logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avliving:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noravliving
enggeneral [?]: killing
spageneral [?]: matar
swegeneral [?]: avlivning
Synonyms:angrep, attentat, blodbad, drap, folkemord, henrettelse, likvidasjon, massakre, nedsabling, nedslakting, rovmord, slakteri, terrorhandling
Example:
 1. All erfaring med avliving av dyr tilsier at denne dødskamp er meget smertefull.
 2. Avliving av dyr skal gjerast på slik måte at dyret ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.
 3. Avliving av dyr er dessverre nødvendig for at vi mennesker skal eksistere.
 4. Det er både forbausende og forstemmende at han ikke med ett ord nevner det omfattende og prisverdige arbeide som våre ansvarlige myndigheter har satt i verk når det gjelder avliving av vågehval.
 5. Det understrekes også i stadfestelsen at avliving av ulovlig beitende rein skal begrenses til eiendommer hvor grunneierne har krevet det.
 6. En viktig årsak til dette var at norske myndigheter allerede i 1980 hadde satt i gang omfattende teoretiske og praktiske undersøkelser vedrørende avliving av vågehval, og at myndighetene ønsket å fullføre dette arbeidet.
 7. Human avliving av hval har i en årrekke vært et punkt på den internasjonale hvalfangstkommisjons dagsorden.
 8. I samarbeide med norske og utenlandske eksperter og institusjoner har han nå utviklet en sprenggranat basert på moderne teknologi og avpasset til avliving av vågehval.
 9. I tillegg til flere tusen smertestillende og beroligende tabletter ble det stjålet 100 gram blåsyrepulver, 72 gram arsenikk og 3,5 liter mebunal som brukes til avliving av dyr.
 10. Kun i de tilfeller hvor grov uaktsomhet fra eierens side fører til at sauer eller andre dyr beviselig skambites eller drepes av hunden, må avliving komme på tale.
 11. På denne bakgrunn kan fangst med kaldharpun neppe sies å tilfredsstille dyrevernlovens krav om human avliving.
 12. Reglene om f.eks. vokteplikt, båndtvang og avliving er ikke foreslått endret i denne odelstingsproposisjonen.
 13. Samtidig gjør departementet det klart at konsesjonskravet om avliving står ved makt ut slaktesesongen.
 14. Sauealslag rundt om i landet burde kanskje rydde opp i sine egne rekker først og heller gå frem med mer varsomhet når det gjelder krav om hevnpreget avliving på blott og bar mistanke.
 15. Vanligvis blir de ansvarlige for ulovlig innførsel av kjæledyr bøtelagt og får samtidig valget mellom avliving av dyret eller umiddelbar retur fra landet.
 16. Skal vi drepe dyr, må det være strengt nødvendig, avliving må skje humant, og arten må ikke være truet.
 17. Det er helt utenkelig at en avliving på samme måte ville vært tillatt for andre pattedyr i Norge.
 18. Reineierne har mulighet til å anke vedtaket om avliving, og anken skal behandles av Landbruksdepartementet.
Similar words:
noravleding
noravleiring
noravling
engavenging
noravbilding
noravdeling
noravhusing
Your last searches:
 1. avlivingLast searches

# NAL Term
1 Flag lycksaligt
2 Flag rödtjut
3 Flag förbindning
4 Flag överfyllning
5 Flag desvelo
6 Flag förklarad
7 Flag injektionsnål
8 Flag i det frie
9 Flag gömställe
10 Flag betraktningsapparat
11 Flag be beside the question
12 Flag nabob
13 Flag pezón
14 Flag kike
15 Flag mildly
16 Flag funeral
17 Flag promulgera
18 Flag slöa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7005 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1870 - seconds.

mobiltelefon