logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bankvesen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbankvesen
engfinans [n]: banking, banking business, banking establishment
spafinans [n]: banca [f]
swefinans [n]: bankväsen
Example:
 1. Etter vår mening må man i høy grad se de utenlandske bankene som nye sterke sentraliseringsfaktorer i norsk bankvesen.
 2. Hovedårsaken til dollarnedgangen er den nervøsitet som gjør seg gjeldende i markedet med hensyn til situasjonen i det amerikanske bankvesen, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
 3. Internasjonalt bankvesen har nå dårlig renomme.
 4. Med disse mål vil vi allerede fra 1986 dra full nytte av stordriftsfordelene og legge oss i teten hva angår lønnsomhet i norsk bankvesen, uttalte Breivik.
 5. NSB har allerede i knappe to år hatt en såkalt konsernkonto for de innbetalinger som skjer gjennom det private bankvesen.
 6. Nye banker - ikke minst med den profil Oslobanken legger opp til - kunne virke positivt inn på den videre utvikling av norsk bankvesen.
 7. Statsmyndighetene lovet å erstatte den relative nedgang i Husbanklån med behovsprøvede topplån som skulle dekkes med 20 prosent av Husbankboligene, mens resten skulle ordnes med topplån fra det private bankvesen.
 8. 45 000 lønnsmotagere i industri, bankvesen, forsikring og skipsfart har fått tilbud om aksjekjøp på meget gunstige vilkår.
 9. Alt fra tungindustri til bankvesen, justisetat og helseinstitusjoner er representert.
 10. At Finansdepartementet og det private bankvesen bør overta Norges Banks funksjoner, er foreløpig ett av flere forslag som er oppe til debatt i partiet.
 11. Ca. 45 000 lønnsmottagere i industri, bankvesen, forsikring og skipsfart har fått tilbud om å kjøpe disse aksjene.
 12. De banktjenester som Norges Bank idag gjennomfører, blant annet overfor kommuner og fylker og som Statens operative valutabank og likviditetsregulator, vil Skjervengen overføre til det private bankvesen.
 13. De forteller sitt om at norsk bankvesen neppe befinner seg ved avgrunnens rand.
 14. Den 57årige juristen blir den første kvinne som går helt til topps i norsk bankvesen.
 15. Den store gjeldsbyrden til utviklingslandene og presset på internasjonalt bankvesen samt streiken i VestTyskland gir imidlertid grunn til å ha visse reservasjoner overfor den alminnelige økonomiske optimismen.
 16. Der har jeg begrunnet kritikken av at Willochregjeringen vil åpne grensene for multinasjonale storbanker uten at konsekvensene er skikkelig utredet, uten at vilkår og lovendringer er konkretisert, og i en periode da internasjonalt bankvesen har åpenbare solvensproblemer p.g.a. den internasjonale gjelds krisen.
 17. Derimot bør det norske bankvesen nå kunne trekkes aktivt med.
 18. Det er blitt uro på Wall Street efter rykter om sammenbrudd i amerikansk bankvesen.
 19. Det er fortsatt nødvendig med et omfattende samarbeide mellom de involverte landene, internasjonale finansinstitusjoner og det private bankvesen.
 20. Det private bankvesen har overtatt en stor del av boligfinansieringen.
 21. Det skjer også en positiv utvikling i denne retning, i skipsfart, industri, bankvesen, forsikring og annen virksomhet.
 22. Det vil formodentlig være galt å si at det amerikanske bankvesen ryster i sine sammenføyninger.
 23. Det viser at inntjeningen i norsk bankvesen ikke er like god overalt.
 24. Dette er ikke helt anstendig, og dessuten finner vi det underlig at et privat bankvesen presenterer dette som et felles opplegg i stedet for å la den frie konkurranse rå grunnen.
 25. En ren provokasjon mot det øvrige bankvesen og de ansatte i bankene.
 26. Ethvert lån til uland vil selvsagt være forbundet med en viss risiko, men i en verden som holder på å gå av hengslene som følge av hungersnød og krigsrisiko, er det minst like risikofylt - og dessuten umoralsk - å bruke sparepengene til å finansiere opprustning og korrupte regimer via det internasjonale bankvesen.
 27. Faremomentene i økonomien fra valgkampsynspunkt sett - ligger i flere fall på aksjebørsen, stigning i rentenivået med stagnasjon, og ytterligere påkjenninger for USAs bankvesen som følge av den internasjonale gjeldskrisen.
 28. Hamar Arbeiderblad er av den oppfatning at selv med den utvilsomt skjerpede konkurranse, sitter man ikke med inntrykk av at det står spesielt dårlig til med norsk bankvesen.
 29. Han betegner fredagen som en historisk dag for norsk bankvesen.
 30. Han ble tilbudt de største stillinger i norsk bankvesen, men valgte efter første krig å arbeide på egen hånd.
Similar words:
swebankväsen
engbackless
engbank loan
engbankable
engbanker
norbakkete
norbakse
Your last searches:
 1. bankvesenLast searches

# NAL Term
1 Flag estudiar
2 Flag jamre
3 Flag parkera
4 Flag prata skit
5 Flag småproblem
6 Flag forskjellig
7 Flag helminto
8 Flag spira
9 Flag hjelpemidler
10 Flag bortfalla
11 Flag journalistisk
12 Flag tonight
13 Flag decir galimatías
14 Flag rib
15 Flag bar
16 Flag øke verdien
17 Flag hjernehinnebetennelse
18 Flag desperado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1008 - seconds.

mobiltelefon