logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for beboelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbeboelig
enggeneral [a]: habitable, inhabitable, livable, liveable
spageneral [a]: habitable, levadero, soportable
swegeneral [a]: bebolig
Example:
  1. Det er Sagene Bevarings og Byggeselskap A / S som står an svarlig for det kulturhistoriske arbeide som bevaringen av det gamle Sagenemiljøet er, og det fornyelsesarbeide som trengs for å holde miljøet levende og beboelig.
  2. Kvinnen er viktige når beslutningene om båtkjøp fattes, og de ønsker stort sett en mer beboelig båt, sier en av de norske produsentene.
  3. Nr. 2 er beboelig, dvs. at pakken også innholder materialer til gulv og innevegger.
  4. Takket være ildsjeler fra distriktet og en entusiastisk gruppe foregangspersoner i Fortidsminneforeningen er gården gjenreist i gammel, ærverdig stand. nesten utrolig, med et par av de besøkende i Samfunnshuset, som i sin tid aldri ville ha trodd hovedgården kunne bli beboelig igjen.
  5. Her har vi hver vår leilighet som kan settes i beboelig stand i en håndvending.
  6. Byen må gjøres beboelig for mennesker, også i sentrum.
  7. På den måten reetableres hele området, og nå er det på nytt beboelig, selv om det kan se litt ramponert ut her og der.
  8. To av dem antyder at 60 00070 000 kroner og en smule egeninnsats burde være tilstrekkelig for å få satt gården i beboelig stand.
  9. Ungdomssjefen i Oslo kommune, Herman von der Lippe, har gitt politikerne en beskrivelse av forholdene foru nge bostedsløse i Oslo, hvor han bl.a. har pekt på behovet for å stille flere leiligheter til disposisjon. von der Lippe sier til Aftenposten at kommunen ønsker å gi de unge okkupantene i Borggaten kortsiktige fremleiekontrakter, og at det vil bli tatt initiativ til å få satt rivningsgården i beboelig stand.
Similar words:
swebebolig
norbeboende
norbeboer
norbeboere
norbedagelig
norbeleilig
swebeboende
Your last searches:
  1. beboeligLast searches

# NAL Term
1 Flag oksefrosk
2 Flag nykterhets-
3 Flag ställning
4 Flag klimaanlegg
5 Flag insertar
6 Flag oppveie
7 Flag plast-
8 Flag tilbøyelighet
9 Flag motstandermakt
10 Flag rigorist
11 Flag keep a stiff upper lip
12 Flag spinn
13 Flag søvnbringende
14 Flag samdelt
15 Flag sjeselong
16 Flag telefonema
17 Flag uflaks
18 Flag piraja

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1218 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0937 - seconds.

mobiltelefon