logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for autoritet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norautoritet
engmakt [n]: authority
man [n]: authority, expert
woman [n]: authority, expert
politics [n]: authority
oppførsel - mann [n]: disciplinarian, authoritarian, hard master
oppførsel - kvinne [n]: disciplinarian, authoritarian, hard master
spamakt [n]: autoridad [f]
man [n]: autoridad [f], experto [m]
woman [n]: autoridad [f], experta [f]
politics [n]: autoridad [f]
oppførsel - mann [n]: ordenancista [m], persona autoritaria [f]
oppførsel - kvinne [n]: ordenancista [f], persona autoritaria [f]
swemakt [n]: auktoritet
Synonyms:
  1. age, bemyndigelse, bestemthet, fullmakt, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, rett, styrke
  2. ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialist
Wiki:Autoritet (fra latin autoritas) er et bredere begrep enn makt. En autoritet kjennetegnes ved at den oppfattes som rettmessig og legitim av de underordnede. Autoritet kan dermed defineres som legitim makt.
Example:Jeg har ikke autoritet.|Den angrep kongens autoritet.|Jeg vil ha et navn med noe autoritet.|Jeg gir deg ikke en eneste sjanse til å demonstrere din autoritet.|Og hva så, er du en autoritet på området, mamma?|Ser du ikke hvordan han undergraver min autoritet?|Min far ble en ledende autoritet på octopi -|en politiker, eller noen med autoritet -|Og ingen autoritet.|Jeg sverget at du ikke ville utfordre hans autoritet igjen.
Similar words:
sweauktoritet
norautorisert
engauthorities
engauthority
engauthorize
engauthorized
engautomate
Your last searches:
  1. autoritetLast searches

# NAL Term
1 Flag färglös
2 Flag abeam
3 Flag consciente
4 Flag incarcerate
5 Flag slingra sig ur
6 Flag one or the other
7 Flag metallsag
8 Flag förstoringsapparat
9 Flag Hannover
10 Flag tverrgate
11 Flag stå i veien
12 Flag acumular rápidamente
13 Flag constituency
14 Flag överväldigande
15 Flag undereksponere
16 Flag nurse
17 Flag proe
18 Flag misappropriate

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7895 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2098 - seconds.

mobiltelefon