logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for belaste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbelaste
engbankvesen - handel [v]: charge, debit
betunge [v]: weigh down, burden, encumber [formal]
spabankvesen - handel [v]: cargar en cuenta
betunge [v]: cargar, sobrecargar
swebankvesen - handel [v]: belasta
Synonyms:
 1. antaste, plage, ufrede, irritere, forstyrre, betynge
 2. tynge, besvære
 3. presse
Derived terms:belaste med, kroppslig belastet, overbelaste, belastet
Example:
 1. Den svenske handelsbalansen fortsetter å belaste svensk økonomi, slik den har gjort det de siste 10 år.
 2. Derved vil man unngå å belaste rettsapparatet med en mengde tøvete og dårlig begrunnede saker, sier statsråd Heløe.
 3. Det er tvert imot Grunnlinjen som vil belaste Sentrum miljømessig.
 4. En ekstraordinær pensjonsforhøyelse kan derfor ikke påregnes dekket av forndsmidler, men ville i tilfelle belaste de kommunale budsjetter med økte overføringer til pensjonsformål.
 5. Ideelt sett tar efterforskningen av denne type saker for lang tid, men jeg finner det ikke rimelig å belaste enkeltpersoner for dette.
 6. Jeg synes imidlertid ikke det er riktig bare å belaste tettbebygde områder med bompenger, mens befolkningen i grisgrendte strøk med dyre riksveier slipper slike ekstraavgifter, påpeker Reinsfelt.
 7. Vi tror ikke kjøttet vil bli solgt til dagens pris, og vi vil ikke belaste dagligvarehandlerne med dette til en pris vi mener er for høy.
 8. A / S Vannlinjen forutsetter at deres trafikkåre ikke skal belaste kommunens budsjetter, den skal privatfinansieres og er tenkt tilbakebetalt ved et bompengesystem kun for de trafikanter som frivillig benytter Vannlinjen.
 9. Aftenposten beskriver i en artikkel i aftenutgaven 3 / 12 hvordan Oslopolitikere ved stadige vedtak har tenkt å belaste huseierne med økende utgifter.
 10. Arne trodde ikke på Gud og lot seg ikke belaste med noe så tåpelig som moral.
 11. Avgiftssystemet vil også belaste dem mest som bruker Oslos sentrale veinett mest, og det tar sosiale hensyn i og med at grupper med lav betalingsevne kan velge om de vil kjøre i avgiftsperioden eller vente til kjøringen er gratis.
 12. Boligrådmannen påpeker at den nåværende ordningen for saneringsstøtte pådrar kommunen utgifter, og at opptak av etaleringslån til kommunale andelskjøp vil belaste kommunens likviditet.
 13. DET er uforsvarlig å belaste folketrygden ytterligere.
 14. Da disse imidlertid for mitt vedkommende for en meget høy del består av pensjonister med minstepensjon, finner jeg det sosialt uakseptabelt å belaste disse med økte helseutgifter, og får heller finne meg i å eksistere på en lavere fot.
 15. De andre to hun deler rom med, Algora Kristiansen fra Manglerud og Edith Markussen fra Bjølsen har også pårørende i byen, men er begge glade for å kunne være på Ullevål og slippe å belaste familien også om sommeren.
 16. De er nødlidende i en menneskelig tragedie, men er også i ferd med å bli et politisk problem som kan belaste forholdet mellom de to tyske stater.
 17. De må belaste partiet.
 18. De tar sine mål, kjøper en ny rute og litt kitt, og gjør selv jobben uten å belaste forsikringen.
 19. Den nye sjefen for Østlandssendingen gjør det imidlertid klart at det ikke kan komme på tale å belaste den nåværende stab i Østlandssendingen med enda mer programproduksjon, og han foreslår derfor at NRKansatte fra forskjellige avdelinger samarbeider om å få til et best mulig P3tilbud.
 20. Den skal gi muligheter for omfattende sentrumsparkering uten å legge beslag på sentrumstomter og uten å belaste sentrumsgater med parkeringstrafikk.
 21. Dessuten har man fra norsk side gjort det klart at man ikke har noe ønske om å belaste forholdet til Irak som følge av Treholtsaken.
 22. Dessuten vil man ikke belaste stålarbeiderkapasiteten i Norge.
 23. Det dreier seg i korthet om å belaste bilistene økonomisk ved kjøring gjennom og inn i sentrum av byen.
 24. Det er få i dette land som er imot de distriktspolitiske målsetninger, men hvis det trengs offentlige tilskudd for å bibeholde bosetningen, så får vi definere på en skikkelig måte hva dette koster, og så får man belaste andre poster på statsbudsjettet enn fiskeristøtten.
 25. Det er nemlig svært viktig for oss å gjennomføre turen uten å belaste den offentlige støtte som gis til skipets drift og vedlikehold, forteller Ulvik.
 26. Det forutsettes at utbygging ikke skal føre til utgifter for Oslo kommune eller økonomisk belaste Oslo Sporveier.
 27. Det legges vekt på at også Høyre må akseptere kraftige trafikksaneringer for å hindre at trafikanter som vil unndra seg bomavgift ikke skal belaste sentrums og boliggater.
 28. Dette antas å gi resultatforbedring selv om øket satsing på forsking og utvikling vil belaste driftsresultatet for inneværende år med 270 millioner kroner.
 29. Dette uten å belaste kommunens budsjett hverken i inneværende eller kommende år.
 30. Eftersom Ullevaal stadion i alt vesentlig eies av Fotballforbundet og Lyn, vil forbedringer her ikke belaste kommunens økonomi.
Similar words:
norbelastet
swebelasta
engbe late
norbeakte
norbefatte
norbefeste
norbekoste
Your last searches:
 1. belaste


