logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avgjørende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravgjørende
engfaktor [a]: determining, decisive
bevis [a]: conclusive
answers [a]: decisive
kritisk [a]: critical, crucial, decisive, definitive
avgjørelse [n]: conclusion, decision
spafaktor [a]: determinante, decisivo
bevis [a]: conclusivo
answers [a]: decisivo, concluyente
kritisk [a]: crítico, crucial, decisivo
avgjørelse [n]: conclusión [f], decisión [f]
swefaktor [a]: avgörande
Synonyms:
  1. alfa og omega, ansett, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, krumtapp, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
  2. avsluttende, definitive, etternølende, ferskeste, mest moderne, nyeste, oppdaterte, oppgraderte, seneste, siste
Derived terms:avgjørende faktor, avgjørende hoppekonkurranse
Example:
  1. God kommunikasjon med eleven er et avgjørende virkemiddel for å gjøre undervisningen effektiv.
  2. Det var det avgjørende øyeblikket i mitt liv.
  3. Jeg betrakter dette som et innlegg i en pågående debatt, og ikke de siste og avgjørende ord.
  4. Det er slike hensyn som har vært avgjørende når vi har valgt ut temaer for presentasjonen.
  5. Det er etter dette ikke urealistisk at det høye utdanningsnivået hans studenter har, har hatt avgjørende betydning for det gode resultatet de oppnår når det gjelder inversjon.
  6. Fornybar energi er avgjørende for å innskrenke økning av den globale temperaturen.
Similar words:
noravførende
noravgjørelse
noravkjølende
noravslørende
noravgjøre
noravstøtende
sweavgörande
Your last searches:
  1. avgjørendeLast searches

# NAL Term
1 Flag sparra
2 Flag bankrutt
3 Flag hullabaloo
4 Flag letrina
5 Flag transmittere
6 Flag madurar
7 Flag smuggle
8 Flag kaki
9 Flag fatally
10 Flag caramelize
11 Flag okulärbesiktiga
12 Flag correspond to
13 Flag what a nuisance
14 Flag hålla sig undan från
15 Flag fyrtio
16 Flag virtualmente
17 Flag veiledning
18 Flag hodestups

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7322 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6702 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1390 - seconds.

mobiltelefon