logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avstengt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noravstengt
enggeneral [?]: bloodshed
spageneral [?]: cerrada
swegeneral [?]: stängd
Synonyms:avgrenset, barrikadert, blokkert, forbudt, innesluttet, isolert, lukket, låst, sperret, stengt, utilgjengelig
Example:
 1. Utsmykningen av veggene nede på perrongen må ansees som hærverk så lenge gjerningsmennene har tatt seg inn på et avstengt stasjonsområde, sier han.
 2. Jeg hadde slått av anlegget, og var dermed så godt som hermetisk avstengt fra den dødbringende luften utenfor.
 3. 1,8 millioner torskelarver er satt ut i samleposer og i en avstengt poll ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Austevoll utenfor Bergen.
 4. 150 domonstranter satte seg ned foran portene og holdt det militære området avstengt i flere timer.
 5. Amerikansk bekymring for strømmen av avansert teknologi til kommunistiske land, har ført til at Silicon Valley, syd for San Francisco, er blitt avstengt for sovjetiske diplomater og journalister.
 6. Avdelingen har stått avstengt under ombygging.
 7. Bakgrunnen er en henvendelse fra det kommunale elektrisistetsverk om en abonnent som til tross for at han har fått strømmen avstengt, likevel har klart å koble seg inn på nettet igjen.
 8. Blodstrømmen til hjernen ble avstengt i en time.
 9. Den gamle lamabuddhistiske prestekasten, med Dalai Lamaene på toppen, holdt Tibet mest mulig avstengt - godt hjulpet av verdens villeste fjellformasjoner.
 10. Denne reaktoren har vært avstengt siden havariet av reaktor nr. 2 for 5 år siden.
 11. Deres flåter kan lett bli avstengt i Svartehavet og i Østersjøen og NordNorge vil være midt i blinken i en krisesituasjon.
 12. Det er forbundt å dykke i området som også er avstengt for all sivil båttrafikk.
 13. Efter stasjonen Ygre under gården Klyve bryter banen seg gjennom det trange Sverreskar ved Sverrestien inn i Raundalen, tidligere en avstengt skog og fjelldal.
 14. En 28 år gammel kvinne ble torsdag funnet ved en tilfeldighet på et toalett i en avstengt avdeling efter å ha vært forsvunnet en uke.
 15. Et av kontorene til Nome Regnskapslag i Lunde i Telemark er avstengt.
 16. Fremtiden ligger i åpne oppdrett, i fjorder, poller og sund avstengt med elektriske gjerder og styrt ved hjelp av automatiske og datatekniske innretninger.
 17. Hjernen er avstengt, men allikevel i full virksomhet.
 18. Holbergsgate var jo avstengt i anledning avkomsten, såvidt vi kunne observere.
 19. Hun innrømmer at forskermiljøet på Blindern til tider kunne bli noe innelukket, avstengt fra omverdenen.
 20. Hæren har tatt over styret i Punjab der sikhene utgjør et knapt flertall av innbyggerne, og staten er totalt avstengt fra omverdenen.
 21. I hele denne perioden var Bastøy fullstendig avstengt for omverdenen.
 22. I løpet av siste år har mellom 2000 og 3000 personer blitt avstengt fra listene over helt arbeidsledige fordi de har sagt nei takk til passende arbeide.
 23. India avventer nervøst utviklingen i delstaten Punjab, som stadig er avstengt fra omverdenen.
 24. Inngangen på Løvebakken har vært helt avstengt på grunn av arbeidet med sikringstiltakene innenfor.
 25. Moskva sentrum ble avstengt klokken 12 lørdag, og hele sentrum lå øde, befolket bare av politi og soldater som var postert på alle tenkelige gatehjørner og smug.
 26. Nytt iår er at gatene fra Knud Knudsens plass oppover Geitmyrsveien, Colletts gate, Louises gate til Bislett også blir avstengt på grunn av Holmenkollstafetten.
 27. Olje og gassfeltene i Enchovafeltet er blitt avstengt for å hindre miljømessige skader og eventuelle ukontrollerte gassutblåsninger.
 28. Riktignok er hele sentrum avstengt, men en viss biltrafikk tillates denne gang, og fotgjengere kan bevege seg på gater som var helt avstengt for femten måneder siden.
 29. Samme dag åpnes Cafe Alliance midt i en avstengt Møllergaten, der det blir gratis servering til alle fremmøtte.
 30. Samtlige farleder gjennom skjærgården inn til Karlskrona er avstengt slik at bare fartøy som er hjemmehørende i byen får slippe igjennom.
Similar words:
noravstenge
noravspent
sweavsteg
engavenge
noravhenge
noravseende
noravsende
Your last searches:
 1. avstengtLast searches

# NAL Term
1 Flag escogedor
2 Flag drite
3 Flag goods
4 Flag setter
5 Flag kommando
6 Flag utgangspunkt
7 Flag grådig
8 Flag precedensfall
9 Flag grandpa
10 Flag bortse ifrån
11 Flag veil
12 Flag napia
13 Flag punktligt
14 Flag avtal
15 Flag rigge
16 Flag debido
17 Flag forære
18 Flag vasse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1500 - seconds.

mobiltelefon