logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avgjørende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravgjørende
engfaktor [a]: determining, decisive
bevis [a]: conclusive
answers [a]: decisive
kritisk [a]: critical, crucial, decisive, definitive
avgjørelse [n]: conclusion, decision
spafaktor [a]: determinante, decisivo
bevis [a]: conclusivo
answers [a]: decisivo, concluyente
kritisk [a]: crítico, crucial, decisivo
avgjørelse [n]: conclusión [f], decisión [f]
swefaktor [a]: avgörande
Synonyms:
  1. alfa og omega, ansett, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
  2. avsluttende, definitive, etternølende, ferskeste, mest moderne, nyeste, oppdaterte, oppgraderte, seneste, siste
Derived terms:avgjørende faktor, avgjørende hoppekonkurranse
Example:
  1. God kommunikasjon med eleven er et avgjørende virkemiddel for å gjøre undervisningen effektiv.
  2. Det var det avgjørende øyeblikket i mitt liv.
  3. Jeg betrakter dette som et innlegg i en pågående debatt, og ikke de siste og avgjørende ord.
  4. Det er slike hensyn som har vært avgjørende når vi har valgt ut temaer for presentasjonen.
  5. Det er etter dette ikke urealistisk at det høye utdanningsnivået hans studenter har, har hatt avgjørende betydning for det gode resultatet de oppnår når det gjelder inversjon.
  6. Fornybar energi er avgjørende for å innskrenke økning av den globale temperaturen.
Similar words:
noravførende
noravgjørelse
noravkjølende
noravslørende
noravgjøre
noravstøtende
sweavgörande
Your last searches:
  1. avgjørendeLast searches

# NAL Term
1 Flag dadel
2 Flag uffe
3 Flag uffe
4 Flag step
5 Flag mal
6 Flag väder
7 Flag skummande
8 Flag uffda
9 Flag rolling
10 Flag passagerarsadel
11 Flag venera
12 Flag kontext
13 Flag myndig
14 Flag munne
15 Flag uffda
16 Flag uff da
17 Flag comer el coco
18 Flag uff

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 546 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 691 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1325 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2593 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8182 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2308 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2897 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5818 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6634 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7158 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1707 - seconds.

mobiltelefon