logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for benmarg:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbenmarg
engmedicine [n]: bone marrow
spamedicine [n]: médula ósea [f]
swemedicine [n]: benmärg
Wiki:Benmarg er myeloid vev, celle- og blodårerikt bindevev i knoklenes marghule. Marghulen er full av benmargceller og umodne stamceller. Stamcellene gir opphavet til de røde og hvite blodlegemene og blodplatene.
Example:
 1. Da Thierry ikke meldte seg, måtte legene ty til aller siste mulighet - å foreta en transplantasjon fra den del av Oliviers egen benmarg som ikke var spist opp av kreft ennå.
 2. Den blodkreftsyke franske 14åringen Olivier Anglade som i sommer fortvilet, men forgjeves appellerte til sin desertørbror om å melde seg for å gi litt av sin benmarg døde i helgen.
 3. Det eneste som kan redde ham er at han får transplantert benmarg fra sin eldre bror.
 4. Efterhvert som det er blitt klart at det eneste som kan redde Olivier er at han får overført benmarg fra broren, har foreldrene appellert stadig sterkere til storebroren om å melde seg, og den siste uken er de gått ut i fjernsyn og avisene.
 5. En 12 år gammel gutt har fått transplantert benmarg fra sin døde far, ved sykehuset på Minneapolisuniversitetet.
 6. Vår teknikk går ut på å fjerne endel av pasientens benmarg og derefter ødelegge den resterende benmargen med stråling og cellegifter.
 7. Chansene for å overleve, og mulighetene for å finne den perfekte match av benmarg, var imidlertid, da som nå,meget små.
 8. De benyttes også til fjerning av såkalte Tlymfocytter, og dette gjør det mulig å overføre benmarg fra ett menneske til et annet.
 9. Det var klart at hennes benmarg ikke var den perfekte match, men en ny metode å behandle transplantatet på for å hindre vevsavstøtning, gjorde at man tok chansen.
 10. Efter 12 år i boblen besluttet foreldrene og legene at David skulle få benmarg fra søsteren.
 11. Foreløbige forsøk på benmarg fra mennesker er lovende, ifølge Fodstad.
 12. Magnetiske partikler brukes nå mange steder i verden til fjerning av kreftceller fra benmarg.
 13. Når vi fjerner pasientens benmarg og lagrer den utenfor kroppen, vil dosene kunne økes betraktelig til pasienten, sier Fodstad.
Similar words:
swebenmärg
spabesar
norbedrag
sweberg
swebehag
spabeldar
spabengala
Your last searches:
 1. benmargLast searches

# NAL Term
1 Flag kålrabi
2 Flag brazo
3 Flag parvis
4 Flag vagabond
5 Flag stridslysten
6 Flag rotor
7 Flag gapig
8 Flag blodprov
9 Flag equate
10 Flag noviero
11 Flag trabajador social
12 Flag gløde
13 Flag potpurri
14 Flag ducharse
15 Flag melkeku
16 Flag mason
17 Flag rightfully
18 Flag lägga rabarber på

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1328 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1566 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1825 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1553 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2172 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3557 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2218 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2544 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5015 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4919 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0917 - seconds.

mobiltelefon