logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for berettiget:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norberettiget
engpermit [a]: entitled, authorized, empowered, competent, commissioned
argument [a]: valid, sound, well-founded
avgjørelse [a]: justified
spapermit [a]: habilitado, autorizado, permitido
argument [a]: válido, bien fundado
avgjørelse [a]: justificado
swepermit [a]: berättigad
Synonyms:
 1. velbegrunnet, rettmessig
 2. kvalifisert
 3. lovlig, rettferdiget, tillatt
 4. lemplig, riktig, passende
Derived terms:fradragsberettiget, uberettiget, røsteberettiget, valgberettigete personer, være berettiget, pensjonsberettiget, stemmeberettiget
Example:
 1. Innen hvilken grener av næringslivet mener du at lederne er berettiget til store lønnsjusteringer m.v. ?
 2. Jeg tror det ville være mer berettiget om vi politikere blir kritisert fordi det brukes for mye enn for at det brukes for lite.
 3. Kultur, bare man kan kalle en virksomhet for kultur, er man nær sagt berettiget til hva som helst av støtte fra det offentlige.
 4. Rettes det, berettiget, kritikk mot pressen, har endel av oss en hang til å skyve ansvaret over på andre.
 5. Det er fortjent og berettiget når Eldar Hansen blir bedt om å vurdere sin stilling.
 6. Fremstøtene for å koble sammen utenlandsk oljeog industrivirksomhet i Norge har gitt mindre resultater enn forventet, og jeg vet ikke om alle forventningene var berettiget.
 7. Gjennomsnittsstudentene har ikke lenger råd til å ta ut hele det studielånet de er berettiget til.
 8. I en viss grad var kritikken berettiget, men vår søken efter nye veier var allerede i gang da OECD uttalte seg.
 9. Iblant burde det være adgang til å oppnevne sakkyndige på det offentliges bekostning, selv om foreldrene ikke er berettiget til fri rettshjelp, sier hun.
 10. Interessen for Irak er helt berettiget.
 11. Jeg håper dette kan bety et gjennomslag for Akershus også når det gjelder andre krav fra fylket som er høyst berettiget, sa Carl Fr. Lowzow da Stortinget igår for første gang bevilget seks millioner kroner i statstilskudd til fylkets veiutgifter.
 12. Jeg mener det kan reises berettiget tvil om nødvendigheten av bestemmelser som i detalj regulerer hvorledes den enkelte byggherre skal utforme og plassere bolig på egen tomt, sier han.
 13. Jeg synes det er berettiget å stille spørsmål ved de nye aktørene i mediebransjen.
 14. Kravet er ikke nytt, men det er berettiget, sier Kjell Borgen som henviser til at han sist sommer selv tok til orde for en slik utbygging av sikkerhetssonen på Fornebu, nettopp ut fra sikkerhetshensyn.
 15. Med bakgrunn i den erfaring siste krig ga vårt folk, mener vi at forsvar for frihet og rettferd er etisk berettiget.
 16. Når det gjelder legemiddelforsikring tror jeg det idag er et berettiget håp om at vi skal få til dette også i Norge.
 17. Skolen har ikke budsjett til å gi elevene det pedagogiske tilbud vi mener de er berettiget til.
 18. Vi har et berettiget håp om at enkelte av de nye midlertidige stillingene tilfaller Oslo / Akershus, sier assisterende fylkesarbeidssjef Jan Spjøtvoll.
 19. Vi har et berettiget håp om snart å få til en ordning med å forsikre norske medisinbrukere mot skadelige bivirkninger.
 20. Vi har ingen mulighet til å yde den undervisning og veiledning som studentene har berettiget krav på.
 21. Advokaten vil nemlig hevde at drapet skjedde i såkalt berettiget harme, som efter straffeloven gir retten adgang til å gå under minstestraff.
 22. Aftenpostens hundretusener av lesere har naturligvis et berettiget krav på å få vite hvem som idag er avisens fremste redaksjonelle representant.
 23. Aktor i saken, politiadjutant Tore Lindseth, opplyste i sitt innledningsforedrag at politiet hadde gjennomgått omkring 2000 enkelttiltak i AOFs regi i årene 197980 som hadde vært sluttrapportert som kurser, berettiget til statsstøtte efter Lov om voksenopplæring.
 24. Alfonso Perez Esquivels bitterhet mot USA og Reagan kan være fullt ut berettiget og likevel leder den ham helt på villspor.
 25. Allikevel er kritikken mot de store arealene i lager og industri delvis berettiget.
 26. Antallet trykkfeil burde forøvrig gjøre dette nummeret av Dyade berettiget til hederlig omtale i Guinness Rekordbok.
 27. Arbeidet med slike oppdrag gjør det berettiget med å holde vedlike gamle håndverkstradisjoner, sa Stephan Tschudi Madsen.
 28. Av samme grunn er det dessuten berettiget å tvile på om man overhodet kan oppnå en effektiv internasjonal boikott.
 29. Avishuset har nektet å bøye seg, mens journalistene i Politiken mener at det er berettiget tvil om saken, og de har, i likhet med typografene, anmodet avisledelsen om å oppheve avskjedigelsen.
 30. Bakgrunnen er at fylkesmannen i SørTrøndelag har avvist flere anker fra lokale Handel og Kontoravdelinger, bl.a. med den begrunnelse at de ansatte ikke rammes av dispensasjonsvedtaket på en slik måte at de eller deres organisasjoner bør anerkjennes som berettiget til å påklage dispensasjonen.
Similar words:
norberettige
norberettiget
norbemektige
norberette
norberiktige
norberiktiget
norbeedige
Your last searches:
 1. berettigetLast searches

# NAL Term
1 Flag enrejillado
2 Flag brick
3 Flag friluft
4 Flag attain
5 Flag lockmaster
6 Flag dvärgpapegoja
7 Flag direktørstilling
8 Flag ta livet av
9 Flag vals
10 Flag fottur
11 Flag premenstruell
12 Flag farmstead
13 Flag read out
14 Flag unisex-
15 Flag passus
16 Flag slippa undan oskadd
17 Flag felt
18 Flag telefonillo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1234 - seconds.

mobiltelefon