logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for bedrift:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbedrift
engframgang [n]: achievement
action [n]: feat, exploit
spaframgang [n]: realización [f], logro [m]
action [n]: hazaña [f], proeza [f]
sweframgang [n]: bedrift
Synonyms:
  1. anlegg, anstalt, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhet
  2. fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verk
Derived terms:legge ned bedrift, produksjonsbedrift, bedriftsanalyse, eksportbedrift
Wiki:Bedrift er betegnelse på - En økonomisk virksomhet som leverer varer eller tjenester. Begrepet blir brukt både om juridiske personer som selskap og underenheter av selskaper. - en aktivitet som er særlig godt utført.
Example:Du driver en bedrift.|Jeg starter min egen bedrift.|Bemerkelsesverdig bedrift, synes du ikke?|Jeg har en bedrift å lede.|Gjør henne til sjef for en multinasjonell bedrift.|For en bedrift!|De tar seg av lønningene for S&A Sugar, og S&A Sugar er en svær bedrift.|Kvartermester, den moderne Marinen som bedrift
Results found in Swedish dictionary
swebedrift
engframgång [n]: achievement
action [n]: feat, exploit
norframgång [n]: bedrift
spaframgång [n]: realización [f], logro [m]
action [n]: hazaña [f], proeza [f]
Synonyms:
  1. prestation, bravad, hjältedåd
  2. bragd
  3. insats
Similar words:
norbedratt
norbedring
norbedrive
norbefriet
swebedriva
engbe left
norbedekt
Your last searches:
  1. bedriftLast searches

# NAL Term
1 Flag bannsette
2 Flag mullir
3 Flag reluctance
4 Flag få betale for det
5 Flag totakts-
6 Flag chauffeur
7 Flag parcel out
8 Flag Camboya
9 Flag sacabocados
10 Flag ubrutt
11 Flag sacabocados
12 Flag ubrutt
13 Flag sorting
14 Flag flash
15 Flag amaestramiento
16 Flag høysinnet
17 Flag trykke opp igjen
18 Flag bunch

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1411 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2088 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9512 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3849 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7978 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1094 - seconds.

mobiltelefon