived terms:atlas cedar, atlas moth, atlas mountains, atlas vertebra, atticus atlas, dialect atlas, linguistic atlas
Anagrams:salat
Example:
 1. I paid 2,000 yen for this atlas.
 2. Open your atlas of Japan to page 3.
Results found in Norwegian dictionary
noratlas
enggeography [n]: atlas
spageography [n]: atlas [m]
swegeography [n]: atlas
Anagrams:salat
Wiki:Atlas kan referere til - En av planeten Saturns måner - En mytologisk skikkelse - Et oppslagsverk - Atlasfjellene - En interkontinental rakett - Atlas Air.
Example:
 1. Dersom man vil snakke om en maktkamp, er den over nå, sa Gyllenhammar, som fortsatt skal sitte i styret til Atlas Copco.
 2. Det var Trelleborg som henvendte seg til Remfabrikken i juni iår med forslag om samarbeide, sier administrerende direktør Oddvar Bredde, som blir toppsjef i Trelleborg Atlas.
 3. Far gjorde dengang rett i å la Volvo kjøpe seg inn i Atlas Copco og Stora Kopparberg, men det viste seg efterpå å utvikle seg i feil retning, sier Peter Wallenberg.
 4. Jeg er blitt mistolket dersom det fremstilles slik at dagens streikesituasjon gir Atlas grunnlag for å bryte flykontrakter med Braathens SAFE og se seg om efter andre selskaper som kan stå for charterturer til Syden, sier Lindgren.
 5. Vi betjener jo først og fremst de turoperatørene vi selv eier, Saga Tours og Atlas Resor, selv om det hender at vi flyr for andre selskaper også.
 6. ATLAS STÅL A / S i Lillehammer skal overtas av de ansatte.
 7. Aasvold hadde arbeidet i Atlas Copco A / S siden 1969.
 8. Administrerende direktør Lennart Lindgren i Atlas Resor understreket tirsdag at det bare er dersom man får en langvarig streik at det kan bli aktuelt for selskapet å gå over til fly fra andre selskaper.
 9. Administrerende direktør Oddvar Bredde i nye Trelleborg Atlas fotografert i hovedanlegget på Kongsvinger.
 10. Alle vi som arbeider i Atlas Copco, føler at vi har mistet et svært dyktig medlem i vårt team, men også en veldig god og oppriktig venn.
 11. Allerede under krigsårene i Sverige kom Blomdal i kontakt med Atlas Copco, eller Atlas Diesel AB, som bedriften het dengang, og arbeidet der en tid.
 12. Anleggsmarkedet er fortsatt svakt, men til tross for dette ble det notert en liten økning i salget, heter det i en melding fra Atlas Copcogruppen.
 13. Atlas Copco har jo et stort antall produkter av forskjellige slag, men hvis jeg skulle få trekke frem ett, må det være boremaskinen og hardmetallboret.
 14. Atlas Copcogruppen hadde i første halvår 1984 et overskudd på 282 millioner svenske kroner, som er nesten en fordobling av fjorårets halvårsresultat.
 15. Atlas er dessuten stor mangelvare i skolene.
 16. Atlas er dobbelt så stort som Braathenseide Saga Tours, regnet i passasjerer.
 17. Atlas er et viktig hjelpemiddel i geografiundervisningen, og det viser seg altså at to tredjedeler ikke er a jour, hverken med opplysninger om land eller folketall.
 18. Bedriften har ca. 20 ansatte og eies nå av Ingeniørforreningen Atlas i Oslo, som igjen er en del av et større dansk konsern.
 19. Bedriften har ca. 20 ansatte og eies nå av Ingeniørforretningen Atlas i Oslo, som igjen er en del av et større dansk konsern.
 20. Blant dem som skal ha blitt fjernet fra sin stilling er Michael Atlas, som var administrativt ansvarlig for politiet.
 21. Braathens Safe eier både det norske charterselskapet Saga Tours og det svenske Atlas Resor, som ifjor sendte et par hundre tusen nordmenn og svensker til Syden og andre reisemål.
 22. Da han vendte tilbake til Norge, ble han administrerende direktør for Atlas Copco A / S i Norge, og han ledet selskapet med sikker hånd frem til oppnådd pensjonsalder i 1980.
 23. De samarbeidsbånd som nå oppløses, innebærer at Volvo selger tilbake sine 25 prosent i de to store Wallenbergselskapene Atlas Copco og Stora Kopparberg.
 24. De to flyene skal da fly charter for Braathenselskapene Saga Tours og Atlas Resor.
 25. Det planlagte nybygg for Ingeniørforretningen Atlas er planlagt oppført i tre etasjer og skal sammenknyttes med firmaets nuværende bebyggelse i Konows gate 8.
 26. Dette arbeidet ble utført av entreprenør Karl Brende for Ingeniør F. Selmer A / S. En beltegående Atlas Copco borvogn ble brukt og heist opp og ned i gropen for hver gang det skulle sprenges.
 27. Direktør Hans Jonsson i Atlas Copco, et av de svenske konserner med størst engasjement i SydAfrika, mener at SydAfrikakomiteen med sin betenkning har reist enda en milepæl i en serie av feilgrep i svensk SydAfrikapolitikk.
 28. Et gasslager for Atlas Copco fikk mindre skader av brannen.
 29. Fakturert salg i Atlas Copcogruppen ble i 1. kvartal iår vel to milliarder svenske kroner, som er en økning på åtte prosent i forhold til samme periode i 1983.
Results found in Spanish dictionary
spaatlas
enggeography [n]: atlas
norgeography [n]: atlas [u]
swegeography [n]: atlas [u]
Synonyms:mapa, carta, plano, planisferio
Example:
 1. Pagué 2.000 yenes por este atlas.
 2. Un atlas es un conjunto de mapas.
Results found in Swedish dictionary
sweatlas
enggeography [n]: atlas
norgeography [n]: atlas
spageography [n]: atlas [m]
Anagrams:lasta
Wiki:Atlas var i grekisk mytologi en av titanerna, de första gudarna. Jätten Atlas ledde titanernas kamp mot de nya gudarna på Olympen. Efter nederlaget bestraffades han med uppgiften att bära himlen på sina axlar.
Similar words:
engat last
noratlant
noratlet
spaatar
spaatea
spaatraso
sweatlet
Your last searches:
 1. atlasLast searches

# NAL Term
1 Flag kroppsaga
2 Flag kassavalv
3 Flag indränka
4 Flag saucily
5 Flag stagnerande
6 Flag avdomnad
7 Flag porsjonert
8 Flag nasare
9 Flag forgery
10 Flag uttalbar
11 Flag tierra baja
12 Flag curtsey
13 Flag länd
14 Flag pik
15 Flag cirkulations-
16 Flag extinguir
17 Flag decadent
18 Flag hasty

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6993 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2134 - seconds.

mobiltelefon