Belaste was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) belaste
Gerundio: belastende
Past participle: belastet
Indikative
1. Present
 • jeg
  belaster
 • du
  belaster
 • han
  belaster
 • vi
  belaster
 • dere
  belaster
 • de
  belaster
8. Perfect
 • jeg
  har belastet
 • du
  har belastet
 • han
  har belastet
 • vi
  har belastet
 • dere
  har belastet
 • de
  har belastet
2. Imperfect
 • jeg
  belastet
 • du
  belastet
 • han
  belastet
 • vi
  belastet
 • dere
  belastet
 • de
  belastet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde belastet
 • du
  hadde belastet
 • han
  hadde belastet
 • vi
  hadde belastet
 • dere
  hadde belastet
 • de
  hadde belastet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal belaste
 • du
  vil/skal belaste
 • han
  vil/skal belaste
 • vi
  vil/skal belaste
 • dere
  vil/skal belaste
 • de
  vil/skal belaste
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha belastet
 • du
  vil/skal ha belastet
 • han
  vil/skal ha belastet
 • vi
  vil/skal ha belastet
 • dere
  vil/skal ha belastet
 • de
  vil/skal ha belastet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle belaste
 • du
  ville/skulle belaste
 • han
  ville/skulle belaste
 • vi
  ville/skulle belaste
 • dere
  ville/skulle belaste
 • de
  ville/skulle belaste
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha belastet
 • du
  ville/skulle ha belastet
 • han
  ville/skulle ha belastet
 • vi
  ville/skulle ha belastet
 • dere
  ville/skulle ha belastet
 • de
  ville/skulle ha belastet
Imperative
Affirmative
 • du
  belast!
 • vi
  La oss belaste!
 • dere
  belast!
Negative
 • du
  ikke belast! (belast ikke)!
 • dere
  ikke belast! (belast ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag som kan anklages
2 Flag rentabilidad
3 Flag prinsipper
4 Flag ena
5 Flag dosentur
6 Flag escualor
7 Flag union
8 Flag inskrivning
9 Flag använda
10 Flag invandra
11 Flag hardhendt
12 Flag oil tanker
13 Flag petrokemisk
14 Flag antända
15 Flag lumber room
16 Flag gymnast
17 Flag bekjente
18 Flag knusle

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0904 - seconds.

mobiltelefon