logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for bemerkelsesverdig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbemerkelsesverdig
engendring [a]: notable, remarkable, striking
vekt [a]: noteworthy, observable
person [a]: notable, outstanding
glimrende [a]: brilliant, remarkable
ekstraordinær [a]: remarkable, extraordinary
spaendring [a]: notable, remarcable, admirable
vekt [a]: notable, observable
person [a]: notable
glimrende [a]: brillante, notable
ekstraordinær [a]: notable, extraordinario
sweendring [a]: anmärkningsvärd
Synonyms:aparte, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig
Example:
 1. Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
 2. Derfor er det bemerkelsesverdig at andre enn de tradisjonelle ledelsesformer på langt nær har hatt samme gjennombrudd i våre pedagogiske miljøer, heter det bl.a. i utredningen.
 3. Det er bemerkelsesverdig at en godt innøvet og på forhånd planlagt antisovjetisk forestilling om enda en uidentifisert ubåt i norske farvann, som nå spilles ut av høyrepressen, blir brukt som propagandaopptakt til NATOs store krigsmanøvrer.
 4. Det er bemerkelsesverdig at unge sydafrikanere fremdeles vil godta folk som meg som sine ledere, uttalte biskop Desmond Tutu på en pressekonferanse umiddelbart efter sin ankomst til Oslo igår.
 5. Det er ellers bemerkelsesverdig at teknikken ikke er forberedt efter VM i 1982.
 6. En bemerkelsesverdig oversetterinnsats, fremholdt jurymedlem Jan Brodal.
 7. Hun har vært bemerkelsesverdig, sier Blanchard, og det kommer åpenbart rett fra hjertet.
 8. Selv finner jeg det bemerkelsesverdig at offiserer overhodet forsøkte et kupp ; det har knapt nok forekommet i tysk historie.
 9. Under slike forhold er det desto mer bemerkelsesverdig at mennesker er i stand til å velge fredens vei til frihet, poengterte Nobelkomiteens formann.
 10. Amfiteatret er fint bygget inn i terrenget mot et fjell, og det kan minne om et klassisk romersk sådant - som sitt klassiske forbilde har det også en bemerkelsesverdig god akustikk.
 11. Ammerud er bemerkelsesverdig dårlig til å spille inn sine to effektive forwarder Debbie Weinreis og Nina Rise.
 12. Arbeidsmarkedsetaten har vist en bemerkelsesverdig evne til å innstille sin virksomhet på disse forhold.
 13. At slike påstander formuleres innenfor Vatikanets murer, er naturligvis høyst bemerkelsesverdig i seg selv.
 14. Av de opprinnelig 28 klubblag i denne turneringen, gjenstår altså nå åtte. og bemerkelsesverdig nok kommer fem av disse fra VestEuropa.
 15. Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at man heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
 16. Bare det er bemerkelsesverdig.
 17. Baron Pierre de Coubertin, kjent som de olympiske lekenes far og COIs president i 31 år, forteller i sine Olympiske erindringer at det ble satt opp en gullmedalje for særlig bemerkelsesverdig innsats under tindebestigning.
 18. Befolkningen anså det på forhånd som mer eller mindre vanvittig å legge ut på en så lang sykkeltur, og at handicappede våget det, ble betraktet som enda mer bemerkelsesverdig.
 19. Bemerkelsesverdig er også den forståelsen denne nedtoningen møtes med av andre politiske partier.
 20. Bemerkelsesverdig ulike ansetninger, og vi har ikke her notert de mange som avviker med 1234 kilo.
 21. Bemerkelsesverdig var det derfor at han ved sin side på ærestribunen hadde ØstTysklands partisjef Erich Honecker.
 22. Bemerkelsesverdig var et par vaffelarbeidede minkjakker i brede horisontale striper i marine / beige / grønt med røde terningstriper innimellom.
 23. Bemerkelsesverdig var også at av motmessen, som pleide å holde til utenfor, var nesten ingenting igjen, det var så å si bare feministenesom ennå sto igjen på barrikaden.
 24. Beslutningen er bemerkelsesverdig i lys av at SovjetUnionen tidligere har fordømt handelsboikott som politisk våpen.
 25. Bortsett fra kommunikeet, det offisielle kommunikeet som også var klart til utsendelse tra Stalins kontor bemerkelsesverdig kort tid efter drapet.
 26. Buick og Allydor må også regnes med, men det er bemerkelsesverdig at Skogan Stutteri ikke nettopp har vært forfulgt av hell iår.
 27. DEN siste tid har det vært en bemerkelsesverdig bevegelse i forbindelsene mellom Pyongyang og Seoul.
 28. DET er bemerkelsesverdig at Ronald Reagan har fått en bred oppslutning fra de unge, fra studenter til arbeidere og funksjonærer.
 29. DET er bemerkelsesverdig at land med så ulike og motstridende regimer som de mellomamerikanske republikker alle kunne samles til møtet i San Jose.
 30. DETTE politiske problem har Arbeiderpartiets bystyregruppe løst på en bemerkelsesverdig måte.
Similar words:
norbeaktelsesverdig
Your last searches:
 1. bemerkelsesverdigLast searches

# NAL Term
1 Flag cámara de aire
2 Flag internet
3 Flag frustrert
4 Flag pala
5 Flag gullsmed
6 Flag privilegere
7 Flag skida
8 Flag stay awake
9 Flag divergens
10 Flag veiomlegging
11 Flag regnig
12 Flag reformert
13 Flag definite
14 Flag ta bort
15 Flag sand
16 Flag pearl
17 Flag misrekne
18 Flag desillusjon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 544 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 689 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1324 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2592 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8179 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2307 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2896 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5817 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6633 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7157 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0983 - seconds.

mobiltelefon