logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for bero:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norbero
engbero på [v]: depend, be remain, rest
spabero på [v]: depend, be permanecer, descansar
swebero på [v]: depend, be förbli
Derived terms:beropende, berope seg, behandling med beroligende middel, bero helt på, bero, beroende, beroende av, berope seg på, kobberorm, la bero, berolige, beroliget, beroligende, beroligende middel, være beroende på, berope, bruk og virkning av beroligende middel, fiberoptisk, gi beroligende middel
Anagrams:bore, robe
Example:
 1. Chemical Ruby er ikke innblandet i noe straffbart forhold, og fra norsk side anser man at saken må bero på en misforståelse.
 2. Jeg tror at vi foreløbig bør stille granskningen hos Jahre i bero...
 3. Akkurat dette må bero på en lapsus fra politiets side, men jeg finner det underlig at den politifullmektig som møtte i forhørsretten overhodet ikke var kjent med at dette forhold var henlagt, sier siktedes advokat, Tore Eriksen.
 4. Beslutningen om å nedlegge Vinderen Apotek er i alle fall stillet i bero.
 5. Det kan bero på foret, mosjon eller rase, sier han og understreker at næringsmiddelforskningen i Norge har gjennomgått en stor utvikling i de siste ti år.
 6. Dette må bero på en erindringsforskyvning fra Majalas og Ballos side, sa ligningssjef Isaksen.
 7. Dette må bero på en misforståelse i Oslo byrett.
 8. Hvorvidt man skal karakterisere nedgangen som markert eller ikke, vil jo bero på tallene fra de siste par årene hvor vi her i Akershus har hatt en relativt kraftig vekst i boligbyggingen, påpeker førstekonsulent Ketil Kristiansen ved plankontoret i Akershus fylkeskommune.
 9. Noe av dette er riktig, mens noe må bero på misforståelser, sier avdelingsleder Dag Nafstad ved boligkontorets bytteavdeling til Aftenposten.
 10. Arbeidet er nå stillet i bero.
 11. Argumenteringen lar jeg imidlertid bero - i alle fall i denne omgang.
 12. At argumentasjonen at det var tyngre å arrestere en mann i 1937 enn det er i 1980, må bero på tro.
 13. At de ikke riktig kunne huske det, måtte bero på at Palme leste raskt og mumlende.
 14. At økningen ikke gjelder hele året, kan bero på at Japan Airlines frykter konkurranse.
 15. Av stortingsmeldingen fremgår det at også departementet ser mange positive sider ved en høyskole, men på grunn av lønnsmessige og organisatoriske konsekvenser er man kommet til at spørsmålet om Politiskolens eventuelle høyskolestatus bør stilles i bero.
 16. Avtalen går ut på at samlingen skal bero hos Dørumsgaard inntil hans død, for så å bli flyttet til Stavanger, der en egen stiftelse vil ta seg av materialet.
 17. Avvikling av Jahres utenlandsinteresser mot å stille myndighetenes efterforskning i bero.
 18. BDZpreparatene bindes ved den andre reseptoren på cellemembranens molekylstruktur, og deres beroligende virkning later til å bero på at de hjelper GABAreseptoren å holde kanalen åpen for klorionene, så enda flere kan liste seg inn i cellen og dempe irritasjoner som samtidig når cellen.
 19. Bergmann stilte seg tvilende til norske påstander om at dersom man ikke får en attraktiv pris for gass fra nye norske felter, først og fremst Troll, kan utbyggingen stilles i bero og oljefelter bygges ut i stedet.
 20. Bygging ble i sin tid stillet i bero.
 21. Både våpen og uniformer bør bero hos det stridende personell.
 22. De andre overbyggingsprosjekter stiller kommunen i bero til man har vunnet erfaring med denne utbyggingsformen, opplyser Benin.
 23. De avvikelser som kom frem i den første undersøkelsen, kan bero på slump.
 24. De sistnevnte funnene er imidlertid usikre og kan bero på tilfeldigheter eller andre forhold, fremholder assisterende direktør Rolv Brandtzæg i Elektrokemiske Arbeidsgiverforening.
 25. De skulle efter planene vært satt i gang fra 1. juli, men er foreløbig stilt i bero fordi det ikke er funnet økonomisk dekning.
 26. Den nærmere avklaring vil derfor måtte bero på en avveining mellom hensynet til arbeidsgiverne og hensynet til arbeidstagerne, enten avklaringen finner sted i rettspraksis eller ved lovgivning.
 27. Derfor stiller vi dette i bero foreløbig, sier siviløkonom Jan Lindh i Janco til Aftenposten.
 28. Dersom Riksadvokaten finner grunn til å sette i gang efterforskning for de forhold bostyret påpeker i sin siste innberetning til påtalemyndigheten, er det mulig at avgjørelsen i bedragerisaken vil bli stillet i bero inntil den nye efterforskningen er ferdig.
 29. Det at Erik Nilsen hørte sin egen forrige telefonsamtale må bero på en teknisk feil på avlyttingsutstyret, sier teknisk direktør Håkonsen i Televerket.
 30. Det beror efter min mening på mange omstendigheter, bl.a. dommerens kjennskap til saken og dyktighet i å foreta avhøret, og det kan bero på hans bakgrunn, bl.a. om han har erfaring som advokat.
Results found in Swedish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

swebero
enggeneral [?]: depend
norgeneral [?]: avhenge
spageneral [?]: avhenge
Derived terms:beropa, beropa sig på, bero helt på, bero, beroende, beroende av, beroende av varandra, beroende kvinna, beroende man, beroendeframkallande, drogberoende, låta bero, oberoende, oberoende av, vara beroende av, åberopa, toaberoende
Wiki:Bero I eller Björn, död 1258, var en biskop i Åbo. Bero var biskop mellan 1249 och 1258. Under hans tid omförhandlades det finska episkopatets förhållande till den svenske kungen, varefter Finland knöts tätare till Sverige.
Similar words:
spabezo
norberg
spaberro
swebebo
spabeso
sweberg
norbebo
Your last searches:
 1. bero


