logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for berg:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norberg
enggeology [n]: mountain, mount [arch.]
quantity [n]: mountain
spageology [n]: montaña [f], monte [m]
quantity [n]: montaña [f]
swegeology [n]: berg
Synonyms:bergtopp, fjell, fjellknatt, fjelltopp, haus, hovde, høgd(e)/høyde, høydedrag, høyfjell, klett, klippe, knaus, kolle, nunatak, nut, pigg, sva, svaberg, tinde, topp, ås
Derived terms:aubergine, bergmonster, berg-, berg-og-dal-bane, berggrunn, bergkrystall, bergkløft, bergtopp, herberge, isberg, isbergsalat, bergfrue, velberget, berge, bergta, matberge, aubergin, berging, bergingsarbeid, berglendt, forberg, Bergens Tidende, berghule, livberge, svaberg, bergingsoperasjon
Example:
 1. Bak berg og blåner, der alle eventyr blir til.
 2. Dei varme kjeldene het en av de siste bøkene Lars Berg skrev.
 3. Den passer fortreffelig på kronikken direktør Per Berg i AB Bates skrev i Aftenposten 31 / 10 1984.
 4. Faner, malt av Bertil Berg i 1981.
 5. Fornebu er idag en trussel mot 3 / 4 million mennesker i Oslo, Asker og Bærum, hevdet Tore Berg i en uttalelse i Verdens Gang i 1979.
 6. Nei til atomvåpenorganisasjonen har begrenset seg til skriftlig å anmode statsråd Mona Røkke om å ta et initiativ til å løslate Rune Berg.
 7. Neste hopper er start nr. 53, OLturisten Rolf Åge Berg fra Blink og Trønderhopp.
 8. Når man er så raus som Rolf Berg, har man lov til å drømme om en raus kirke.
 9. Poenget er jo at de situasjonsbestemte nektere, som Rune Berg tilhører, ikke reserverer seg mot å ta liv.
 10. Revansje skal vi ha i Olavsstafetten i Trondheim neste helg, utbasunerte Minervabasen Bjørn Berg øyeblikkelig.
 11. Samvittighetsfanger i Norge arrangerte i natt en aksjon til støtte for Rune Berg og Johnny Edvardsen som soner dommer for militærnekting.
 12. Slik refererte Kjeld Magnussen sin forgjenger Arno Berg, som femsynt nok kjempet mot sterke motstandere.
 13. Størst siden OL 1952, sier Håndballforbundet stolt om neste års store begivenhet på det hjemlige berg.
 14. Vi har sett klare tegn på at noe finnes der som ikke skal være der, sier oberstløytnant JanÅke Berg, som personlig ikke tviler ett sekund.
 15. 122 søknader måtte dessverre avvises fra vår side, og dette er nok bare en liten del av alle dem som gjerne vil ha prøven utført, men som er stanset tidligere i prosessen, sier professor dr.med. Kåre Berg som er overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Helseråd.
 16. Aktivitet skaper aktivitet, sier formannen i Sandnes Handelsforening, Odd Berg, til Aftenposten.
 17. Alle ungene er flinke, sier Trond Lie som sammen med Peter Berg har satt opp i alt ti musicals og teaterforestillinger ved forskjellige teatre de siste årene, nå sist suksesskabareten serru, serru på Vertshusteatret på Torshov.
 18. Amerikanerne har helt andre ressurser som gjør dem i stand til å klare forhold som er fremmed for dem, men jeg er enig med dem som sier at amerikanerne trenger mer trening i vinterkrig for å beherske de forhold som eksisterer i NordNorge, sier Ulf Berg.
 19. Andre årsaker som teller mye er den strammere personlige økonomien som fulgte med de generelt dårligere økonomiske konjunkturene, sier direktør Stein Berg.
 20. Argentinerne ga klart og konsekvent uttrykk for at de ønsker å sette en strek over de problemer som meldte seg i våre tosidige forbindelser under militærregimet, forteller statssekretær Eivinn Berg til Aftenposten efter samtaler med argentinske ledere.
 21. Besøket kan sees som et uttrykk for den økte vekt Norge ønsker å legge på kontakten med LatinAmerika, noe også utenrikskomiteens nylige reise til MellomAmerika var vidnesbyrd om, sier Eivinn Berg i en samtale med Aftenposten.
 22. Besøket på Horebs berg da vi klatret opp det 2285 meter høye fjellet i måneskinn og opplevde en fantastisk soloppgang over Sinaiørkenen.
 23. Blir det noe privatliv og tid til andre interesser opp i dette her da, Berg ?
 24. Boligundersøkelsen er bare ett av flere tiltak for å kartlegge boligbehovet i kommunen frem til år 2000, sier plansjef Otto Berg hos teknisk rådmann i Bærum.
Results found in Swedish dictionary
sweberg
enggeology [n]: mountain, mount [arch.]
quantity [n]: mountain
norgeology [n]: berg
spageology [n]: montaña [f], monte [m]
quantity [n]: montaña [f]
Synonyms:bergtopp, bergstopp, högfjäll, klippa, kulle, pigg, top
Derived terms:aubergine, berg-, berg- och dalbana, bergbana, bergborr, berggrund, bergig, bergkristall, bergmassiv, bergsbestigare, bergsbestigning, bergsbruk, bergskedja, bergsklyfta, bergsrygg, bergssluttning, bergstopp, bergtopp, isberg, isbergssallad, vinbergssnäcka, aubergin, berghäll, bergslejon, bergtagen, bergvägg
Wiki:Berg (förmodligen av protoindoeuropeiskt ursprung med betydelsen ""hög"", ""upphöjd"", etymologiskt besläktad med borg) avser (1) en konvex topografisk formation vanligen utgörande en del av en bergskedja och ofta definierad som överstigande 600 meter; (2) en geografisk plats som höjer sig över sin omgivning med en höjdvariation från några tiotal meter till flera tusen meter; (3) exponerad berggrund i motsats till jord; eller (4) inom geologin någon bergart. De flesta av jordens berg har bildats genom plattektoniska processer och finns längs med gränserna för nuvarande eller tidigare plattgränser. Större delen av jordens berg finns på havsbotten.
Example:
 1. Elbrus är Europas högsta berg.
 2. Jag tänker skriva om våra parker och berg.
 3. Hur högt är detta berg?
Similar words:
norbelg
norberg-
norberge
sweberg-
swebero
engBern
engbe
Your last searches:
 1. bergLast searches

# NAL Term
1 Flag silo
2 Flag missljudande
3 Flag omsorgsfullt
4 Flag sykeerstatning
5 Flag utstakad
6 Flag kort extrameddelande
7 Flag brooder
8 Flag desegregation
9 Flag radbrekke
10 Flag knase
11 Flag loathsomeness
12 Flag planlös
13 Flag wrestle
14 Flag contrabando de licores
15 Flag morsgris
16 Flag fordumme
17 Flag even
18 Flag meddelelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7647 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2032 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5547 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6368 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.0879 - seconds.

mobiltelefon