logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for autoritativ:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norautoritativ
enggeneral [?]: authoritative
spageneral [?]: autoritario
swegeneral [?]: auktoritativa
Example:
 1. Deres mistenksomhet er blitt vakt, mente en autoritativ kilde i Bonn.
 2. Efter at han gikk av som kansler for halvannet år siden, har Helmut Schmidt bevart sin posisjon som en særdeles autoritativ stemme i den utenrikspolitiske debatt.
 3. En skrekkvisjon som bør kunne gjøre krav på å være autoritativ, kom nylig fra WHO, verdens helseorganisasjon.
 4. En slik autoritativ uttalelse burde kanskje sette en stopper for det videre arbeidet med Vannlinjeprosjektet.
 5. I en autoritativ kommentar i partiorganet Neues Deutschland heter det at uttalelsen fra en ledende vesttysk politiker, om at vårt lands fremtid ikke er avhengig av at Honecker gjør oss den ære å besøke oss, var skandaløs og provoserende.
 6. I spørsmålet om arvefølgen har analysene på NATOhold beveget seg i retning av Gorbatsjov, med flere mindre tegn som den senere tid har styrket dette inntrykket, fremholder en autoritativ NATOkilde overfor Aftenposten.
 7. Kanskje vil en forståelse av at barn og voksne ikke er like, og at barn ikke blomstrer når de behandles som likemenn, få foreldre til å innta en mer autoritativ - ikke autoritær - holdning i familien, mener Marie Winn.
 8. Men dette vidnesbyrd må først og fremst utlegges som en så å si autoritativ appell til massemediene om å høre opp med navigeringen av skip så lenge de befinner seg i denne region.
 9. Men omsider har vi fått en autoritativ undersøkelse angående efterretningsstoffets innflydelse på militære operasjoner, British Intelligence in the Second World War.
 10. Ogarkov har også åpenbart endret mening fra 1981, da han i en autoritativ artikkel skrev at en atomkrig ville ende med seier for det sosialistiske system, det vil si SovjetUnionen.
 11. På dagens møte hang imidlertid Den vesteuropeiske union rundt bordet som en ekstra møtedeltager, sa en autoritativ kilde efter Eurogruppens sammenkomst.
 12. På en pressekonferanse tirsdag forsøkte Palme å redusere Miltsteins betydning, og sa at generalen ikke er noen autoritativ Sovjetrepresentant når det gjelder ubåtkrenkelser.
 13. Ved å gå til de nye kommunikasjonsmedier vil de fleste forholdsvis lett kunne skaffe seg informasjon som er faglig like høyverdig, like autoritativ og kanskje mer relevant enn det universitetene kan by på.
 14. Å efterlyse en verdighet, en slags tillit, for ikke å si en autoritativ holdning til lytternes beste, er for sent.
 15. Det må være rett å få en autoritativ norsk uttalelse om at dette aldri har hendt i Norge.
 16. Forskjellen er imidlertid at den kristne volden kan være farligere for dem den rammer, fordi volden utføres og belegges i en forkynnelsestradisjon som er autoritativ for offeret.
 17. Men i juli bragte det sovjetiske partitidsskriftet Kommunist en like autoritativ rettledning, som tilskrev de nasjonale særegenskaper blant øststatene en påfallende positiv rolle i den felles utvikling av sosialismen.
 18. OM påvisningen fra politimesteren i Oslo ikke er autoritativ nok for statssekretæren, kan han henvende seg til de altfor mange som utsettes for forbrytelser og ikke får sine saker efterforsket.
 19. Om begrunnelsen fra Nobelkomiteen om at prisvinnerne har spredt autoritativ informasjon om de katastrofale følger av atomkrig, sier avisen at dette praktisk talt bare har forekommet i Vesten.
 20. Ovenstående er ingen autoritativ analyse, men artikkelen er representativ for agitasjonen ute i buskaset rundt om i landet.
 21. Sveriges utenriksminister Lennart Bodström har f.eks. gjort det helt klart at UDs politiske ledelse, og bare den, skal gi autoritativ informasjon.
Similar words:
norautoritative
sweauktoritativ
engauthoritative
spaautoritario
norautoritet
engauthoritarian
engauthoritatively
Your last searches:
 1. autoritativLast searches

# NAL Term
1 Flag conjure up visions of
2 Flag bua
3 Flag hebreisk
4 Flag melodiøs
5 Flag avgå
6 Flag förmåga
7 Flag själslig
8 Flag quark
9 Flag sovereignty
10 Flag voffe
11 Flag norm
12 Flag make an exception for
13 Flag glass
14 Flag harden
15 Flag jinn
16 Flag dog-ear
17 Flag hjørne
18 Flag utføre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 429 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2283 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7621 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2619 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5544 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6361 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6865 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1840 - seconds.

mobiltelefon