logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for baktaler:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbaktaler
engoppførsel - mann [n]: backbiter, slanderer, defamer
oppførsel - kvinne [n]: backbiter, slanderer, defamer
spaoppførsel - mann [n]: calumniador [m], murmurador [m], difamador [m]
oppførsel - kvinne [n]: calumniadora [f], difamadora [f]
sweoppførsel - mann [n]: förtalare
Example:
  1. Han ble av Blücher karakterisert som en useriøs baktaler av siste sort, og dessuten kritisert fordi han hadde hatt kontakt med det utstøtte partimedlemmet Georg Farre.
  2. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, forråder eller baktaler ham eller gir ham dårlig rykte, men unnskylder ham, taler og mener vel om ham og tar alt i beste mening.
  3. Som en kompensasjon for kostnadene kan bankene betale forretningene og postkontorene det samme som de baktaler hverandre for å løse inn sjekker.
Similar words:
norbaktale
swebaktalare
swebaktala
swebaktal
norbankraner
swebakelser
norbaktalende
Your last searches:
  1. baktalerLast searches

# NAL Term
1 Flag fobia
2 Flag geminere
3 Flag snuppen
4 Flag cooler
5 Flag over bord
6 Flag inhemsk
7 Flag hals
8 Flag argue
9 Flag correct
10 Flag genever
11 Flag urkund
12 Flag sanctity
13 Flag every now and again
14 Flag terminate
15 Flag tomatillo
16 Flag bis
17 Flag fremtrekker
18 Flag oppsvelt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 788 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3768 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 911 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1582 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4431 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5322 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5645 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4730 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5296 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9413 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0786 - seconds.

mobiltelefon