logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for avtal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweavtal
enggeneral [n]: contract
överenskommelse [n]: engagement, settlement, arrangement, agreement
norgeneral [n]: avtale
spageneral [n]: contrato [m]
överenskommelse [n]: compromiso [m], arreglo [m], acuerdo [m], convenio [m]
Synonyms:
  1. allians, kontrakt, band, obligation, tillslutning, samband, anknytning, kontakt, koppling, anslutning
  2. förbindelse
  3. överenskommelse, samklang, konsensus, enighet, consensus
  4. kraftmätning, settlement, förlikning
  5. samförstånd, uppgörelse, pakt
Derived terms:arbetsavtal, avtala, gentlemanavtal
Anagrams:tavla
Wiki:Ett avtal är en överenskommelse varigenom personer grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Enligt huvudregeln i den svenska avtalslagen tillkommer ett avtal genom överensstämmande anbud från den ena och accept från den andra parten enligt 2 -9 §§ lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
Similar words:
noraval
noravta
noravtale
spaaval
sweavta
sweavtala
engavail
Your last searches:
  1. avtalLast searches

# NAL Term
1 Flag jätterubrik
2 Flag glándula prostática
3 Flag consignación
4 Flag endearing
5 Flag apologetic
6 Flag omarbetning
7 Flag tråkk
8 Flag incapable
9 Flag affektera
10 Flag trance
11 Flag sucka
12 Flag turgid
13 Flag gråtekone
14 Flag moskitnät
15 Flag framfötterna
16 Flag uppdaga
17 Flag nyskape
18 Flag igångsparkande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1609 - seconds.

mobiltelefon