logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for banking:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engbanking
norfinance [n]: bankvirksomhet [u], bankvesen [invariable]
spafinance [n]: banca [f]
swefinance [n]: bankrörelse [u], bankväsen [invariable]
Synonyms:
 1. [n]: finance [gt]
 2. [n]: finance [gt]
Derived terms:banking transactions, banking company, banking concern, banking game, banking industry, banking system, home banking
Example:
 1. What are the banking hours?
 2. A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
 3. Were banking on you to provide all the money we need.
 4. Money circulates through the banking system.
 5. Its possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.
 6. The tax reform will not touch the banking industry.
 7. I was banking on him to help me.
 8. He is in the banking line.
 9. We are banking on fine weather for the sports day.
 10. However, compared to that in cities, rural use of online news, search engines, online shopping, online banking, online stocks and so on is much lower.
 11. A good knowledge of numerical analysis, stochastic calculus and programming in C++ is important for a job in banking my lecturer said.
 12. Your banking product is a matrix full of arbitrary formulae.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norbanking
enggeneral [?]: banking
spageneral [?]: bancario
swegeneral [?]: bank
Example:
 1. Den samarbeidsavtale som Bergen Bank, SE Banken og Union Bank of Finland har inngått i Scandinavian Banking Group er efter min mening en fin konstruksjon, men den bygger bl.a. på gjensidige eierinteresser.
 2. Ved siden av den omfattende treningen av medarbeidere, er det klart avtalen med Skandinaviska Enskilda Banken og Union Bank of Finland i Scandinavian Banking Partners.
 3. American Scandinavian Banking Corp., en nordisk eiet bank i USA, skal åpne kontor i Chicago for å betjene de nordiske virksomheter i MidtVesten.
 4. Banksjef Finn W Arnesen Finn W Arnesen er ansatt som banksjef i PK Christiania Bank Ltd. Siden 1977 har Arnesen vært banksjef i European Banking Corporation med ansvar for bankens engasjement i Skandinavia.
 5. Blandemaskinen tar en liten stans, til gjengjeld får vi lære hvordan en gjerdesag og banking lyder i den vanligvis stille natten.
 6. De tre skal danne en gruppe under navnet Scandinavian Banking Partners, med gjensidige eierinteresser og dataforbindelser mellom 850 kontorer.
 7. De vekkes med en nennsom banking på døren.
 8. Den bør snarest heves, men hensynet til prudent banking principles tilsier at noen store aksjekjøpere kan bankene neppe bli.
 9. Den finske banken er allerede engasjert i en annen nordisk samarbeidsbank - American Scandinavian Banking Corporation - hvor Kreditkassen er den norske aksjonær.
 10. Det banket på døren, og han gjenkjente Roalds spesielle banking.
 11. Dette er en del av den avtale som ble inngått i forbindelse med etableringen av samarbeidsgruppen Skandinavian Banking Partners tidligere ihøst.
 12. DnC hadde ifor et nettoresultat efter avsetninger og skatter tilsvarende 17,8 millioner kroner, mens Nordic American Banking Corporation i New York, hvor DnC har 25 prosent av interessene ikke hadde et tilfredsstillende resultat.
 13. En traust ro hersker i lokalet, til tross for hissig banking og brumming allesteds fra.
 14. Gjennom samarbeidet med SEBanken og Union Bank of Finland i Scandinavian Banking Group vil man samordne de internasjonale aktivitetene på tre plan - gjennom Scandinavian Bank, egne datterbanker og utvikling av det internordiske samarbeidet, opplyser viseadm. direktør Finn Strøm Gundersen til Aftenposten.
 15. Gruppen heter Scandinavian Banking Partners.
 16. Han er norsk representant i International Chamber of Commerce, Banking Section, og har arbeidet i banken siden 1946.
 17. Hvis ytterligere en finansinstitusjon kommer inn på eiersiden er det trolig Bergen Bank eller samarbeidsselskaper Scandinavian Banking Partners, slik at det nye meglerfirmaet kan få samme forhold til Vesta / Investa og Bergen Bank som Oslo Finans har til Kreditkassen og Jøtun & Co har til Den norske Creditbank.
 18. I den nye banken er det ansatt tre banksjefer og to assisterende banksjefer, og alle de nyansatte kommer fra soussjef eller kontorsjefstillinger i DnC, og en kommer fra Nordic American Banking Corp. i New York, hvor DnC er deleier.
 19. Og snodig nok, det er denne dialogen mellom Mona Hofland og Espen Skjønbergs iltre banking som er den mest gripende og fornøyelige i denne oppsetningen.
 20. Siviløkonom Hans Chr. Seeberg er ansatt i Australias største bank, Westpac Banking Corporation i London, som Regional Manager.
 21. Under det sovjetamerikanske møte igår var det ingen banking i bordet, og de to utenriksministrene håndhilste på hverandre både da de møttes og da de tok avskjed, opplyste en talsmann for det amerikanske utenriksdepartement igår kveld.
 22. Vice President hans Martin Presterud Hans Martin Presterud er ansatt som Vice President og sjef for den norske avdelingen i DnCs deleide datterbank Nordic American Banking Corporation i New Yourk.
 23. Scandinavian Banking Partners er blitt betegnet som det mest omfattende økonomiske samarbeide i Norden efter krigen.
 24. Det er bare flaks at han kom fra det med livet i behold, sier skolens vaktmester, Tor Dahl, som igår morges hørte banking og rop fra skorsteinen da han gikk sin morgenrunde i bygget.
 25. Etableringen av dette investeringsselskapet må sees i sammenheng med en mer bevisst satsning fra vår side på å drive såkalt merchant banking i 1985.
 26. Bankens toppledelse kunne ikke si noe konkret om ambisjonsnivået på dette området, men viste til at Scandinavian Banking Partners blant annet har som oppgave å medvirke til at handelen mellom landene skal økes.
 27. Begge deler vil i tilfelle bygge opp under bankens satsing på såkalte merchant banking, eller finansiell rådgivning.
 28. Begge steder vil Bergen Bank bli representert gjennom Scandinavian Banking Partners, som er et samarbeide mellom Bergen Bank, SE Banken i Sverige og Union Bank of Finland.
 29. Bergen Bank har gjort dette overfor sine samarbeidende banker i Scandinavian Banking Partners, mens DnC har påklaget avslaget og tilbudet.
 30. Bergen Bank har ønsket å øke utenlandskvoten for å gi plass til den svenske SEbanken, som skal gå inn med en større aksjepost i forbindelse med samarbeidet i Scandinavian Banking Partners.
Similar words:
engbacking
norbanning
engbaking
norbaking
engbarking
swebackig
swebankir
Your last searches:
 1. bankingLast searches

# NAL Term
1 Flag kärnavfall
2 Flag caveat
3 Flag holde stille
4 Flag atosigar
5 Flag glue
6 Flag tener muchas ganas de
7 Flag stevne
8 Flag regne med
9 Flag propinquity
10 Flag for alltid
11 Flag agent
12 Flag ambiguous
13 Flag munificente
14 Flag en cámara lenta
15 Flag clavar
16 Flag avlägsna sig försiktigt
17 Flag femtio
18 Flag de lejos

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2482 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3024 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3277 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2685 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3281 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5308 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3291 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3870 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6476 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5977 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1050 - seconds.

mobiltelefon