logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for beregne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norberegne
engutgifter [v]: estimate, cost
posisjon [v]: determine
mathematics [v]: calculate, compute, work out, reckon, do a calculation, make calculations, do calculations
beregne [v]: estimate, calculate
spautgifter [v]: estimar
posisjon [v]: determinar, establecer
mathematics [v]: calcular, computar, contar, hacer cálculos
beregne [v]: calcular, estimar
sweutgifter [v]: beräkna
Synonyms:
 1. akte, anse, anslå, bedømme, betrakte, bonitere, dømme, estimere, evaluere, gjennomtenke, kritisere, måle, overveie, regne, se an, se på, sensurere, sette pris på, skatte, skjønne, ta stilling til, taksere, vekte, verdsette, vurdere
 2. ansette, avmåle, dimensjonere, disponere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, oppgi, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne
 3. arrangere, gruppere, klassifisere, ordne, organisere, plassere, segmentere
 4. bebude, forutse, forutsi, forvente, love, predikere, profetere, prognostisere, spå, tippe, varsle, vente seg
Derived terms:alt iberegnet, beregnet, beregnende, beregnelig, iberegne, iberegnet, ikke medberegnet, medberegnet, uberegnet, uberegnelig, uberegnelighet, på forhånd beregnet, som kan beregnes, forutberegne, velberegnet
Example:
 1. All risiko lar seg beregne i tall, i alle fall vurdere.
 2. Det er flere måter å beregne tapet på.
 3. Det er lett nok å sitte i internasjonale fora og fordømme politiske handlinger i andre land, men langt vanskeligere å beregne virkningen for kirkene på stedet, sier Aarflot.
 4. Det er svært vanskelig å beregne virkningen av en holdningskampanje.
 5. Det er umulig å beregne det tap vi får i kroner og øre.
 6. For å forbedre det økonomiske resultat vil dette krematorium, fra og med idag, beregne kremasjonsavgiften ut fra størrelsen på normallik.
 7. Jeg må jo beregne litt mer enn vanlig drosjetakst, men dette kommer jeg tilbake til når doningen er på plass, er det prompte svar.
 8. Jeg tror folk gjør klokt i å beregne ekstra god tid inn til byen mandag, sier Tømmervold.
 9. Slikt kan man aldri beregne, men det nytter iallfall ikke å jobbe med slike bekymringer i bakhodet.
 10. Ved å få bedre kunnskaper om hvordan havet oppfører seg og hvordan klimaet skifter, kan man beregne hva som kan skje dersom det blir aktuelt å starte oljeboring i polarstrøk.
 11. Vi er forsåvidt klar til å sette i gang produksjon i liten målestokk nå, men jeg regner med at vi vil drive forsøk ett år til, blant annet for å kunne beregne lønnsomheten, sier elektroingeniør Einar Jakobsen.
 12. Vi er klar over at handelen neppe er fornøyd med en slik avgjørelse, men vi mener at når de øvrige meieriprodukter, smør, ost o.l. er unntatt fra bestemmelsene om maksimalpriser, så kan kjøpmannen selv beregne en avanse som kompenserer for omkostningene, sier Halvorsen.
 13. Vi må huske på at det i sentrale forhandlinger skjer forbedringer av våre arbeidsforhold og overenskomstbestemmelser som ikke lar seg beregne i kroner og øre, sier Skytøen til forbundets medlemsblad Jernog Metallarbeideren.
 14. AUF har fremlagt en skisse med et rentetak på 50 000 kroner som man har fått Statistisk Sentralbyrå til å beregne virkningene av.
 15. BYSTYRETS sammensetning har de siste perioder vært slik at det på forhånd i mange saker er umulig å beregne hvilke løsninger det blir flerall for.
 16. Bankene bruker forskjellige metoder for å beregne renter.
 17. Bankenes renter og deres metoder for å beregne renter, har vært i pressens søkelys isommer.
 18. Behovet er imidlertid noe lettere å beregne.
 19. Bl.a. fordi det på forhånd ikke er mulig å beregne all overtid i lensmannsetaten, sa Sønstebø.
 20. Bruker man broilere må man beregne litt lengre steketid.
 21. Bør ikke ansvarlige politikere beregne sitt publikum ?
 22. De forskjellige sentre må beregne og vurdere selv de lokaleffekter som kan oppstå i deres varslingsdistrikter.
 23. De materiale skader lar seg ikke beregne, men det dreier seg om milliarder av dollar.
 24. De tall som foreligger fra norsk side viser at det kan være vanskelig å beregne omfanget av reguleringene.
 25. De to gjestene er vanskelige å beregne, men vi må jo regne med dem, selv om vi holder stallkameratene Black Galivant og Singvanna som rimelige trippelhester.
 26. Den konkrete utregningen vil bedriftens juridiske rådgiver, advokat Per Brunsvig, og advokat Karl Nandrup Dahl beregne når partene har godkjent det felles utarbeidede prinsipputkastet.
 27. Denne plan gikk ut på at alle langtidsledige skulle få høyere arbeidsledighetstrygd slik at de kunne betale skatt, for derigjennom å kunne beregne pensjonspoeng !
 28. Departementet har også innskjerpet måten å beregne rente på i bankenes oppgaver til myndighetene.
 29. Derfor har man gått over til å beregne lønnskostnader pr. produsert enhet.
 30. Det eneste Stortinget er blitt enig med seg selv om på dette området, er imidlertid at balansen er viktig og at den er meget vanskelig å beregne.
Similar words:
norberegnet
norberekne
norbelegge
norbenevne
norberede
norberedte
norberette
Your last searches:
 1. beregne


