logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for berede:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norberede
enggeneral [?]: prepare
spageneral [?]: preparar
swegeneral [?]: förbereda
Synonyms:barke, bearbeide, garve, ta av barken
Derived terms:forberede, berede seg, forberede for, forberedende, forberedelse, gjøre forberedelser for, matbereder, tilberede, uten forberedelse, varmtvannsbereder
Example:
 1. Anklagene om at Sovjetbygde MIGjagere var underveis, ble tatt alvorlig, ikke fordi man trodde på dem, men fordi noen av regjeringens ledere har ment at påstandene inngikk i en kampanje for å berede den amerikanske offentlighet på en invasjon av Nicaragua.
 2. Da prosessen ble innledet sist høst, ble det sagt i Moskva at nå skulle Andropov om ikke utrenske, så i det minste rense opp i partiorganene for derved å berede grunnen for kommende reformer og forandringer og styrke sitt grep om partiet med henblikk på neste partikongress i 1986.
 3. Dette Skagens Museum kan berede noenhver overraskelser, man venter simpelthen ikke å finne en så fyldig malerisamling på et så lite sted.
 4. Forhåpentlig vil arbeidet berede grunnen for en videre, velordnet avvikling av forbindelsen mellom stat og kirke.
 5. I den store verden må en kunsthandler berede veien, skal begavede kunstnere nå ut.
 6. I verste fall skal det berede grunnen for en drastisk svekkelse av folkehelsen.
 7. Men først og sist dreier deg seg om å berede grunnen for en holdningsendring.
 8. Men jeg føler at vi er kommet et stykke på vei med å berede grunnen, sa riksmeglingsmann Bjørn Haug i en pause i meglingen igår kveld.
 9. Mye mangler på dette område, men vi ønsker å berede grunnen for at vi kan utnytte det ubrukte potensiale som ligger hos våre kvinnelige medlemmer, sier generalsekretær Gjermund Haga i Norsk Bondeog Småbrukerlag.
 10. Norske sildemottakere kan idag melde at japanerne står som maur rundt storsilda i Norge - klar til å berede mottak av dette edle råstoff på det japanske marked og derigjennom kanskje også på det internasjonale.
 11. Radiooppfordringene til den vanlige innbygger har til hensikt å berede passende psykologisk klima for de store sparetiltak som kan gjennomføres innen industrien, jordbruket og ikke minst innen transportsektoren, som er en energisluker i stort format i dette vidstrakte land.
 12. SydKorea aksepterte tilbudet om hjelp for å berede veien for virkelig gjensidig humanitær hjelp mellom koreanere og for å forbedre de mellomkoreanske forbindelser.
 13. Trontalen som varsler lovgivningsarbeidet i Overhuset og Underhuset i kommende sesjon, ga bud om at Parlamentet kommer til å bruke mye tid på lovene som skal berede grunnen for endring av lokalforvaltningen i StorLondon og seks andre britiske storbyregioner.
 14. Vi er blitt informert om at det i noen tid har vært bilaterale sovjetiskamerikanske kontakter for å berede grunnen for nye forhandlinger om gjensidige begrensninger av kjernefysiske våpen og beslektede spørsmål.
 15. Ønsker man at regjeringen Willoch skal få fortsette også efter valget i 1985, må alle borgerlig innstilte mennesker være med på å berede grunnen for en ikkesosialistisk valgseier.
 16. Den vil rette vårt blikk mot Kristi ankomst ved tidenes slutt ; den påminner oss om Hans første ankomst til verden gjenom jomfru Maria ; og den vil berede veien for Hans stadige komme i våre hjerter.
 17. Denne videopornoen har Narvesen vært med å berede grunnen for med sine pornoblad, sier Unni Rustad.
 18. Deres oppgave er hver på sitt vis å berede en opplevelse som gjør oss mottagelige for det sceniske budskapet.
 19. Dette er bakgrunnen for at Norske Elektrisitetsverkers Forening har nedsatt en arbeidsgruppe som skal berede grunnen for en likestillingspolitikk for medlemmene, opplyser administrerende direktør Robert Heiberg Kahrs i foreningen til Aftenposten.
 20. Med produksjons og pristruslene ønsker åpenbart sjeik Yamani å berede grunnen for tautrekkingen i Wien, men de oppfattes i London også dithen at sjeik Yamani allerede nå innser at det blir umulig å finne frem til nye produksjonskvoter.
 21. Men begge er enige om at det er viktig å berede grunnlaget for Norge som en fremtidig industrinasjon.
 22. Selv har Neves - vel vitende om at en av hans viktigste oppgaver ville være å berede grunnen for en konstitusjonell president valgt av folket - antydet at et slikt valg skulle finne sted allerede i 1988, efter en nødvendig grunnlovsendring som også ellers skulle ha som siktemål å sikre brasilianerne fulle demokratiske rettigheter.
 23. Syrerne har i de siste ukene gitt uttrykk for sterk irritasjon over at det ikke har lykkes å få til en slik avtale som kunne berede grunnen for en løsning i Libanon.
Similar words:
norberedte
swebereda
sweberedd
norberedt
norbedende
norberette
norberet
Your last searches:
 1. beredeLast searches

# NAL Term
1 Flag manful
2 Flag UK
3 Flag tasador
4 Flag misunne
5 Flag himla
6 Flag compartment
7 Flag sjofelhet
8 Flag nedlegge
9 Flag sekel
10 Flag tänka sig för två gånger
11 Flag holde med om
12 Flag konstruerad
13 Flag adverbiell
14 Flag buey
15 Flag massøse
16 Flag gove
17 Flag punto culminante
18 Flag barrio chino

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1911 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2297 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2586 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2118 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2726 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4416 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2750 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3232 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5830 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5452 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0957 - seconds.

mobiltelefon