logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for begrensning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbegrensning
enggeneral [n]: restriction, limitation
spageneral [n]: restricción [f], limitación [f]
swegeneral [n]: begränsning
Synonyms:
 1. avgrensing, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, unntak
 2. bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum
Derived terms:uten begrensninger, uten hastighetsbegrensning
Example:
 1. Annengenerasjons EF er stikkordet for det presidenten prøver å få til, med klar begrensning av landbrukssubsidiene, nye og justerte bidragsformer til og fra fellesbudsjettet, sterkere vekt på industrisamarbeidet, samt spansk og portugisisk medlemskap så snart som mulig.
 2. Det må være riktig å foreta begrensning i antall års utdannelse som den enkelte søker kan ta ut.
 3. Først da oppdager vi vår egen begrensning og fantasiløshet.
 4. Trafikkaksjonen på Holmlia og Hauketo skal ha et nytt møte ikveld, hvor man vil legge opp den videre strategi i kampen mot ytterligere begrensning av biltrafikken i området.
 5. - Reaganadministrasjonen er betingelsesløst gått med på samtaler med SovjetUnionen i september om en begrensning av våpen i verdensrommet, uttaler offisielle talsmenn i Washington.
 6. De nye reglene vil klart medføre en begrensning i totalvekten på flyet i dårlig vær.
 7. Det er ingen begrensning i hvor mye idrettsorganisasjonene kan yde til utøverne i støtte til forberedelser.
 8. Det er riktig at det ikke er noen begrensning for jenter til å vise hva de duger til så snart de har fått en fot innenfor i en redaksjon.
 9. Dette er en alvorlig begrensning ved de erfaringer som kunne vært høstet gjennom forsøkene, mente Strand.
 10. Dette kommunikasjons og kirkevekstprinsipp understreker på den ene side medienes begrensning ; på den annen side hører det til medienes muligheter å etablere samtale med nye målgrupper forutsatt at man bevisst velger sin målgruppe, sier Jørgensen.
 11. En slik begrensning, vil bare føre til at bilene i stedet tar veien gjennom Lambertseter, hevder drosjesjåfør Rønning.
 12. Forhandlingene om en begrensning av kjernefysiske våpen i Europa kan bare bli gjenopptatt dersom de amerikanske mellomdistanserakettene blir fjernet fra VestEuropa, sa talsmannen, Vladimir Lomeiko.
 13. Idag er mannsrollen fornedrende i all sin begrensning.
 14. Jeg er klar over at det kan føles som en begrensning av den demokratiske ytringsfrihet, men jeg stiller spørsmål ved om det er riktig av kirkeledere å engasjere seg i partipolitikk.
 15. Jeg har selv ofte følt det som vanskelig at vi ikke har det presset på oss som ligger i en ytre økonomisk begrensning.
 16. Kunstnerrådet mener at konsekvensene av dette er begrensning i reell ytringsfrihet.
 17. Regjeringen vil løpende vurdere hvordan den begrensning som nå er innført av antall tjenestemenn ved den sovjetiske ambassade vil virke i praksis, fortsatte utenriksministeren.
 18. Skattekommisjonens forslag til straksløsning innebærer en betydelig begrensning i rentefradragets nåværende svakheter.
 19. Systemets begrensning ligger i kapasitet, værforhold og hvilken type forurensning det gjelder.
 20. Utvisningene og ikke minst en slik begrensning har min fulle støtte, sier Rossbach.
 21. Vi vil løpende vurdere hvorledes den begrensning som nå er innført ved Sovjetambassaden, virker i praksis, sa Stray.
 22. 56 prosent er mot dette, mens 37 prosent er for slik begrensning.
 23. Advokatenes adgang til å innvilge fritt rettsråd bør utvides, ifølge forbundet, som hevder at en begrensning på 10 timer hverken er nødvendig eller rimelig.
 24. Aksjene er notert på grunnlag av vedtektene, og der finnes ikke noen begrensning som den ForenedeGruppen nå benytter seg av, påpeker Børskomiteen.
 25. Ansvaret for personskade på skipets egne passasjerer blir nå skilt ut fra annet personskadeansvar og blir undergitt en egen begrensning.
 26. Arbeiderpartiets talerør har registrert at Kr.F.s Harald Synnes ønsker begrensning i retten til rentefradrag.
 27. Arbeidet for å få i gang forhandlingene om kontroll og begrensning av atomvåpnene, og forbedre kontaktene mellom øst og vest, er blant de oppgaver som for tiden prioriteres høyest på norsk hold i nedrustningsarbeidet, ble det fremhevet på et bredt anlagt orienteringsmøte i Utenriksdepartementet torsdag.
Similar words:
swebegränsning
swebegravning
norberetning
norberegning
sweberedning
norbegravning
swebegåvning
Your last searches:
 1. begrensningLast searches

# NAL Term
1 Flag hablar con sentido común
2 Flag surstoff
3 Flag voffe
4 Flag efterkommande
5 Flag dyrisk
6 Flag strype
7 Flag cribar
8 Flag meticulous
9 Flag cherubic
10 Flag annet
11 Flag bromid
12 Flag forekomst
13 Flag skull
14 Flag bjärt
15 Flag komme i veien for
16 Flag ingeniørsoldat
17 Flag antaste
18 Flag utvisende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2432 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2942 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3211 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2623 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3228 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5226 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3236 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3803 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6412 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5928 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0852 - seconds.

mobiltelefon