Beregne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) beregne
Gerundio: beregnende
Past participle: beregnet
Indikative
1. Present
 • jeg
  beregner
 • du
  beregner
 • han
  beregner
 • vi
  beregner
 • dere
  beregner
 • de
  beregner
8. Perfect
 • jeg
  har beregnet
 • du
  har beregnet
 • han
  har beregnet
 • vi
  har beregnet
 • dere
  har beregnet
 • de
  har beregnet
2. Imperfect
 • jeg
  beregnet
 • du
  beregnet
 • han
  beregnet
 • vi
  beregnet
 • dere
  beregnet
 • de
  beregnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde beregnet
 • du
  hadde beregnet
 • han
  hadde beregnet
 • vi
  hadde beregnet
 • dere
  hadde beregnet
 • de
  hadde beregnet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal beregne
 • du
  vil/skal beregne
 • han
  vil/skal beregne
 • vi
  vil/skal beregne
 • dere
  vil/skal beregne
 • de
  vil/skal beregne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha beregnet
 • du
  vil/skal ha beregnet
 • han
  vil/skal ha beregnet
 • vi
  vil/skal ha beregnet
 • dere
  vil/skal ha beregnet
 • de
  vil/skal ha beregnet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle beregne
 • du
  ville/skulle beregne
 • han
  ville/skulle beregne
 • vi
  ville/skulle beregne
 • dere
  ville/skulle beregne
 • de
  ville/skulle beregne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha beregnet
 • du
  ville/skulle ha beregnet
 • han
  ville/skulle ha beregnet
 • vi
  ville/skulle ha beregnet
 • dere
  ville/skulle ha beregnet
 • de
  ville/skulle ha beregnet
Imperative
Affirmative
 • du
  beregn!
 • vi
  La oss beregne!
 • dere
  beregn!
Negative
 • du
  ikke beregn! (beregn ikke)!
 • dere
  ikke beregn! (beregn ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag besegrad
2 Flag well-meaning
3 Flag hundhaj
4 Flag däri
5 Flag rapt
6 Flag ciclomotor
7 Flag akselerator
8 Flag tukta
9 Flag bjälke
10 Flag buskage
11 Flag välgörenhetsbasar
12 Flag forblø
13 Flag pathological
14 Flag filtrere
15 Flag övermätt
16 Flag strut
17 Flag laurbærkrans
18 Flag ledsaga

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 913 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1041 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1684 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2996 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8995 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2672 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3265 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6188 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7006 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7582 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1151 - seconds.

mobiltelefon