logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for avgjort:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravgjort
engovertalelse [a]: outright, out-and-out, absolute, downright
forklaring [a]: definite, clear-cut, precise, well-defined, explicit, clear, clean-cut
sum [a]: agreed, fixed
avgjørelse [a]: final, definitive, irrevocable
avgjort [a]: agreed, settled
general [o]: decisively, determinatively
spaovertalelse [a]: rotundo, absoluto
forklaring [a]: explícito, inequívoco, preciso, exacto, claro
sum [a]: acordado, convenido
avgjørelse [a]: definitivo, irrevocable
avgjort [a]: conforme, de acuerdo
sweovertalelse [a]: avgjord
Synonyms:
  1. absolutt, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, faktisk, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig
  2. avsluttet, fastsatt, ferdig, ferdigstilt, fullbrakt, fullbyrdet, fullendt, fullført, fullkommen, gjennomført, i boks, kronen på verket, lagt siste hånd på, perfekt, satt ut i verden, virkeliggjort
  3. fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, urokkelig, urørlig, værfast
Derived terms:uavgjort, uavgjort kamp, uavgjort resultat, spille uavgjort med, ikke avgjort, uavgjorthet
Example:La oss få det avgjort.|Det blir avgjort ødelagt av en idiotfest som slutter elleve.|De er avgjort urenslige.|Så avgjort fra en død.|La meg si det sånn: Hesten min er avgjort ikke min beste venn.|Avgjort!|Men hvorfor forandre det som alt er avgjort?|Han er ikke den yngste, men avgjort den kjekkeste.|Avgjort.|Avgjort.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweavgjord
engavert
norav horn
noravart
noravfart
noravgift
noravgjøre
Your last searches:
  1. avgjortLast searches

# NAL Term
1 Flag accordance
2 Flag bebude
3 Flag trucar
4 Flag asumir por
5 Flag åpen
6 Flag reflekterande
7 Flag souvenir
8 Flag textil
9 Flag media
10 Flag loores
11 Flag minst
12 Flag peremptory
13 Flag sticky
14 Flag acuity
15 Flag skarphet
16 Flag klient
17 Flag humano
18 Flag torsdag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2295 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1410 - seconds.

mobiltelefon