logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bedrageri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbedrageri
enguærlighet [n]: fleecing, swindling, skulduggery [informal], skullduggery [informal], trickery
general [n]: imposture [formal]
penger [n]: fraud, deception
brudd [n]: cheating, swindle, fraud
behavior [n]: deception, deceiving, cheating, deceit
overlistende [n]: misleading, circumvention
spauærlighet [n]: estafa [f], artimañas [fp], trampas [fp], engaño [m]
general [n]: impostura [f]
penger [n]: fraude [m], engaño [m]
brudd [n]: fraude [m], trampa [f], engaño [m]
behavior [n]: engaño [m], fraude [m]
overlistende [n]: trampa [f], engaño [m], burla [f]
sweuærlighet [n]: bedrägeri
Synonyms:bedrag, bløff, bondefangeri, dobbeltspill, falskneri, falsum, forfalskning, forræderi, fusk, humbug, intrige, juks, kjeltringstrek, komediespill, køpenickade, lureri, løgn, narreri, revestrek, snylteri, snylting, snyting, svindel, uredelighet, utroskap
Wiki:Bedrageri er en formuesforbrytelse som går ut på å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning ved å lure eller forlede noen til å foreta en handling slik at de påføres et tap, eller det oppstår fare for at et tap vil oppstå. Det skiller seg fra andre typiske formuesforbrytelser, som ran og tyveri, ved at fornærmede selv spiller en aktiv rolle ved å bidra til at gjerningspersonen blir tilført vinningen det er snakk om. Innen avtaleretten brukes ofte begrepet svik for å betegne det samme forholdet (selv om innholdet av dette ikke nødvendigvis samsvarer helt med bedrageribegrepet).
Example:
 1. Når jeg må bygge på at det ikke kan føres tilstrekkelig bevis for alle straffbarhetsvilkår, besluttes forholdet for grovt bedrageri henlagt efter bevisets stilling, heter det i redegjørelsen fra riksadvokat Flornes.
 2. 10 måneders fengsel, hvorav seks måneder betinget, ble straffen Trondenes herredsrett fastsatte for en 36 år gammel Andørjamann som sto tiltalt for 42 tilfeller av bedrageri og dokumentfalsk.
 3. 33åringen er siktet for grovt bedrageri av billetter for 4,5 millioner kroner.
 4. Byretten fant imidlertid at de ikke kunne dømmes for bedrageri og dømte dem i stedet til henholdsvis to og halvannet års fengsel for utroskap for ca. to millioner kroner.
 5. Da måtte hun jo også få vite om Robertsons skammelige bedrageri, og det har jeg hittil holdt skjult for henne.
 6. De er også siktet for bedrageri efter at en kjent næringsdrivende i Bergen ble kontaktet av to av de siktede som ønsket hans råd for plassering av millionene.
 7. De fire er siktet for forsøk på grovt bedrageri på 20 millioner USdollar, eller ca. 166 millioner norske kroner, overfor Bergen Bank, og for å ha benyttet et falsk dokument.
 8. De kan i verste fall bli siktet for bedrageri i forbindelse med en aksjeselskapshandel for fire år siden, skriver Stockholmsavisen Dagens Nyheter.
 9. De som drar nytte av masseløslatelsen er alle dømt til forholdsvis korte fengselsstraffer for tyveri, drukkenskap og bedrageri.
 10. De to er tiltalt for grovt bedrageri av over 60 millioner kroner ved å selge og forsøk på salg av 1976 tegningsrettigheter til danske kommandittister på skip som i stor grad bare eksisterte på papiret.
 11. De to ungdommene som ble grepet sammen med ham, er siktet for medvirkning til bilbrukstyveri og bedrageri, inntil politiet har bragt på det rene deres bakgrunn og hvorfor de befant seg i bilen da den ble stoppet.
 12. De to vil bli siktet for forsøk på bedrageri.
 13. Den 33 år gamle hotellportieren, som er siktet for grovt bedrageri overfor NAF Reisebyrå, ble i Oslo forhørsrett tirsdag fengslet for fire uker med brev og besøksforbud.
 14. Den 49 år gamle studiekonsulenten ble dømt for seks tilfeller av bedrageri, tre underslag og 11 dokumentforfalskninger.
 15. Den andre gangen ble han beskyldt for bedrageri da en bokser til en EMkamp trakk seg i siste liten og Palle, med EBUs samtykke, kunne presentere en ny bokser som også ga kampen EMstatus.
 16. Den opprinnelige siktelsen mot Barnefondlederen gikk ut på grovt bedrageri på 32,4 millioner kroner.
 17. Den opprinnelige siktelsen på bedrageri for over 30 millioner kroner har avisene rettmessig kunnet gjengi, men noen aviser hjar gått til dels langt ut over denne første tiltalen med å bringe rykter og formodninger, sier Bratholm.
 18. Den opprinnelige tiltale lød på bedrageri på 32,4 millioner kroner.
 19. Dengang lød tiltalen mot Nordahl og Rosenlind på bedrageri av 33 millioner overfor ca. 33 000 faddere og givere.
 20. Det er titler på aviskommentarer idag sfter at pastor Helge Nordahl i Norsk Barnefond ble frifunnet for bedrageri.
 21. Det går som en rød tråd gjennom de sakkyndiges uttalelser at en rekke påstander i boken er tøv, for ikke å si bedrageri, er en blanding av villedende opplysninger, tvilsomme påstander og en del fornuftige råd, og er spekulativ, ukritisk og uten faglig basis.
 22. Det kan derfor ikke bli tale om tiltale for forsøk på grovt bedrageri.
 23. Det konkluderes med at 41åringen har overskredet grensen for en straffri forberedende handling og påbegynt et forsøk på bedrageri.
 24. Det mest oppsiktsvekkende er at retten sier like ut at 36åringen burde vært tiltalt for underslag i stedet for bedrageri i en rekke av tiltalepostene.
 25. Dette betyr at en studiekonsulent må sone en dom på ubetinget fengsel i tre år og betale 10 000 kroner i saksomkostninger for forsøk på grovt bedrageri overfor Staten.
 26. En 45 år gammel Oslolege er arrestert, siktet for grovt bedrageri for over en halv million kroner i forbindelse med kjøp og salg av aksjer.
 27. En Skedsmokvinne i 40årsalderen fremstilles i forhørsretten idag siktet for forsøk på bedrageri av 100 000 kroner.
 28. En anmeldelse for bedrageri fra samme selskap er under norsk efterforskning.
 29. En av de fire mennene som sitter arrestert i Oslo efter å ha levert en sjekk på 10 millioner dollar i Bergen Bank, blir anmeldt for grovt bedrageri av firmaet J. M. Johansen A / S i Stamsund.
 30. En forretningsdrivende fra Nordmøre er siktet for bedrageri angående vel 400 000 kroner.
Similar words:
norbedrager
swebedragare
swebedragen
swebedrägeri
norbedragersk
norbegrave i
sweberiberi
Your last searches:
 1. bedrageriLast searches

# NAL Term
1 Flag ledsagerske
2 Flag norrman
3 Flag omgivningar
4 Flag bultos
5 Flag especialización
6 Flag tyv
7 Flag mannsmot
8 Flag graceless
9 Flag worthily
10 Flag fyrskip
11 Flag upplivande
12 Flag skapar-
13 Flag fribord
14 Flag alenefar
15 Flag disaccording
16 Flag brus
17 Flag spark
18 Flag parlotear

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 9 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 67 0 2022-07-31 14:54:32
röja 510 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1417 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6386 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1447 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2100 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4978 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5824 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6258 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0789 - seconds.

mobiltelefon