logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for barack:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swebarack
engbeskydd [n]: shed
hus [n]: barrack
millitærisk [n]: barracks
norbeskydd [n]: brakke
spabeskydd [n]: barraca [f]
hus [n]: barracón [m]
millitærisk [n]: barracas [fp]
Synonyms:kyffe, förråd, ruckel, bod
Anagrams:backar
Wiki:En barack är en enklare byggnad ofta uppförd för mer eller mindre tillfälligt bruk. Exempel på baracker är byggbaracker, vilka är mobila huskroppar som kan fogas samman och som ställs upp vid byggen för att tjäna som lokaler för byggarbetare eller som ersättningslokaler för den verksamhet som tillfälligt fått flytta ut. Ett annat användningsområde är nödbostäder i samband med naturkatastrofer.
Similar words:
engbarrack
swebarock
engback
engbareback
engbark
engbarracks
norback
Your last searches:
  1. barackLast searches

# NAL Term
1 Flag blutworst
2 Flag forsøk
3 Flag benigno
4 Flag antikk
5 Flag bli frisk og sterk
6 Flag estenografía
7 Flag budding
8 Flag set out to
9 Flag adoctrinamiento
10 Flag alguno
11 Flag bomba atómica
12 Flag sammankopplande
13 Flag skamslå
14 Flag ajournering
15 Flag irre
16 Flag socially
17 Flag expropiación
18 Flag cantata

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1411 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2087 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9511 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3849 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7977 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0949 - seconds.

mobiltelefon