logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bankvirksomhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbankvirksomhet
engfinans [n]: banking
spafinans [n]: banca [f]
swefinans [n]: bankrörelse
Example:
 1. Det ser ut til at alle nå skal drive bankvirksomhet.
 2. Når vi kan tjene så godt på å drive full bankvirksomhet i Oslo, må det bety at prisforholdene er gunstige for bankene i hovedstaden, mener banksjef Berg.
 3. Banken er representert i 64 land, og driver bankvirksomhet i 50 av disse.
 4. Banksjef Arne Jacobsen i Kreditkassen sier til Aftenposten at de få uorganiserte må stille på jobb, men at de trolig vil få lite å gjøre, eftersom banken har en prinsippbeslutning om ikke å drive vanlig bankvirksomhet under streiken.
 5. Bankvirksomhet er innskudd fra almenheten, og utlån av samme penger med fortjeneste Hertil har også betalingsformidling vært knyttet i alle år.
 6. Blant annet er det viktig å kunne regulere aktuelle tomtearealer til bankvirksomhet.
 7. Breivik ser ikke dette kontoret som noe hinder for samarbeide, sålenge Wermlandsbanken ikke er engasjert med egen bankvirksomhet i Norge.
 8. De siste ti år har islamsk bankvirksomhet hatt en blomstringstid.
 9. Den danske banken vil starte full bankvirksomhet i Sverige så snart den svenske lovgivning tillater det, sannsynligvis fra 1986.
 10. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for ansatte i bankvirksomhet var 1. september iår 11 961 kroner for menn og 9424 kroner for kvinner.
 11. Den israelske regjering stengte alle lokale filialer av arabiske banker med hovedkontorer i Amman eller Cairo, og all lokal bankvirksomhet har siden vært besørget gjennom filialer av de israelske banker eller ved kontantoverføringer til og fra Amman.
 12. Det bør vurderes å unnta alt eller deler av plasseringene fra det egenkapitalkravet som er satt for bankvirksomhet i Norge.
 13. Det er strenge regler for å etablere bankvirksomhet, det samme gjelder for forsikring og for mye annen virksomhet.
 14. Det er videre enighet om at unntakene fra forbudet mot prissamarbeide som gjelder for bankvirksomhet skal oppheves, og at det skal bli enklere å etablere bankfilialer.
 15. Det må understrekes at det grunnleggende for myndighetenes totale vurderinger både av egenkapitalkravet og av andre reguleringsspørsmål, må være at norsk bankvirksomhet skal bygges opp til å bli en internasjonal næring, noe som kan skje samtidig som Staten får like godt betalt for overskuddsmidlene som om pengene hadde gått rett til våre utenlandske konkurrenter.
 16. Dette betydelige bygningsfond er følgelig ikke skapt av midler som Norges Bank har tjent på ordinær bankvirksomhet.
 17. Dette teller vesentlig mere for meg enn Neverdals fantasifulle fremstilling av internasjonal bankvirksomhet.
 18. Direktør Lønnberg forteller at kontoret er en ren serviceinstitusjon som ikke under eget navn kan drive vanlig bankvirksomhet.
 19. Ett av vilkårene for å få etablere bankvirksomhet i Singapore er at man skal bidra til Singapores utvikling som finanssentrum samt gi utviklingsmuligheter for lokale bankfolk spesielt på valutasiden.
 20. Fra september 1983 til september 1984 steg gjennomsnittsfortjenesten i bankvirksomhet med 5,7 prosent for menn og med 6,3 prosent for kvinner.
 21. Han har økonomisk / administrativ utdannelse, og hadde tidligere en sentral posisjon innen spansk bankvirksomhet.
 22. I løpet av fire måneder vil Iran starte med bankvirksomhet der det ikke blir beregnet renter i samsvar med islamsk lov.
 23. Korsbakken understreker at det for eksempel i Oslo er fullt tillatt i henhold til kommunens bestemmelser å selge melk fra syv om morgenen til syv om kvelden i fem av ukens dager, og for eksempel også full anledning til å drive bankvirksomhet på lørdager.
 24. Kredittforsikringen har flere fellestrekk med bankvirksomhet.
 25. La meg også nevne at vi nettopp innen internasjonal bankvirksomhet har en potensiell vekstfaktor for norsk økonomi.
 26. Lasse Espelid fremholder at det ikke er uvanlig at lønnsomheten for denne type banker er lavere enn for tradisjonell bankvirksomhet.
 27. Man vet fra litterære kilder at det foregikk en slags bankvirksomhet i Castor og Polluxtemplet, som også var sete for offentlig kontroll av mål og vekt.
 28. Men det er liten tvil om at opplegget ligger nær opp til en slik bankvirksomhet.
 29. Mitt poeng med å gruppere regnskapene på samme måte som i perioden 197881 var nettopp å rette søkelyset på den negative utvikling i OBOS driftsresultater eksklusive bankvirksomhet de senere år og få frem OBOS totale avhengighet av overskudd på bankvirksomheten.
 30. Norges Bank anbefaler at Oslobanken A / S gis konsesjon til å drive bankvirksomhet.
Similar words:
norbandevirksomhet
Your last searches:
 1. bankvirksomhetLast searches

# NAL Term
1 Flag biologisk nedbrytbart
2 Flag tostado
3 Flag jugar a las cartas
4 Flag hasten to do
5 Flag bronceado
6 Flag sombrío
7 Flag gula sidorna
8 Flag caliginoso
9 Flag switchman
10 Flag iögonenfallande
11 Flag neblinoso
12 Flag lita på
13 Flag fundere ut
14 Flag ekstroversjon
15 Flag föresatt sig
16 Flag avlägga akademisk examen
17 Flag brumoso
18 Flag boat person

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2482 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3024 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3277 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2685 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3281 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5308 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3291 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3870 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6476 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5977 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0925 - seconds.

mobiltelefon