logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avsondret:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noravsondret
enggeneral [?]: apart
spageneral [?]: aparte
swegeneral [?]: isär
Synonyms:
 1. adskilt, alene, asosial, ene, enslig, ensom, forlatt, isolert, på egen hånd, separat, singel, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskap
 2. avfolket, avsides, ensomt, forlatt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, isolert, tomt, ubebodd, øde
Example:
 1. Hvis Norge blir avsondret, bryter nesten alle samfunnets funksjoner sammen.
 2. Noen av disse industristeder ligger avsondret.
 3. Den lovgivende makt og Statsrådet hadde helt siden 1814 levet avsondret fra hverandre efter prinsippet om maktens fordeling.
 4. En sterkt funksjonshemmet ung mann som inntil da hadde levd sitt liv avsondret og bortgjemt.
 5. Han refererer til et avsondret miljø med manglende stimulering.
 6. Han sier at jeg gir en levende skildring av et sært, avsondret miljø, preget av oversykelighet og manglende stimulering.
 7. Om vi ikke husker helt feil, var det i 1965 at Donald, hans jordnære nevøer og den alltid iherdige onkel Skrue havnet oppe i et avsondret dalføre i SydAmerika der man ikke bare hadde spesialisert seg på produksjon av firkantede egg, men der man også hadde adoptert sprogformen til en oppdager og tidligere besøkende ved navn Tron Dreyerdal frå Voss.
 8. På den annen side gir han en levende skildring av et sært og avsondret miljø, preget av oversykelighet og manglende stimulering.
 9. Som medvirkende årsaker til ambassadeflyttingen nevnes det at samkvemet mellom Norge og Iran er gått tilbake efterhvert som Khomeinys revolusjon har avsondret Iran fra omverdenen.
 10. Vi er på sett og vis avsondret fra resten av dette veldige kontinent, men vi hvite er også i stor grad avsondret fra byens sjel.
 11. Baktaman - folket på Papua Ny Guinea lever avsondret i jungelen.
 12. DEN siste reform endrer heller ikke på de grunnleggende sider ved apartheid, som at de sorte er utelukket fra politisk deltagelse, at de blir forsøkt holdt avsondret i såkalte bantustans og holdt nede på alle mulige andre områder.
 13. Et innblikk i livet til Baktamanfolket på Papua Ny Guinea med bare 183 mennesker, som lever avsondret i den papauanske jungel.
 14. Fellesskapet vil ytterligere befeste sin stilling som verdens største handelspartner, sa Stray som i denne forbindelse påpekte at Portugal og Spania hittil til dels har vært avsondret fra resten av Europa, både politisk og økonomisk.
 15. Som kvinner flest i den islamske verden, levde de avsondret fra omgivelsene.
Similar words:
noravsondre
noravrundet
noravsende
noravsender
noravskåret
noravsondring
noravsone
Your last searches:
 1. avsondretLast searches

# NAL Term
1 Flag presentar una queja a
2 Flag svinne
3 Flag korsspindel
4 Flag maskinstrikke
5 Flag cabecera
6 Flag workday
7 Flag different
8 Flag foreligge
9 Flag retroceso
10 Flag unåde
11 Flag lat
12 Flag caótico
13 Flag människoliknande varelse
14 Flag ule
15 Flag fysisk legeme
16 Flag somnambulism
17 Flag all-powerful
18 Flag skorsten

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1343 - seconds.

mobiltelefon