logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for begynnelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbegynnelse
engbegynnelsen [n]: genesis, origin, birth, beginning, source, origination, start
spabegynnelsen [n]: génesis [m (invariable)], origen [m], nacimiento [m], principio [m], comienzo [m]
swebegynnelsen [n]: begynnelse
Synonyms:
 1. anlegg, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, yngling
 2. avspark, barndom, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpning
 3. barneår, barnsben, første tid, oppvekst, som baby, som liten, spedbarnstid
 4. dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vorden
Derived terms:begynnelse-, begynnelsen, begynnelsen av det nye skoleåret, i begynnelsen, begynnelses-, fra begynnelsen av, begynnelsessted
Example:
 1. Aksjon vensteliste skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
 2. Aksjon venteliste skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
 3. Angsten, angsten er min arvelodd, kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
 4. De unge ville av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
 5. I spørsmål om livets begynnelse og slutt har teknikken gitt oss større valgfrihet enn noengang.
 6. Vi har bare sett begynnelsen til kristendommen, slår han med Albert Schweizer fast innledningsvis, og utover på sidene må man stundom spørre seg om vi skal henlegge denne begynnelse til Galilea eller til Høvik.
 7. Annen halvdel av 1980årene vil neppe vise en slik stagnasjon som vi opplevde i tiårets begynnelse, men på den annen side kan vi heller ikke vente at veksten vil bli like sterk som under den nåværende oppgangskonjunktur, var Skånlands oppsummering.
 8. At Svalbard nå får 8590 prosent av NRKs TVtilbud, er jo en god begynnelse, fremholdt Jakobsen.
 9. Blant de innviklet sammensatte tiltak som kan minske faren for krig tilbyr SovjetUnionen USA som en begynnelse det enkle, men samtidig tilstrekkelig effektive tiltak å fryse fast atomvåpenarsenalene.
 10. Den spede lille begynnelse til et Handelshus for kvinner - det er hva vi håper å få til, forteller to av kvinnene som har vært igjennom Etablererskolens første prosjekt, Kristin Vedeler og Turid Laursen.
 11. Det er 12 år siden vi nå hadde vår spede begynnelse i Norge ved en forretning i Sarpsborg, forteller Bengt Wallin.
 12. Det er en god begynnelse, men det er ikke nok å trekke soldatene tilbake til skipene langs kysten.
 13. Det er ihvertfall en begynnelse, sier losoldermann Einar Brandvik på Porsgrunn loskontor i en kommentar til forslaget Regjeringen fremmet i statsråd idag for å sikre Grenlandsinnseilingen.
 14. Det er ikke mulig å godta at det var NATOs begynnelse til utplassering av raketter som var den legitime grunn til et brudd for SovjetUnionen, som under hele forhandlingsprosessen selv hadde fortsatt utplasseringen av sine SS 20raketter, sa tidligere statssekretær Johan Jørgen Holst i et foredrag på Leangkollenseminaret igår, som var arrangert av Den norske Atlanterhavskomite.
 15. Det er like viktig å gi ungdommene en følelse av livets begynnelse, som å snakke om skapelsen, mener Jan S. Jørgensen.
 16. Det kan være en begynnelse til langt mer omfattende leveranser, kanskje i milliardklassen, sier statssekretær Oddmund H. Hammerstad.
 17. Det står i vår makt å gi verden en ny begynnelse, fremholdt president Ronald Reagan i sin tale til FNs hovedforsamling mandag.
 18. I den enormt sterke konkurranse mellom dagens økonomiske og politiske stormakter, vil ikke Frankrike klare å beholde sin frihet hvis det ikke makter å møte intelligensens utfordring, het det bl.a. i et brev Chevenement sendte til samtlige franske lærere ved skoleårets begynnelse i høst.
 19. Kall meg iallfall ikke karnevalsgeneral, ber Thom Denneche pent, som en begynnelse.
 20. Kan vi få vite noe om norske innvandreres innsats i lokalpolitikken i Australia i begynnelse av dette århundre ?
 21. Kanskje det ikke ville bli fred på Jorden sånn med en gang, men det ville være en god begynnelse...
 22. LO har støttet fredsskipet fra begynnelse til slutt, sa Duus.
 23. Manuskriptene bidrar til å øke vår kunnskap om Sjostakovitsj begynnelse som komponist, og gjør det lettere å se utviklingen i hans verk, skriver Tass.
 24. Men det er bare en sped begynnelse.
 25. Men funnene er langt mer lovende enn vi kjente til ved årets begynnelse.
 26. Men jeg håper at dette er en begynnelse, sier Haugen, som har inntrykk av at det er en gryende forståelse i Stortinget for at Akershus ikke kan løse sine oppgaver med vesentlig mindre penger enn andre fylker.
 27. Planen er i sin spede begynnelse og har ennå ikke vært diskutert i budsjettsammenheng.
 28. Så han kan nesten ikke vente med å komme bort til EDBsystemet sitt ved skoledagens begynnelse.
 29. Vi hadde en svak begynnelse, men så tok salget seg opp og er i volum klart bedre enn på samme tid ifjor, opplyser han.
 30. 13 unge gutter ble tatt opp, og i tillegg til 11 lærlinger som hadde arbeidet der i et år, var det ved skolens begynnelse 24 elever.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norbegynnelse-
norbegynnelsen
swebegynnelse-
norbegrunnelse
norbegynnelses-
norbegynnende
norbeåndelse
Your last searches:
 1. begynnelseLast searches

# NAL Term
1 Flag kjernefri
2 Flag lutter øre
3 Flag lutter øre
4 Flag knäppning
5 Flag irrigación
6 Flag abattoir
7 Flag vidd
8 Flag histograma
9 Flag når alt kommer til alt
10 Flag force of attraction
11 Flag saksofonist
12 Flag övertalande
13 Flag integrere
14 Flag hijacker
15 Flag high seas
16 Flag helikopter
17 Flag halskrage
18 Flag baldly

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1425 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1549 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2100 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3359 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9527 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3160 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3863 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6618 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7346 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7985 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0908 - seconds.

mobiltelefon