logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for befri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbefri
enggeneral [v]: free
frihet [v]: liberate [formal], set free, release
oppdrag [v]: relieve, free
sinne [v]: unburden [formal]
space [v]: rid, free
animals [v]: release, set free
frita [v]: excuse, exempt
løsgjøre [v]: disentangle, extricate, disengage
spageneral [v]: liberar
frihet [v]: liberar, libertar, poner en libertad
oppdrag [v]: librar, liberar
sinne [v]: aliviar, desahogarse
space [v]: librar
animals [v]: liberar, poner en libertad
frita [v]: dispensar, eximir
løsgjøre [v]: desenredar, liberar
swegeneral [v]: befria
Synonyms:assistere, avlaste, berge, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, hjelpe, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpelig
Derived terms:befri fra, befri fra syre, befriet, befriet fra, befriende, befrier, befrielse, befridd
Anagrams:fiber, brife
Example:
 1. Befri oss fra det daglige liv, er den konklusjon hun selv formulerer på problemet.
 2. Det er, påpekte han, bare to nasjoner som gjennom avtaler kan befri verden fra disse dommedagsvåpen.
 3. Det går til et punkt hvor de ønsker å befri seg og prøve seg frem på egen hånd.
 4. Et bidrag til å befri strøkene for dagens hovedveitrafikk, mener han.
 5. Ingen og ingenting kan imidlertid befri en person fra samfunnets obligatoriske krav.
 6. ALLE vet at Sakharovs ikke er de eneste i SovjetUnionen som vil befri seg fra det kommunistiske åk.
 7. Dessuten hadde vi et eget engelsk regiment som hadde det som oppgave å beskytte vingen mot fly og nærangrep, forteller de tre norske veteraner der de står ved bautaen og skuer utover et sommerlig grønt og fredelig Frankrike som de var med på å befri.
 8. Det ble betegnet som et viktig skritt med sikte på å befri Europa for kjernevåpen og styrke tilliten.
 9. Dette er den ramme Trudeau tror kan gi et utgangspunkt for å forbedre atmosfæren mellom supermaktene og for et vesentlig skritt i den lange prosessen å befri menneskene fra truselen om atomkrig.
 10. Efter den annen verdenskrig og atombomben, regnet mange optimistisk med at akraften snart ville befri menneskene for det meste av det daglige strevet, noe som ville gi masser av fritid.
 11. En som vil at andre skal befri ham for alle byrder.
 12. Enten det heter selgende gruppe eller gevinstbeskatning, om det er etableringsløyve eller skipsvalutakomiteen, befri oss fire millioner individer for disse frihetsberøvende institusjoner og begreper.
 13. Er det ikke den største løgn om mennesket at vi kan klare å befri oss selv ?
 14. Felles for dem er at leger og fysioterapeuter ikke har maktet å befri dem for deres lidelser.
 15. Fem forskjellige opprørsbevegelser prøver idag å befri Nicaragua.
 16. For våre barns skyld og for Jordens sikkerhet ber vi SovjetUnionen, som marsjerte ut fra forhandlingene, om å gå sammen med oss for å redusere, ja befri Jorden fra denne fryktelige trusel, sa Reagan.
 17. Hun har dratt avgårde som den reddende prinsessen som skal befri prinsen fra fangenskapet, og så har prinsen det utmerket i sitt berg og det med en gylden prinsesse med glitrende øyne.
 18. Hvorfor eksponerer russerne sine lidelser som om det var opp til andre å befri dem ?
 19. I en tale, tatt opp på bånd i fengselet og overført over høyttaleranlegg til de vel 5500 fremmøtte juntatilhengere, appellerte Papadopoulos til alle patriotiske krefter... om å befri landet fra det marxistiske slaveriet.
 20. I science fictionfabelen Krull leder Ken Marshall sine menn i forsøket på å befri prinsessen fra fienden.
 21. Ifølge ham er regjeringens hovedoppgave å befri SydLibanon og Bekaadalen i ØstLibanon fra israelsk okkupasjon.
 22. Ingen kan dra til Gorkij og befri de to fra fangenskapet.
 23. Istedenfor å befri barna, bør de heller forsøke å frigjøre enkelte sider i seg selv.
 24. Karneval innebærer å befri seg fra det gamle og begynne på nytt.
 25. Man mente at frosken kunne suge sykdomsstoffet til seg og derved befri pasienten for sykdommen.
 26. Men det er ikke sikkert at de tusener som på eget inititativ lar kiropraktoren befri dem for smerter, eller attpåtil gjør dem istand til å fortsette i arbeidslivet, er i samme situasjon.
 27. Men med kjærlighet og tapperhet som gjennomsyrer alt, med en prinsesse som blir røvet fra sin fars slott på selve bryllupsdagen og en prins som aldri gir opp å befri henne fra Uhyret.
 28. Meningen med synoden er å danne en kirkelig sammenslutning som skal befri Den norske kirke for statlig makt og bevare og styrke den åndelige status, forteller sogneprest Kjell Meyer i Lardal i Vestfold.
 29. Min kone trodde ikke at en kiropraktor var istand til å befri henne for de daglige, enerverende ryggsmerter.
 30. Modernismen lever videre, idag er det de nye ekspresjonister som skal befri verden fra tørr og stivnet formalisme.
Similar words:
norbenfri
swebefria
swebenfri
norbedra
norbedre
norbefal
norbefare
Your last searches:
 1. befri


Befri was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) befri
Gerundio: befriende
Past participle: befridd
Indikative
1. Present
 • jeg
  befrir
 • du
  befrir
 • han
  befrir
 • vi
  befrir
 • dere
  befrir
 • de
  befrir
8. Perfect
 • jeg
  har befridd
 • du
  har befridd
 • han
  har befridd
 • vi
  har befridd
 • dere
  har befridd
 • de
  har befridd
2. Imperfect
 • jeg
  befridde
 • du
  befridde
 • han
  befridde
 • vi
  befridde
 • dere
  befridde
 • de
  befridde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde befridd
 • du
  hadde befridd
 • han
  hadde befridd
 • vi
  hadde befridd
 • dere
  hadde befridd
 • de
  hadde befridd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal befri
 • du
  vil/skal befri
 • han
  vil/skal befri
 • vi
  vil/skal befri
 • dere
  vil/skal befri
 • de
  vil/skal befri
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha befridd
 • du
  vil/skal ha befridd
 • han
  vil/skal ha befridd
 • vi
  vil/skal ha befridd
 • dere
  vil/skal ha befridd
 • de
  vil/skal ha befridd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle befri
 • du
  ville/skulle befri
 • han
  ville/skulle befri
 • vi
  ville/skulle befri
 • dere
  ville/skulle befri
 • de
  ville/skulle befri
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha befridd
 • du
  ville/skulle ha befridd
 • han
  ville/skulle ha befridd
 • vi
  ville/skulle ha befridd
 • dere
  ville/skulle ha befridd
 • de
  ville/skulle ha befridd
Imperative
Affirmative
 • du
  befri!
 • vi
  La oss befri!
 • dere
  befri!
Negative
 • du
  ikke befri! (befri ikke)!
 • dere
  ikke befri! (befri ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag coronation
2 Flag eclíptico
3 Flag pepón
4 Flag facundia
5 Flag attachéväska
6 Flag könsorgan
7 Flag humdrum
8 Flag nyans
9 Flag amoral
10 Flag forsyning
11 Flag lemon
12 Flag språknormal
13 Flag eksistens
14 Flag monument
15 Flag designar
16 Flag reappear
17 Flag imagined
18 Flag sitrus-

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1288 - seconds.

mobiltelefon