logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bakkemannskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbakkemannskap
enggeneral [?]: ground crew
spageneral [?]: personal de tierra
swegeneral [?]: markpersonal
Example:
  1. Problemet med eventuelle aksjoner fra bakkemannskap mot våre flyvninger kan løses uten noen form for streikebryteri.
  2. Som yrkeskvinne er det ikke en mann jeg trenger i første omgang, det er en hustru som bakkemannskap !
  3. De holder flyktninger i dekning, de hjelper til på forskjellige måter - de er utrolig nyttige som bakkemannskap på så mange vis.
  4. De var vingsoldater og bakkemannskap og utgjorde de av flyvåpenets personell som helst ble glemt når historien skal fortelles.
  5. Sjelden tenker vi på dem som har stått ved siden av, vært førstehjelp og bakkemannskap.
  6. Det hadde sin egen sterkt bevoktede hangar og sitt eget amerikanske bakkemannskap.
  7. En støtte i en slik periode kan simpelthen være av det gode for familien, og her spiller førskolelæreren en viktig rolle som bakkemannskap for det sosiale hjelpeapparat.
  8. Far Wilhelm, mor Selma og bror Leif ble efterhvert bifigurer i bildet - bakkemannskap, ja, Wilhelm, naturligvis også manager og ikke minst kasserer.
  9. For han hadde maktet myk landing ti meter fra bilvei og bakkemannskap.
Similar words:
swebahamanska
Your last searches:
  1. bakkemannskapLast searches

# NAL Term
1 Flag sangbar
2 Flag kompression
3 Flag ask
4 Flag bajos
5 Flag retribution
6 Flag blandras
7 Flag akademisk grad
8 Flag kjøtt
9 Flag flesh
10 Flag orter
11 Flag malende
12 Flag mecer
13 Flag gruppere
14 Flag sukkerkopp
15 Flag abortera
16 Flag agitarse
17 Flag sikt
18 Flag lituano

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0939 - seconds.

mobiltelefon