logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for autoritative:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norautoritative
engpålitlig [a]: authoritative
spapålitlig [a]: autorizado
swepålitlig [a]: auktoritativ
Synonyms:dominerende, ordre
Example:
 1. Autoritative NATOkilder fremholdt at flere tegn kan tyde på at den 52årige Mikhail Gorbatsjov står sterkest i arvefølgestriden - som kanskje allerede er avgjort.
 2. Det autoritative tidsskriftet hevdet i en melding fra Teheran at Irans flyvåpen, som en gang var det sterkeste i Gulfområdet, er blitt påført større tap enn den vestlige verden har erkjent efter fire år med krigføring.
 3. Det sier seg selv at det som skrives, skal bygge på autoritative kilder, og ikke flomme ut i en flod av spekulasjoner og insinuasjoner.
 4. Det som er ulykken idag, er at man så lett forkaster Bibelen som Guds klare og autoritative ord.
 5. Er det autoritative og informative kilder ?
 6. Et mystisk sovjetisk jetfly som kun er kjent som Fly 101, skal være prototypen på et supersonisk kampfly med sikte på å avskjære og skyte ned bølgen av krysserraketter, fremholder det autoritative militærtidsskriftet Janes All the World Aircraft.
 7. I et forord undertegnet av generalsekretær Joseph Luns heter det at hensikten har vært å fremskaffe autoritative, faktiske opplysninger, en objektiv kilde for å hjelpe offentligheten til å vurdere den eksisterende maktbalanse.
 8. Innenfor kirkevirkeligheten kan en, som han, snakke om Bibelen som Guds klare og autoritative ord.
 9. Kritikken på ministermøtet ble av autoritative kilder efterpå beskrevet som knallhard og en stygg runde.
 10. Magasinet, som blir trykt av det autoritative Janes Publications, påpekte i en separat artikkel at de sovjetiske utbåtene som har hjemsøkt den svenske skjærgården de siste årene, har klart å utmanøvrere det svenske forsvarssystemet ved hjelp av overlegen teknologi.
 11. Men han understreker at dette møte ikke er det eneste autoritative organ innenfor Den norske kirke.
 12. Samtidig må vi være oss bevisst at Kirkemøtet ikke er det eneste autoritative organ innenfor vår kirke.
 13. Slik lyder de autoritative vesttyske vurderinger av landets økonomi - VestEuropas sterkeste - ved årsskifte der den tradisjonelle næringslivspessimisme er i ferd med å skyves til side av en bred, ny optimisme.
 14. Det er idag ikke utsikt til noen endring hverken når det gjelder sterkere satsing på landbruk eller når det gjelder familieplanlegging, som kan sette en stopper for reduksjonen i mengde mat produsert pr. person i Afrika, slår instituttet fast i sin autoritative årsrapport State of the World.
 15. Autoritative kilder i administrasjonen gir uttrykk for godt håp om at man skal komme til enighet om hva vi kan kalle en Reaganrunde på det økonomiske toppmøte i Bonn i mai. I motsetning til den såkalte Kennedyrunden vil man denne gang legge størst vekt på handelshin#dringer som ikke er direkte knyttet til toll og avgifter.
 16. Den er basert på FNutredninger og autoritative amerikanske og engelske kilder.
 17. Dessverre har ingen av dem kunnet gi autoritative svar, hverken den intervjuede professoren eller overlegen.
 18. Likevel er den autoritative bekreftelse de graderte dokumenter kan gi en fremmed makt, av avgjørende betydning for fremmede makters efterretningstjeneste.
 19. Londonavisen hevdet på basis av autoritative kilder onsdag at raketten ble skutt ned av to sovjetiske jagerfly.
 20. Tidsskriftets pressetalsmann Richard Coltart sier til Aftenposten at på bakgrunn av informasjoner fra meget autoritative kilder, kan han med sikkerhet si at det var en av de to typene.
Similar words:
engauthoritative
norautoritativ
sweauktoritativ
engauthoritatively
spaautoritario
engauthoritarian
engauthorization
Your last searches:
 1. autoritativeLast searches

# NAL Term
1 Flag fumadora empedernida
2 Flag fedreland
3 Flag bulder
4 Flag enkelt
5 Flag cruzar
6 Flag brasa
7 Flag osäker
8 Flag acentuación
9 Flag vaktmästare
10 Flag särdeles
11 Flag mundane
12 Flag kapellani
13 Flag tuba
14 Flag rymling
15 Flag pattar
16 Flag minimere
17 Flag läglig
18 Flag klokkeklang

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 698 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1334 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6646 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1708 - seconds.

mobiltelefon