logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avfeie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravfeie
engunnskylde [v]: put off
spaunnskylde [v]: entretener
sweunnskylde [v]: avfärda
Synonyms:avslå, avvise, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, ikke ville vite av, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrake
Anagrams:feie av
Example:
 1. Titusener støvler som tramper i takt lar seg ikke avfeie med overbærende skuldertrekninger, sa Toft.
 2. Det er for lettvint å avfeie ham som desillusjonert, avpolitisert og avlegs.
 3. Det er ikke meningen å gå god for disse oppfatninger, men det ville være dumt å avfeie dem.
 4. Det er lett å avfeie både barn og unge, men da fratar vi dem samtidig muligheten til å bygge opp troen på seg selv.
 5. Det går ikke an å avfeie nettopp denne mannen med argumenter av typen høyrebølge, melde ham inn i Fremskrittspartiet, eller kalle ham broiler fra Unge Høyre.
 6. Dette har Norge ikke råd til, og det er uansvarlig tale å avfeie bekymringene med Høyres doktrine om den absolutte underdanighet, slik Førde presterte å si.
 7. Forbundskansler Helmut Kohl nøyet seg på TV torsdag med å avfeie det hele som en kampanje mot hans regjering og ham selv, noe som ikke bekymrer meg det aller ringeste.
 8. Hvis INBY mener seg kompetent til å avfeie Riksantikvarens synspunkter i antikvariske anliggender som den rene nostalgi, gir det grunn til å stille et spørsmål ved stiftelsens virksomhet og formål.
 9. Kohl ønsker ikke å avfeie brevaksjonen som propaganda, men sier at han er blitt beveget av brevene og at han ønsker å klargjøre sine egne synspunkter, sa Boenisch.
 10. Likevel tok begge sider i konflikten frem de store bokstavene og stavet DEMOKRATI, i en sak som de på den annen side forsøkte å avfeie som et mindre partianliggende da media begynte å interessere seg for den.
 11. MEN å avfeie dem blankt, lar seg ikke gjøre.
 12. Men dermed er det ikke sagt at man gjør klokt i å avfeie Antunes utsagn fullstendig.
 13. Men det er vanskelig å avfeie det så absolutt - for kanskje tar man helt feil.
 14. Men selv om det ikke foreligger konkrete planer om TV 2, bør det være tillatt å drøfte spørsmålet om reklamefinansiert TV på en seriøs måte, ikke bare avfeie spørsmålet som politisk uaktuelt.
 15. Om det siste skulle skje, så kan jo makthaverne tenkes å avfeie enhver kritikk med å henvise til at folket ga dem deres klare mandat i 1984.
 16. Så enkelt skal Palme ikke få avfeie dette spørsmålet, mener Svenska Naturskyddsföreningen, som lover å forfølge saken.
 17. Vi går ut fra at NSB som andre ansvarlige institusjoner innenfor samferdselssektoren er interessert i å drøfte de problemstillinger vi har tatt opp på et faglig plan, og ikke avfeie det hele med enkelte innvendinger mot de forutsetninger og den metode som er lagt til grunn.
 18. Selv om hendelsen ikke skal overdimensjoneres, er det ikke forsvarlig å avfeie den som en bagatell.
 19. Avregningen med filosofiske og politiske ideologier er påfallende summarisk i sin selvsikkerhet, og enda verre de nedlatende bemerkningene som skal avfeie kristendommens mulige bidrag.
 20. De helt store politiske bølger ble det først da Evensen avsluttet forhandlingene i Moskva om delelinjen i nord med å avfeie alle innvendinger mot avtaleutkastet.
 21. Det er lett å avfeie slikt som tull og tøys, men en teori er at ristingen virker inn på hormonproduksjonen, skriver Norsk Hagetidend.
 22. Det går ikke an å avfeie denne påstand ved å hevde at almen studieretning av idag og gymnasiet av igår er inkommensurable størrelser.
 23. Det nytter ikke å avfeie de store ulemper som stengning av søppelsjakter representerer, hverken med øksehugg eller ved å friste med reduserte renovasjonsavgifter.
 24. Det ville være galt å avfeie dette.
 25. Efter dette blir det igjen lett å avfeie ham som fløtepus.
 26. Enkelte vil uten videre avfeie all camp som dekadanse og fjolleri, kanskje tiltenke den en viss underholdningsverdi, men frakjenne den enhver kunstnerisk betydning.
 27. For vi vet at andres ulykke kunne vært vår, og at andres ulykkelighet vel neppe lar seg avfeie med en estetisk kategori.
 28. Kanskje blir vi sett på som en gruppe som det er lett å avfeie, sier Rigmor Halvorsen, elev ved sentret.
 29. Man skal ikke avfeie all kritikk som reises, men kritikken mot det avgiftssystemet vi nå har, har vært temmelig ensidig i disse programmene.
 30. Men det holder ikke å avfeie seriøs kritikk med slappe omtrentligheter.
Similar words:
noravleie
noravfrese
noravsvie
noravleire
noravlese
noravdele
noravlede
Your last searches:
 1. avfeie


Avfeie was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) avfeie
Gerundio: avfeiende
Past participle: avfeid
Indikative
1. Present
 • jeg
  avfeier
 • du
  avfeier
 • han
  avfeier
 • vi
  avfeier
 • dere
  avfeier
 • de
  avfeier
8. Perfect
 • jeg
  har avfeid
 • du
  har avfeid
 • han
  har avfeid
 • vi
  har avfeid
 • dere
  har avfeid
 • de
  har avfeid
2. Imperfect
 • jeg
  avfeide
 • du
  avfeide
 • han
  avfeide
 • vi
  avfeide
 • dere
  avfeide
 • de
  avfeide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde avfeid
 • du
  hadde avfeid
 • han
  hadde avfeid
 • vi
  hadde avfeid
 • dere
  hadde avfeid
 • de
  hadde avfeid
4a. Future
 • jeg
  vil/skal avfeie
 • du
  vil/skal avfeie
 • han
  vil/skal avfeie
 • vi
  vil/skal avfeie
 • dere
  vil/skal avfeie
 • de
  vil/skal avfeie
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha avfeid
 • du
  vil/skal ha avfeid
 • han
  vil/skal ha avfeid
 • vi
  vil/skal ha avfeid
 • dere
  vil/skal ha avfeid
 • de
  vil/skal ha avfeid
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle avfeie
 • du
  ville/skulle avfeie
 • han
  ville/skulle avfeie
 • vi
  ville/skulle avfeie
 • dere
  ville/skulle avfeie
 • de
  ville/skulle avfeie
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha avfeid
 • du
  ville/skulle ha avfeid
 • han
  ville/skulle ha avfeid
 • vi
  ville/skulle ha avfeid
 • dere
  ville/skulle ha avfeid
 • de
  ville/skulle ha avfeid
Imperative
Affirmative
 • du
  avfei!
 • vi
  La oss avfeie!
 • dere
  avfei!
Negative
 • du
  ikke avfei! (avfei ikke)!
 • dere
  ikke avfei! (avfei ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag institución
2 Flag biltur
3 Flag federarse
4 Flag flört
5 Flag escarpment
6 Flag andektighet
7 Flag skikt
8 Flag blomma
9 Flag grade
10 Flag dearly
11 Flag hadde
12 Flag established
13 Flag prominente
14 Flag svingning
15 Flag sätta
16 Flag ablative
17 Flag republikanism
18 Flag borgerskap

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 518 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1431 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6416 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4985 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5832 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6265 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5277 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1291 - seconds.

mobiltelefon