Bero was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) bero
Gerundio: beroende
Past participle: berodd
Indikative
1. Present
 • jeg
  beror
 • du
  beror
 • han
  beror
 • vi
  beror
 • dere
  beror
 • de
  beror
8. Perfect
 • jeg
  har berodd
 • du
  har berodd
 • han
  har berodd
 • vi
  har berodd
 • dere
  har berodd
 • de
  har berodd
2. Imperfect
 • jeg
  berodde
 • du
  berodde
 • han
  berodde
 • vi
  berodde
 • dere
  berodde
 • de
  berodde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde berodd
 • du
  hadde berodd
 • han
  hadde berodd
 • vi
  hadde berodd
 • dere
  hadde berodd
 • de
  hadde berodd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal bero
 • du
  vil/skal bero
 • han
  vil/skal bero
 • vi
  vil/skal bero
 • dere
  vil/skal bero
 • de
  vil/skal bero
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha berodd
 • du
  vil/skal ha berodd
 • han
  vil/skal ha berodd
 • vi
  vil/skal ha berodd
 • dere
  vil/skal ha berodd
 • de
  vil/skal ha berodd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle bero
 • du
  ville/skulle bero
 • han
  ville/skulle bero
 • vi
  ville/skulle bero
 • dere
  ville/skulle bero
 • de
  ville/skulle bero
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha berodd
 • du
  ville/skulle ha berodd
 • han
  ville/skulle ha berodd
 • vi
  ville/skulle ha berodd
 • dere
  ville/skulle ha berodd
 • de
  ville/skulle ha berodd
Imperative
Affirmative
 • du
  bero!
 • vi
  La oss bero!
 • dere
  bero!
Negative
 • du
  ikke bero! (bero ikke)!
 • dere
  ikke bero! (bero ikke)!

Bero was also recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) bero
Gerundio: beroande
Past participle: berott
Indikative
1. Present
 • jeg
  beror
 • du
  beror
 • han
  beror
 • vi
  beror
 • ni
  beror
 • de
  beror
8. Perfect
 • jeg
  har berott
 • du
  har berott
 • han
  har berott
 • vi
  har berott
 • ni
  har berott
 • de
  har berott
2. Imperfect
 • jeg
  berodde
 • du
  berodde
 • han
  berodde
 • vi
  berodde
 • ni
  berodde
 • de
  berodde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade berott
 • du
  hade berott
 • han
  hade berott
 • vi
  hade berott
 • ni
  hade berott
 • de
  hade berott
4a. Future
 • jeg
  skall bero
 • du
  skall bero
 • han
  skall bero
 • vi
  skall bero
 • ni
  skall bero
 • de
  skall bero
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha berott
 • du
  skall ha berott
 • han
  skall ha berott
 • vi
  skall ha berott
 • ni
  skall ha berott
 • de
  skall ha berott
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att bero
 • du
  kommer att bero
 • han
  kommer att bero
 • vi
  kommer att bero
 • ni
  kommer att bero
 • de
  kommer att bero
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha berott
 • du
  kommer att ha berott
 • han
  kommer att ha berott
 • vi
  kommer att ha berott
 • ni
  kommer att ha berott
 • de
  kommer att ha berott
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle bero
 • du
  skulle bero
 • han
  skulle bero
 • vi
  skulle bero
 • ni
  skulle bero
 • de
  skulle bero
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha berott
 • du
  skulle ha berott
 • han
  skulle ha berott
 • vi
  skulle ha berott
 • ni
  skulle ha berott
 • de
  skulle ha berott
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må bero
 • du
  må bero
 • han
  må bero
 • vi
  må bero
 • ni
  må bero
 • de
  må bero
13. present perfect
 • jeg
  må ha berott
 • du
  må ha berott
 • han
  må ha berott
 • vi
  må ha berott
 • ni
  må ha berott
 • de
  må ha berott
Imperative
Affirmative
 • du
  bero!
 • vi
  Låt oss bero!
 • ni
  bero!
Negative
 • du
  bero inte!
 • ni
  bero inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag accessable
2 Flag labb
3 Flag elevate
4 Flag strain
5 Flag kraftfull
6 Flag forskrekkelig
7 Flag fan
8 Flag misery
9 Flag crazy
10 Flag misery
11 Flag accessoarer
12 Flag flaw
13 Flag fakkel
14 Flag meditar
15 Flag awe
16 Flag møllkule
17 Flag måke ut i
18 Flag sobón

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1535 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1808 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2073 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1757 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2369 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3838 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2404 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2772 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5314 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5115 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0848 - seconds.

mobiltelefon