logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for beklemmende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbeklemmende
engdeprimerande [a]: depressing, discouraging, disheartening, saddening
nedslående [a]: discouraging, disheartening, dejecting, depressing, daunting
spadeprimerande [a]: deprimente, desolador, agobiante, penoso
nedslående [a]: desalentador, desesperante, deprimente
swedeprimerande [a]: beklämmande
Synonyms:dyster, lei seg, melankolsk, tragisk, bedrøvelig, elendig
Example:
 1. Men når vi leser Skattekommisjonens innstilling, sitter vi igjen med et beklemmende inntrykk av at det brede kompromisset er oppnådd på bekostning av tusentalls skatteydere, som etter det nye systemet vil oppleve en sterk skatteøkning.
 2. Alle vil sikkert forstå at det på en måte føles noe beklemmende å skulle tildele Desmond Tutu Nobels fredspris med en hvit manns hender, sa Den Norske Nobelkomiteens formann, Egil Aarvik, i sin tale i Universitetets Aula.
 3. Jeg sitter med den beklemmende følelse at LO ikke tåler å debattere sin grunnleggende virksomhet og sine standpunkter i sysselsettingsdebatten.
 4. Stilen gir meg en beklemmende følelse av å være uferdig.
 5. De her nevnte musikerne har vi ofte opplevet i kammermusikalsk sammenheng, men om akkurat alle disse noen gang før har arbeidet sammen, vet jeg ikke, vi har jo så beklemmende få faste kammermusikkensembler i vårt land.
 6. Det var bokstavelig talt beklemmende å geleide størrelser som Artur Rubenstein, Paul Robeson, Ann Brown og deres like forbi søppelkassene i den trange passasjen inn til sceneinngangen i Misjonshuset i Calmeyers gate.
 7. Fantasisløse klær som gjør den trangbrystede holdning så beklemmende tydelig.
 8. Jeg har ofte en beklemmende følelse av at når en gir et barn et kjæledyr, så er det en slags erstatning for den leken vi selv skulle ha deltatt i.
 9. Med alle sine beskyldninger og krenkende formuleringer er det et beklemmende eksempel på hva sovjetisk journalistikk kan brukes til.
 10. Når et syn er gjentatt tilstrekkelig mange ganger, oppstår før eller senere den situasjon at den enkelte borger får en beklemmende følelse av å være en outsider som ikke følger med i tiden, hvis han av en eller annen merkelig grunn har tid og krefter til å komme frem til standpunkt i strid med organisasjonens meningspress.
 11. Overlege Larssen sier videre i erklæringen at han har fått det beklemmende inntrykk at ledelsen i fengslene først reagerer når en innsatt har kommet til et psykisk sammenbrudd i form av en psykose.
 12. Slik sett er det kanskje ikke overraskende at Høyre nå råker opp i en beklemmende valgsituasjon.
 13. Så kom da også NRK så fortjent i den meget beklemmende og utrolige situasjon at Sportsrevyens ansvarlige måtte stå frem og beklage at man dessverre ikke kunne sende det folket sikkert ventet på.
 14. Vi har alle en beklemmende følelse av at vi er på vei mot frysepunktet.
 15. Vi har en litt beklemmende følelse av at man i så måte forsøker å omgå et nær sagt uunngåelig minefelt av kolliderende hensyn.
 16. Enda mer beklemmende er det å oppdage at det viktigste motiv for medlemskap i LNU synes å være penger.
 17. Jeg har en beklemmende følelse av at SVere nesten er mer opptatt av hvordan Arbeiderpartiet skal markedsføre seg for å vinne valget i høst enn av å tenke selv.
 18. Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner er i ferd med å utvikle seg til et debattforum hvor de store partipolitiske medlemsorganisasjoner er toneangivende i beklemmende grad, fremholdt presidenten Norges Musikkkorps Forbund, ArneFr.
 19. Beklemmende er det å lese om det hemmelige politiets skygging av dikteren lenge efter at han er rehabilitert og er blitt en overbevist forsvarer av tsarinstitusjonen i det russiske folk.
 20. Da forskere begynte å studere om dette virkelig var tilfelle, kom de nokså hurtig til den beklemmende erkjennelse at de som kunne lese, og dertil hadde en del kunnskaper, tok til seg mer fra fjernsynet enn de som ikke kunne lese og som stilte uten forhåndskunnskaper.
 21. En nærmere analyse av budsjettpolitikken i Thorvald Stoltenbergs parti gir et beklemmende inntrykk av opportunisme og manglende styring.
 22. Firmaets amerikanske avdeling ga bl.a. en høyst stimulerende støtte til svenske - og finske - initiativer på Scandinavia todaÿmønstringen i New York, der Norge ble så beklemmende underrepresentert.
 23. Idag sitter man med en beklemmende følelse av at dette forhold befinner seg i sin skumring.
 24. Men Campomanes skal også ha antydet at slik denne duellen nå hadde utviklet seg, med et beklemmende høyt antall remispartier, så var kampen i ferd med å anta karakter av parodi.
 25. Siden jeg selv ikke er noen overbevist freudianer, kommer jeg helt sikkert til å føle at selve bokens ramme er en tanke beklemmende - men jeg er veldig spent på hvordan forfatteren takler problematikken.
Similar words:
norbeklemmende
norbeklemming
norbekreftende
swebeklämmande
norbebreidende
norbedekkende
norbefestende
Your last searches:
 1. beklemmendeLast searches

# NAL Term
1 Flag countless
2 Flag grotesco
3 Flag preludere
4 Flag avgrensing
5 Flag difusor
6 Flag diabolic
7 Flag bäryta
8 Flag quedarse pobre
9 Flag danserska
10 Flag damages
11 Flag akse
12 Flag demontering
13 Flag vag
14 Flag slaska
15 Flag magnet
16 Flag recondite
17 Flag lovorda
18 Flag heftig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 557 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0973 - seconds.

mobiltelefon