logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for begripelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbegripelig
engforståelig [a]: comprehensible, intelligible, understandable
spaforståelig [a]: comprensible, inteligible
sweforståelig [a]: begriplig
Synonyms:
 1. forståelig
 2. åpenbar
 3. fattbar
 4. utvetydelig, tydelig, konkret, markant, uttrykkelig, rak, skarp, distinkt, eksplisitt, klar, påfallende, utpreget
Derived terms:ubegripelig, være begripelig, være ubegripelig for noen
Example:
 1. ET intervju med revydirektøren kunne i Det Bestestil sammenfattes til en enkel setning, begripelig for alle.
 2. Enda mer begripelig er det at over 55 pst. av medlemmene unnlot å stemme over et så skammelig voteringstema.
 3. Han snakker ryddig og begripelig og virker som balsam på tilhøreren.
 4. Hvis det var vi som hadde skapt Ham, hadde vi såmenn gjort ham litt mer begripelig på en del punkter !
 5. Man må i det hele tatt beundre forfatterens evne til å skrive begripelig og engasjerende om krevende emner ; mangen Kirkens mann kunne lære av ham i så måte.
 6. Men han klarer ikke å gjøre ham begripelig for oss.
 7. På vegne av medlemmene i Oslo og omegn har NAF stadig efterlyst en enkel og begripelig forklaring på hva Arne Kvalheim og hans meningsfeller egentlig vil.
 8. Skuffelsen er begripelig.
 9. Som fant et sprog som var begripelig for alle og nært som dampende kjøtt.
 10. Vi prøvde gjøre ham begripelig at et tomt fat var ikke allverden, men Mattis hadde allerede tatt opp hansken fra skjebnen og var i støvlene før vi fikk stagget ham.
 11. Vi hadde trodd at forsvarsministeren ville gjort det klart og begripelig hva 90 prosent av folket mener om Reagans Star Warforskning.
 12. Det er ikke så nøye om forståelsene er riktige, bare de gjør det ubegripelige begripelig og det uforståelige forståelig.
 13. Det er umulig å få gjort det begripelig for statsminister Kåre Willoch og andre at det ikke er en ensidig avtale med Sovjet vi går inn for, sa Hanna Kvanmo.
 14. Det må i det hele tatt sies til teologenes ros at de gjennomgående er flinkere enn andre forskere til å gjøre sin videnskap begripelig for folk flest, hvilket selvsagt kan ha en sammeheng med at den teologiske forskning er rettet mot Ordet i egentlig forstand.
 15. Dette er begripelig, endelig en kunst som bare kan nydes.
 16. Dette sier en mann som har påtatt seg å skildre den vestlige verdens sprog og deres naturhistorie på en måte som skal være begripelig og interessant for menigmann.
 17. En av arrangørene fremholder at det kanskje største problem har vært å gjøre rallysporten begripelig for kinesiske myndigheter, som fra før ikke hadde noen anelse om hva dette var.
 18. Et slags sprogsertifikat som man må igjennom, for ikke å glemme at det er norsk på en begripelig måte man må uttrykke seg på, både skriftlig og muntlig når studiene engang tar slutt, og man må ut i samfunnet blant andre mennesker og kunne gjøre seg forstått, sier Hallgrim Berg.
 19. Imidlertid har kineserne det siste året gått systematisk til verks for å gjøre det mer oversiktlig og begripelig.
 20. Men det skulle da heller ikke overfor selvtenkende vesener i det hele tatt være nødvendig å ty til den slags høytideligheter, for å gjøre begripelig at dommerne virkelig for alvor ville sette samfunnets rettssikkerhet i fare hvis de begynte å følge egen og andres oppfatninger og stemninger istedenfor lovens bestemmelser.
 21. Noe er saktens begripelig : guddommer og demoner, himmel og helvete, fabeldyr, hellige symboler, munker og vanlige folk.
 22. Pasienten har ikke forstått hva som har skjedd, og trenger begripelig informasjon.
 23. Selv om dette er begripelig, er det for mange ganske ubegripelig at folk som vier sitt liv til å hjelpe de dårligst stilte blant samfunnets borgere, bare ganske enkelt uteblir fra arbeidet og lar de syke seile sin egen sjø.
Similar words:
swebegriplig
norbegredelig
norbegripe
norbeboelig
norbedagelig
norbedrøvelig
norbefrielse
Your last searches:
 1. begripeligLast searches

# NAL Term
1 Flag push-up
2 Flag preignición
3 Flag guldgruva
4 Flag surfe etter motorbåt
5 Flag tillförselledning
6 Flag modernisme
7 Flag oyster
8 Flag smooth
9 Flag meta
10 Flag presse seg gjennom
11 Flag creek
12 Flag esentially
13 Flag landau
14 Flag lytt
15 Flag avfette
16 Flag automatic shutdown
17 Flag scatterbrain
18 Flag teaterbesökare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1617 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8911 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3198 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7518 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1276 - seconds.

mobiltelefon