logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for bakom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbakom
engpreposisjon [o]: behind
posisjon [o]: behind
spapreposisjon [o]: detrás, detrás de
posisjon [o]: detrás
swepreposisjon [o]: bakom
Synonyms:utenom
Derived terms:bakom kulissene, bakom scenen, bakom stengte dører
Example:
 1. Bakom synger skogene, 3 bind fra H. Aschehoug & Co. Wiltonløper kval.
 2. Og bakom synger skogene.
 3. Bakom demrer morgenrøden.
 4. Linderudløpet er det fineste mosjonsløpet i byen fordi løpet går gjennom et nydelig skogsterreng - og bakom synger Marka, sier en entusiastisk Linderudbeboer, og inviterer samtidig alle ivrige mosjonister til å melde seg på løpet.
 5. Man bør prøve å komme bakom bildene.
 6. At de blir fremstillet på Elverum, fant vi helt naturlig, eftersom vi jo vet at grillkull er et produkt av trekull, og bakom Elverum suser som kjent landets største skoger.
 7. Bakom artikkelen kunne man uten vanskeligheter skimte partisjef Konstantin Tsjernenkos oppfatninger av hvordan sovjetisk kultur skal se ut.
 8. Bakom den islamske fasade står den islamske tro langt svakere blant folket idag enn før Khomeiny fikk makten.
 9. Bakom deres mange udåder ligger angsten for at deres folk skal få sitt særpreg utvannet og forsvinne i det indiske folkehavet.
 10. Bakom detta sätt att mäta med olika mått ligger en bland några kulturskribenter fisförnäm attityd till den existerande televisionen.
 11. Bakom spøker frykten for at Pakistan forsøker å fiske i rørt vann.
 12. Bakom synger amerikaneren Mark Rothkos klangmyke, nonfigurative flateverden, såvel som sensuelt eggende plakateffekter.
 13. Bakom synger skogene.
 14. DE ansattes organisasjon har skriftlig beklaget at hele debatten om personalets fremtid har vært ført bakom lyckta dörrar, og at det av den grunn ikke finnes noe referat eller lignende å holde seg til for å klarlegge ledelsens motiv.
 15. Da hun blir borte bakom svingen, er det hverken fant eller gårdskatt å se.
 16. Fra Norsk Folkehjelp på Tyin meldes det om stille dager, og bra vær, men som sagt ; bakom fjellene truer gråværet de tusener som feirer påske i høyden.
 17. Får du fortsatt være et bortgjemt dalsøkk bakom Kørsås der eget klima og dialekt har fått utvikle seg ?
 18. Først den forbilledlige professor Willy Dahl, som redegjør for sine betenkeligheter over Trygve Gulbrandssens trilogi Bakom synger skogene.
 19. Han løste oppgaven aldeles naturlig, med en vettug instruksjon bakom.
 20. Hans indre drama kan følges gjennom store deler av forfatterskapet, i hvert fall anes bakom, men man får efterhvert et spørsmål på hjernen.
 21. Her kan det ligge noe bakom, men det er opp til hver enkelt å dikte til, bemerker prinsens adjutant.
 22. Kurset skal gi mulighet til å trenge bakom drømmenes sprogsymbol for å forstå mer av det som rører seg i vårt ubevisste, blir det sagt.
 23. Man kom til lukkede dører - bakom var ingen midler å finne og ingen opplysninger å hente.
 24. Men bakom lurer uvissheten.
 25. Men bakom merket man den stenhårde ideolog som slett ikke firte når han mente viktige prinsipper sto på spill.
 26. Men bakom tilløpene til en uavhengig politikk skimtes et annet motiv, mer fordekt, men i høy grad en kraft å regne med overalt i ØstEuropa : behovet for nasjonal selvhevdelse.
 27. Men det ville ikke være av veien om Stortinget imorgen benyttet anledningen til å drøfte de mer prinsipielle spørsmål som ligger bakom innstillingen fra presidentskapet.
 28. Målet er nådd når den seiler inn bakom månen og sender bilder fra månens bakside.
 29. Nevil Shute, Trygve Gulbrandsens Bakom synger skogene.
 30. Nordisk ministerråd søker svar på spørsmålet om hvilke problemer som ligger bakom - og hvorfor vi ikke klarer å løse - spørsmålet om likelønn.
Results found in Swedish dictionary
swebakom
engpreposition [o]: behind
position [o]: behind
norpreposition [o]: bakom
spapreposition [o]: detrás, detrás de
position [o]: detrás
Synonyms:utom, bortanför, hinsides
Derived terms:bakom kulisserna, bakom scenen, bakom slutna dörrar, föra någon bakom ljuset, ligga bakom, samla sig bakom, bakom flötet, sluta upp bakom, tala bakom ryggen
Example:
 1. Fången var bakom galler i två månader.
 2. Titta bakom dig.
 3. Tom är bakom dig.
 4. Han blev förd bakom ljuset.
 5. Partiet lämnade agrarpolitiken bakom sig för länge sedan.
 6. De snackar skit bakom ryggen på dig.
Similar words:
engbacon
engbake
engbaker
engbalm
engbarm
engbaron
engbaton
Your last searches:
 1. bakomLast searches

# NAL Term
1 Flag legislation
2 Flag romans
3 Flag hypnotisera
4 Flag cretonne
5 Flag division
6 Flag alarm clock
7 Flag handhold
8 Flag pose
9 Flag diskriminerande
10 Flag rezo
11 Flag frysbox
12 Flag dram
13 Flag supposition
14 Flag agobiador
15 Flag anual
16 Flag iconoclast
17 Flag mysteriously
18 Flag delt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 874 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 994 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1643 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2959 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8948 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2632 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7539 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1477 - seconds.

mobiltelefon