logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for beite:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbeite
engfiskeagn [v]: graze
spafiskeagn [v]: pastar
swefiskeagn [v]: beta
Synonyms:duo, dyade, ektepar, par, to, tospann, turtelduer
Derived terms:beitende, beitemark, gå på beite
Wiki:Et beite er en betegnelse for jordbruksarealer der husdyr fritt kan spise gress og andre næringsvekster. Arealene kan være innmark eller utmark, og beite kan være en av flere måter å bruke arealet på i en årssyklus.
Example:
 1. Efter 20 år i det militære ville jeg skifte beite.
 2. Fra mikrobiologi til husdyr på beite !
 3. Jeg går ut fra at forskjellen er at vi ikke er kjent med dyret, og at man her i landet har rein og bufe på beite i skog og mark.
 4. Adgangen til beite er uendret.
 5. Alle de 50 unghingstene som siden 19. juni har gått på beite i området ved Storhøli, er i helgen fraktet ned igjen fra fjellet en måned før tiden - fordi den meget smittsomme sykdommen kverke er brutt ut blant dyrene.
 6. Antagelig har de hatt geiter på beite i skråningene opp mot Ekeberg.
 7. Bøndene lar okser, kuer, sauer og geiter beite der det finnes noe å beite på.
 8. DERMED mener representanter for mellompartiene at Norvik har gitt seg til å beite på andres teig.
 9. Da eierne kom for å se til de 11 dyrene de hadde på beite der, lå kvigens innvoller og en fullbåren kalv igjen i veien.
 10. De områdene hvor reineierne lovlig kan sette dyrene på beite er for små til at reinen kan greie seg gjennom vinteren.
 11. Den eneste engelskmannen i norsk toppfotball kommende sesong blir Bill Foulkes som har byttet beite fra Lillestrøm til Viking.
 12. Denne skogstypens strenge krav til klima og jordsmonn bevirket at de arealer der den trivdes best, var de som passet best til beite og dyrking.
 13. Der sitter det mange dyktige mennesker, som er sterkt delaktig i den fremgang jentene har hatt, sier Kaas, som om et par måneder skifter beite.
 14. Det er en kjensgjerning at frimerker for betydelige summer skifter eier under de store frimerkeutstillingene, der både kjøpere og selgere har et godt beite.
 15. Det er et voldsomt beite som legger ut på 20kilometeren fra nummer 49.
 16. Det hersker sterkt konkurranseforhold mellom rein og bufe på beite, særlig vår og høst.
 17. Det skal ikke være uvanlig at dyr som slippes på beite efter en lang vinter, blir en smule forvirret.
 18. Det skjedde hvert 3. eller 4. år, og ny ung, myk lyng vokste opp igjen og ble bedre beite.
 19. Det stakkars eselet som hver dag ble sluppet ut på beite, hadde for siste gang undersøkt hver kvadrat mark i håp om å finne et grønt strå.
 20. Efter bufeloven kan enhver hund som treffes løs i et område der sau beiter skytes ned av grunneier eller den som har rett til å ha dyr på beite.
 21. Efter fire år som trener for Glåmdal, en karriere som ble avsluttet med Dag Otto Lauritzens OLbronse, skifter Johnson beite.
 22. En enkelt saueeier savner 33 dyr, men fem av disse er enten omkommet eller er døde på en naturlig måte under beite.
 23. En opprettelse av rovdyrreservatorer vil efter lagets mening gjøre at det blir umulig å sende dyr på beite i disse områdene.
 24. En større undersøkelse for å analysere omfang og årsak til at sauer blir borte fra beite, skal gjennomføres på Vestlandet iår, skriver avisen.
 25. Forvaltningen skal tilgodese interessene knyttet til jakt, beite, fiske og turisme, og det understrekes at almenheten skal ha fri adgang.
 26. Fylkesmannen henviser i sitt avslag til at antall sau og lam drept av gaupe i Hallingdal er svært lavt sett i forhold til det store antall dyr som hvert år slippes ut på beite.
 27. Hallvar Thoresen er nå oppe i 20 scoringer og har for alvor meldt seg på i et meget eksklusivt beite.
 28. Han ser på ansettelsen i Weekend som en stor utfordring, og har ingen betenkeligheter med å skifte beite fra utenriksstoff til ukebladmarkedet.
 29. Helt frem til de siste årene har de 500 mål mark bestått av beite og epletrær.
 30. Hesteeieren hadde tillatelse til å la de to 4 år gamle islandshestene sine gå på beite i Etne i Sunnhordland mot at han satte opp gjerde.
Similar words:
norbeige
norbeile
norbeine
norbeise
norbelte
spabeige
swebeige
Your last searches:
 1. beite


Beite was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) beite
Gerundio: beitende
Past participle: beitet
Indikative
1. Present
 • jeg
  beiter
 • du
  beiter
 • han
  beiter
 • vi
  beiter
 • dere
  beiter
 • de
  beiter
8. Perfect
 • jeg
  har beitet
 • du
  har beitet
 • han
  har beitet
 • vi
  har beitet
 • dere
  har beitet
 • de
  har beitet
2. Imperfect
 • jeg
  beitet
 • du
  beitet
 • han
  beitet
 • vi
  beitet
 • dere
  beitet
 • de
  beitet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde beitet
 • du
  hadde beitet
 • han
  hadde beitet
 • vi
  hadde beitet
 • dere
  hadde beitet
 • de
  hadde beitet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal beite
 • du
  vil/skal beite
 • han
  vil/skal beite
 • vi
  vil/skal beite
 • dere
  vil/skal beite
 • de
  vil/skal beite
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha beitet
 • du
  vil/skal ha beitet
 • han
  vil/skal ha beitet
 • vi
  vil/skal ha beitet
 • dere
  vil/skal ha beitet
 • de
  vil/skal ha beitet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle beite
 • du
  ville/skulle beite
 • han
  ville/skulle beite
 • vi
  ville/skulle beite
 • dere
  ville/skulle beite
 • de
  ville/skulle beite
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha beitet
 • du
  ville/skulle ha beitet
 • han
  ville/skulle ha beitet
 • vi
  ville/skulle ha beitet
 • dere
  ville/skulle ha beitet
 • de
  ville/skulle ha beitet
Imperative
Affirmative
 • du
  beit!
 • vi
  La oss beite!
 • dere
  beit!
Negative
 • du
  ikke beit! (beit ikke)!
 • dere
  ikke beit! (beit ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag falme
2 Flag visa solidaritet med
3 Flag advance payment
4 Flag system
5 Flag zero in on
6 Flag bytte kanal
7 Flag starter
8 Flag doyen
9 Flag omkörning
10 Flag enajenar
11 Flag agua de marea
12 Flag gildre
13 Flag wheedling
14 Flag ecologist
15 Flag indiakarse
16 Flag cause worry to
17 Flag mochilas
18 Flag hige

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1783 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6785 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.0956 - seconds.

mobiltelefon