logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for avgjort:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravgjort
engovertalelse [a]: outright, out-and-out, absolute, downright
forklaring [a]: definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
sum [a]: agreed, fixed
avgjørelse [a]: final, definitive, irrevocable
avgjort [a]: agreed, settled
general [o]: decisively, determinatively
spaovertalelse [a]: rotundo, absoluto
forklaring [a]: explícito, inequívoco, preciso, exacto, claro
sum [a]: acordado, convenido
avgjørelse [a]: definitivo, irrevocable
avgjort [a]: conforme, de acuerdo
sweovertalelse [a]: avgjord
Synonyms:
  1. absolutt, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, faktisk, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig
  2. avsluttet, fastsatt, ferdig, ferdigstilt, fullbrakt, fullbyrdet, fullendt, fullført, fullkommen, gjennomført, i boks, kronen på verket, lagt siste hånd på, perfekt, satt ut i verden, virkeliggjort
  3. fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, urokkelig, urørlig, værfast
Derived terms:uavgjort, uavgjort kamp, uavgjort resultat, spille uavgjort med, ikke avgjort, uavgjorthet
Example:La oss få det avgjort.|Det blir avgjort ødelagt av en idiotfest som slutter elleve.|De er avgjort urenslige.|Så avgjort fra en død.|La meg si det sånn: Hesten min er avgjort ikke min beste venn.|Avgjort!|Men hvorfor forandre det som alt er avgjort?|Han er ikke den yngste, men avgjort den kjekkeste.|Avgjort.|Avgjort.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweavgjord
noravart
noravspore
norav horn
noravgjøre
sweavkorta
sweavgift
Your last searches:
  1. avgjortLast searches

# NAL Term
1 Flag äppelrisoll
2 Flag Mars
3 Flag servisavgift
4 Flag nære
5 Flag indispuesto
6 Flag taktil
7 Flag medvind
8 Flag gjøre spent
9 Flag centrifugera
10 Flag gust
11 Flag bremme
12 Flag uten videre
13 Flag härdas
14 Flag hänglås
15 Flag cosmetólogo
16 Flag sentimentalist
17 Flag baronett
18 Flag tidtabell

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1529 - seconds.

mobiltelefon