logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avmystifisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noravmystifisere
engmysterium [v]: demystify
spamysterium [v]: desmitificar
swemysterium [v]: avmystifiera
Example:
 1. Hvert kurs varer fem dager, og på den tiden klarer vi å avmystifisere det meste som har med data å gjøre, sier instruktøren denne uken, Dag Sjøberg.
 2. I mange tilfelle kan det faktisk hjelpe til å klargjøre en situasjon, griper spåmannen Arthur inn, som også her gjerne vil avmystifisere begrepet en smule.
 3. Vår primære oppgave er å forandre folks holdninger til psykiske problemer, få i stand en dialog, og avmystifisere psykiske lidelser.
 4. Behovetfor å avmystifisere dem er stort, og nettopp det var hensikten da vi laget reportasjen Ikke bare nerver i ukens nummer.
 5. Berit Klemetsen ser det som en oppgave å avmystifisere bankenes virksomhet i folks øyne.
 6. Den er med på å avmystifisere mediet.
 7. Det jeg prøver å gjøre, er å avmystifisere psykiske lidelser.
 8. Det kan også bidra til å avmystifisere kreftsykdommene, mener sjefsykepleier Unni Harvei.
 9. I tyve år har Liv Hennum strevet med å avmystifisere det franske sprogs finurligheter for studentene på Blindern.
 10. Ikke minst viktig er det å avmystifisere og ufarliggjøre seksualiteten.
 11. Jeg er opptatt av å avmystifisere det å være støttekontakt overfor klienten og oppfordrer gjerne til å ta med en kamerat når vi treffes, sier Halvard Borgund.
 12. Likevel gjør den sitt til for å avmystifisere homøopatien.
 13. Man trenger litteratur som kan avmystifisere, de som får stilt en diagnise, bør vite hva den dreier seg om.
 14. Målet med arrangementet er blant annet å avmystifisere folks holdninger til pasientgruppen.
 15. Svaret er trivielt, det, men det er på tide å avmystifisere måten bøker blir til på.
 16. Vi må lære mer om media så vi kan avmystifisere dem.
 17. Vi vil bruke video til å skape, og kanskje kan vi også avmystifisere TV og videoens rolle.
 18. Vi vil gjerne være med på å avmystifisere utenrikstjenesten, det er rett og slett et arbeide som skal utføres - forhåpentlig med mange interessante oppgaver.
 19. Å avmystifisere kreft og gjøre døden til en naturlig ting som man kunne snakke om.
 20. Øystein hadde satt seg i hodet at han skulle gjøre en innsats for å avmystifisere kreften.
 21. Med aksjebutikken har vi også ønsket å avmystifisere aksjeomsetningen og å gjøre denne mer folkelig, slik at folk som ikke har kjøpt og solgt aksjer tidligere og ikke har noe forhold til dette, også skal kunne være med.
 22. Utgangspunktet er å avmystifisere begrepet teater og vise at det ikke betyr finkultur.
 23. Idag er yngre kunsthistorikere opptatt av å avmystifisere faget og å oppruste undervisningen i bildet.
 24. Større åpenhet og forsøk på å avmystifisere avstander både innad og utad er nødvendig.
Similar words:
noravmystifisere
sweavmystifiera
noravmagnetisere
noravmilitarisere
noravmytologisere
noravpolitisere
Your last searches:
 1. avmystifisereLast searches

# NAL Term
1 Flag agotarse
2 Flag ofinhet
3 Flag lesbe
4 Flag mann som legger seg i alt
5 Flag perder
6 Flag håndverk
7 Flag est
8 Flag eng
9 Flag lus
10 Flag kis
11 Flag være sikker på
12 Flag pop group
13 Flag trucha asalmonada
14 Flag be unlike
15 Flag zealous
16 Flag mummify
17 Flag minnow
18 Flag stenfrukt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 36 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1255 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 401 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3858 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4727 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4940 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4079 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4721 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8363 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1423 - seconds.

mobiltelefon